test

Vòng Tay Kim Cương, Hung Phat Diamonds & Jewelry

Trang chủ >> Lắc Tay >> Vòng Tay Kim Cương
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2  Trang sau
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G2191
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G2191
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 48
Tổng trọng lượng (carat): 0.41
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G2191

Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G2191

18KGiá: 55.400.000 VND 
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0171
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G0171
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 62
Tổng trọng lượng (carat): 0.63
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0171

Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0171

18KGiá: 63.700.000 VND 
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G1484
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G1484
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 102
Tổng trọng lượng (carat): 1.06
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&bezel
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G1484

Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G1484

18KGiá: 108.500.000 VND 
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G1479
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G1479
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 61
Tổng trọng lượng (carat): 1.26
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G1479

Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G1479

18KGiá: 77.800.000 VND 
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G1140
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G1140
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 113
Tổng trọng lượng (carat): 1.68
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G1140

Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G1140

18KGiá: 93.600.000 VND 
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G1471
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G1471
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 53
Tổng trọng lượng (carat): 1.46
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G2320
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G2320
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 100
Tổng trọng lượng (carat): 4.33
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Channel
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G2320

Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G2320

18KGiá: 212.000.000 VND 
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0175
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G0175
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 7
Tổng trọng lượng (carat): 0.35
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0175

Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0175

18KGiá: 48.200.000 VND 
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G1136
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G1136
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 66
Tổng trọng lượng (carat): 1.4
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G1136

Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G1136

18KGiá: 94.600.000 VND 
Vòng Tay Kim Cương Vàng Hồng18K G10034
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G10034
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 8
Tổng trọng lượng (carat): 0.50
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong
Vòng Tay Kim Cương Vàng Hồng18K G10034

Vòng Tay Kim Cương Vàng Hồng18K G10034

18KGiá: 35.800.000 VND 
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0271
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G0271
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 191
Tổng trọng lượng (carat): 2.69
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0272
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G0272
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 159
Tổng trọng lượng (carat): 2.33
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vòng Đeo Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0193
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G0193
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 5
Tổng trọng lượng (carat): 0.36
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: bezel
Vòng Đeo Tay Kim Cương  Vàng Trắng 18K G1150
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G1150
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 164
Tổng trọng lượng (carat): 2.98
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,channel&prong
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G1152
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G1152
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 8
Tổng trọng lượng (carat): 0.27
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G1154
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G1154
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.55
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K H03958A
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: H03958A
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 52
Tổng trọng lượng (carat): 0.74
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K H03959A
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: H03959A
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 32
Tổng trọng lượng (carat): 0.81
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K H04730A
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: H04730A
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 76
Tổng trọng lượng (carat): 1,19
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K H04929A
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: H04929A
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 54
Tổng trọng lượng (carat): 0.81
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J04869A
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: J04869A
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 27
Tổng trọng lượng (carat): 0.66
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J10055A
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: J10055A
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.51
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J10505A
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: J10505A
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 85
Tổng trọng lượng (carat): 0.77
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J10959A
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: J10959A
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 37
Tổng trọng lượng (carat): 1.1
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG