test

Dây Chuyền và mặt dây chuyền Kim Cương, Mẫu Cao Cấp tại Hưng Phát USA

Trang chủ >> Dây Chuyền & Mặt
Bộ Sưu Tập Mặt Dây Chuyền Kim Cương Đẹp Độc Đáo
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 20  Trang sau
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P102383
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P102383
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 46
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P102383

Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P102383

18KGiá: 336.000.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P102382
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P102382
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 43
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P102382

Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P102382

18KGiá: 306.300.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương P102185
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P102185
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 129
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương P102185

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương P102185

18KGiá: 51.600.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương P102186
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P102186
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 40
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương P102186

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương P102186

18KGiá: 56.100.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1591
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1591
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.30
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1591

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1591

18KGiá: 19.900.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P2572C
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P2572C
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 6
Tổng trọng lượng (carat): 0.11
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro & Prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1535F
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1535F
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 20
Tổng trọng lượng (carat): 0,6
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave & Prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1535F

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1535F

18KGiá: 19.200.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1270
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1270
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 25
Tổng trọng lượng (carat): 0.43
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,channel&Bezel
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1270

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1270

18KGiá: 23.600.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1729
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1729
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1729

Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1729

18KGiá: 29.900.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P2583E
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P2583E
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 13
Tổng trọng lượng (carat): 0.22
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro & Prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P2583E

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P2583E

18KGiá: 13.700.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1447
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1447
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 28
Tổng trọng lượng (carat): 0.18
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P2569E
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P2569E
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 6
Tổng trọng lượng (carat): 0.11
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P12639
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P12639
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 18
Tổng trọng lượng (carat): 0.27
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P13421
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P13421
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.41
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P10330
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P10330
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 30
Tổng trọng lượng (carat): 0.11
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P2582E
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P2582E
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 60
Tổng trọng lượng (carat): 0.49
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro & Prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1283
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1283
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 55
Tổng trọng lượng (carat): 0.29
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1485
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1485
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 55
Tổng trọng lượng (carat): 0.27
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1439
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1439
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.14
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1425
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1425
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 40
Tổng trọng lượng (carat): 0.35
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro,channel&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1603
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1603
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 48
Tổng trọng lượng (carat): 0.3
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1420
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1420
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 119
Tổng trọng lượng (carat): 1.13
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1435
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1435
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 36
Tổng trọng lượng (carat): 0.23
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1457
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1457
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 44
Tổng trọng lượng (carat): 0.36
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 20  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG