test

, Engagement Ring Settings. Hung Phat Diamonds & Jewelry

Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3  Trang sau
Vỏ Nhẫn Kim Cương B10164
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B10164
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 54
Tổng trọng lượng (carat): 0.43
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương B10164

Vỏ Nhẫn Kim Cương B10164

18KLIÊN HỆ ĐỂ ĐẶT HÀNG
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5065A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5065
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.3 to 2.6
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.36
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5065A

Vỏ Nhẫn Kim Cương B5065A

18KGiá: 32.300.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5044A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5044
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 1.9 to 2.4
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 4
Tổng trọng lượng (carat): 0.33
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS2
Kiểu: Channel&prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5044A

Vỏ Nhẫn Kim Cương B5044A

18KGiá: 26.900.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5002A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5002
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 1.7 to 3.5
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6.5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.42
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS2
Kiểu: Prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5002A

Vỏ Nhẫn Kim Cương B5002A

18KGiá: 31.000.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5017A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5017
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: Polish
Bề rộng: 2.2 to 5.1
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.44
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS2
Kiểu: Micro,channel&prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5017A

Vỏ Nhẫn Kim Cương B5017A

18KGiá: 29.200.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5032E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5032
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.8 to 3.2
Loại chấu:
Carat: 1.25 to 2.15
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 8
Tổng trọng lượng (carat): 0.93
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS2
Kiểu: Micro&prong
18KGiá: 52.200.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5043A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5043
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.5 to 5.2
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 26
Tổng trọng lượng (carat): 0.43
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS2
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5043A

Vỏ Nhẫn Kim Cương B5043A

18KGiá: 30.800.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5049A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5049
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.25 to 2.7
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 4
Tổng trọng lượng (carat): 0.45
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS2
Kiểu: Bezel&prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5049A

Vỏ Nhẫn Kim Cương B5049A

18KGiá: 35.300.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5050A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5050
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.3 to 4.2
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 4
Tổng trọng lượng (carat): 0.22
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,bezel&prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5050A

Vỏ Nhẫn Kim Cương B5050A

18KGiá: 30.600.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5051A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5051
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.7 to 3.5
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 4
Tổng trọng lượng (carat): 0.41
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5051A

Vỏ Nhẫn Kim Cương B5051A

18KGiá: 34.000.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5053C
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5053
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.2 to 2.8
Loại chấu:
Carat: 0.4 to 0.75
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 5*5mm Princes
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.57
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel&prong
18KGiá: 37.300.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5055E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5055
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.8 to 3.3
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 0.95
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6,0MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.39
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel&prong
18KGiá: 29.800.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5056A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5056
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.5 to 2.5
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.57
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS2
Kiểu:
18KGiá: 33.800.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5060A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5060
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.35 to 3.2
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 18
Tổng trọng lượng (carat): 0.58
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,channel&prong
18KGiá: 34.800.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5063E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5063
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 1.7 to 3.0
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 0.95
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6,0MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.57
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,bezel&prong
18KGiá: 35.000.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5064A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5064
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.1 to 3.1
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.62
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,bezel&prong
18KGiá: 46.900.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5066A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5066
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.2 to 3.1
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.51
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,channel&prong
18KGiá: 36.800.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5069E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5069
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.1 to 2.5
Loại chấu:
Carat: 1.0 to 1.5
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 8*6ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 4
Tổng trọng lượng (carat): 0.46
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: prong
18KGiá: 35.900.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B5079E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5079
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.2 to 2.5
Loại chấu:
Carat: 0.4 to 1.0
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: PR, RAD
Viên kim cương chính: 5*5mm Princes
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.23
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5083A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5083
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.0 to 2.7
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.35
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: prong
18KGiá: 35.600.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5119E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5119
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.3 to 2.5
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.35
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6*6mm Princes
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.59
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,bezel&prong
18KGiá: 36.600.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5011E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5011
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính: Diamond 6.0x6.0mm
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.5
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel&prong
18KGiá: 35.600.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5072A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5072
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính: Diamond 6.5mm
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 4
Tổng trọng lượng (carat): 0.22
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: bezel,channel&prong
18KGiá: 26.800.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5084A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5084
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính: 6,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 18
Tổng trọng lượng (carat): 0.58
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
18KGiá: 36.000.000 VND 
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG