test

Lắc Tay Kim Cương Cao Cấp

Trang chủ >> Lắc Tay
Bộ Sưu Tập Lắc Tay Kim Cương Cao Cấp
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 5  Trang sau
Vỏ Lắc Tay Kim Cương  L102171
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: L102171
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 108
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Lắc Tay Kim Cương L102171

Vỏ Lắc Tay Kim Cương L102171

18KGiá: 320.700.000 VND 
Vỏ Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L1835
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: L1835
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 85
Tổng trọng lượng (carat): 1,12
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L1835

Vỏ Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L1835

18KGiá: 62.900.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng L1782
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: L1782
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng: 6.5
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 6
Tổng trọng lượng (carat): 0.38
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng L1782

Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng L1782

18KGiá: 21.300.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J11486B
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: J11486B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 11
Tổng trọng lượng (carat): 0.23
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J11486B

Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J11486B

18KGiá: 30.400.000 VND 
Vỏ Vòng Đeo Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K HPBG0213
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: HPBG0213
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 72
Tổng trọng lượng (carat): 0.65
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Vòng Đeo Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K HPBG0213

Vỏ Vòng Đeo Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K HPBG0213

18KGiá: 145.800.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L100520
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: L100520
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 39
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0272
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G0272
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 159
Tổng trọng lượng (carat): 2.33
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0272

Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0272

18KGiá: 127.900.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J10069A
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: J10069A
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 3
Tổng trọng lượng (carat): 0.22
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J10069A

Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J10069A

18KGiá: 32.600.000 VND 
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0277
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G0277
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 124
Tổng trọng lượng (carat): 1.01
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0277

Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0277

18KGiá: 77.900.000 VND 
Vòng Đeo Tay Kim Cương  Vàng Trắng 18K G1150
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G1150
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 164
Tổng trọng lượng (carat): 2.98
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,channel&prong
Vòng Đeo Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G1150

Vòng Đeo Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G1150

18KGiá: 157.100.000 VND 
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G68151
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G68151
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 74
Tổng trọng lượng (carat): 0.8
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L101532
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: L101532
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 35
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L1837
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: L1837
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 72
Tổng trọng lượng (carat): 1.29
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G6989
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G6989
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 110
Tổng trọng lượng (carat): 2.4
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G6918
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G6918
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 126
Tổng trọng lượng (carat): 2.84
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K S06635B
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: S06635B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 41
Tổng trọng lượng (carat): 1.62
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0016
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G0016
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 94
Tổng trọng lượng (carat): 1.38
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0094
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G0094
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.19
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G6839
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G6839
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 100
Tổng trọng lượng (carat): 1.75
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K HPBL0078
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: HPBL0078
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 128
Tổng trọng lượng (carat): 1.09
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng 18K L1307
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: L1307
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: Yellow
Tình trạng:
Bề rộng: 7
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 102
Tổng trọng lượng (carat): 4.71
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong
18KGiá: 189.000.000 VND 
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G6960
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G6960
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 143
Tổng trọng lượng (carat): 1.06
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J04347B
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: J04347B
Vàng: 14K,18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 145
Tổng trọng lượng (carat): 0.68
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K S05089B
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: S05089B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 90
Tổng trọng lượng (carat): 0.51
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 5  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG