test

Carater, Carater. Hung Phat Diamonds & Jewelry

Trang chủ >> Carater
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 6  Trang sau
E1686 - Bông tai kim cương Carater 5.5mm
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1686
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: Diamond
Số viên kim cương: 54
Tổng trọng lượng (carat): 0.65
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
E1686 - Bông tai kim cương Carater 5.5mm

E1686 - Bông tai kim cương Carater 5.5mm

18KGiá gốc: 61.400.000 VND
Giá giảm: 55.300.000 VND 
E1684 - Bông Tai Kim Cương Carater 5.0mm
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1684
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: Diamond
Số viên kim cương: 20
Tổng trọng lượng (carat): 0.5
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
E1684 - Bông Tai Kim Cương Carater 5.0mm

E1684 - Bông Tai Kim Cương Carater 5.0mm

18KGiá gốc: 41.600.000 VND
Giá giảm: 31.200.000 VND 
P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 5.5mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1680
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 34
Tổng trọng lượng (carat): 0.43
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 5.5mm

P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 5.5mm

18KGiá gốc: 34.500.000 VND
Giá giảm: 31.100.000 VND 
B1679 - Nhẫn Kim Cương Carater 5.5mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1679
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.27
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
B1679 - Nhẫn Kim Cương Carater 5.5mm

B1679 - Nhẫn Kim Cương Carater 5.5mm

18KGiá: 34.200.000 VND 
E1700 - Bông Tai Kim Cương Carater 4.5mm
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1700
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 20
Tổng trọng lượng (carat): 0.19
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
E1700 - Bông Tai Kim Cương Carater 4.5mm

E1700 - Bông Tai Kim Cương Carater 4.5mm

18KGiá gốc: 30.500.000 VND
Giá giảm: 27.500.000 VND 
P1683 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 7.5mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1683
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 48
Tổng trọng lượng (carat): 1
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 62.300.000 VND
Giá giảm: 56.100.000 VND 
P1679 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.0mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1679
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.34
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
P1679 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.0mm

P1679 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.0mm

18KGiá gốc: 30.400.000 VND
Giá giảm: 27.300.000 VND 
P1280 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.0mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1280
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 39
Tổng trọng lượng (carat): 0.76
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
P1280 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.0mm

P1280 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.0mm

18KGiá gốc: 52.400.000 VND
Giá giảm: 47.200.000 VND 
E1277 - Bông Tai Kim Cương Carater 4.0mm
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1277
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: Diamond
Số viên kim cương: 88
Tổng trọng lượng (carat): 0.7
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
E1277 - Bông Tai Kim Cương Carater 4.0mm

E1277 - Bông Tai Kim Cương Carater 4.0mm

18KGiá gốc: 58.100.000 VND
Giá giảm: 52.300.000 VND 
B1274 - Nhẫn Kim Cương Carater 4.5mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1274
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 82
Tổng trọng lượng (carat): 0.78
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave
B1274 - Nhẫn Kim Cương Carater 4.5mm

B1274 - Nhẫn Kim Cương Carater 4.5mm

18KGiá gốc: 54.500.000 VND
Giá giảm: 49.000.000 VND 
P1276 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.0mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1276
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 54
Tổng trọng lượng (carat): 0.64
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 44.900.000 VND
Giá giảm: 40.400.000 VND 
E1680 - Bông Tai Kim Cương Carater 6.0mm
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1680
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: Diamond
Số viên kim cương: 60
Tổng trọng lượng (carat): 0.71
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 78.100.000 VND
Giá giảm: 70.300.000 VND 
E1686 - Bông tai kim cương Carater 6.0mm
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1686
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: Diamond
Số viên kim cương: 60
Tổng trọng lượng (carat): 1.12
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 69.500.000 VND
Giá giảm: 62.500.000 VND 
P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 7.0mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1680
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 34
Tổng trọng lượng (carat): 0.75
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 49.800.000 VND
Giá giảm: 44.800.000 VND 
P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.0mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1680
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 34
Tổng trọng lượng (carat): 0.51
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 37.600.000 VND
Giá giảm: 33.800.000 VND 
P1681 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.5mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1681
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 36
Tổng trọng lượng (carat): 1.02
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 58.200.000 VND
Giá giảm: 52.300.000 VND 
E1686 - Bông tai kim cương Carater 6.5mm
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1686
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 62
Tổng trọng lượng (carat): 1.36
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 77.400.000 VND
Giá giảm: 69.600.000 VND 
B1679 - Nhẫn Kim Cương Carater 6.5mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1679
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.42
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 42.400.000 VND
Giá giảm: 31.900.000 VND 
P1683 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.0mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1683
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 41
Tổng trọng lượng (carat): 0.63
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 43.100.000 VND
Giá giảm: 38.800.000 VND 
B1274 - Nhẫn Kim Cương Carater 5.0mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1274
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 82
Tổng trọng lượng (carat): 0.81
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave
18KGiá gốc: 55.600.000 VND
Giá giảm: 50.000.000 VND 
B1680 - Nhẫn Kim Cương Carater 7.0mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1680
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 34
Tổng trọng lượng (carat): 0.96
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 63.800.000 VND
Giá giảm: 57.500.000 VND 
B1680 - Nhẫn Kim Cương Carater 6.0mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1680
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 28
Tổng trọng lượng (carat): 0.78
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 52.200.000 VND
Giá giảm: 47.000.000 VND 
B1680 - Nhẫn Kim Cương Carater 5.5mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1680
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 28
Tổng trọng lượng (carat): 0.59
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 45.100.000 VND
Giá giảm: 40.600.000 VND 
P1681 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.0mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1681
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 36
Tổng trọng lượng (carat): 0.89
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 50.200.000 VND
Giá giảm: 45.100.000 VND 
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 6  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG