test

, Necklaces & Pendants. Hung Phat Diamonds & Jewelry

Trang chủ >> Dây Chuyền & Mặt >> Vòng Cổ Kim Cương
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Vòng Đeo Cổ Kim Cương Vàng Trắng 18K N1715
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: N1715
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 16
Tổng trọng lượng (carat): 0.22
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vòng Đeo Cổ Kim Cương Vàng Trắng 18K N1715

Vòng Đeo Cổ Kim Cương Vàng Trắng 18K N1715

18KGiá: 25.000.000 VND 
Vòng Đeo Cổ Kim Cương Vàng Trắng 18K N1717
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: N1717
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 36
Tổng trọng lượng (carat): 0.24
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vòng Đeo Cổ Kim Cương Vàng Trắng 18K N1717

Vòng Đeo Cổ Kim Cương Vàng Trắng 18K N1717

18KGiá: 26.300.000 VND 
Vòng Đeo Cổ Kim Cương Vàng Trắng 18K N1718
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: N1718
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 3
Tổng trọng lượng (carat): 0.32
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong
Vòng Đeo Cổ Kim Cương Vàng Trắng 18K N1718

Vòng Đeo Cổ Kim Cương Vàng Trắng 18K N1718

18KGiá: 30.500.000 VND 
Vòng Đeo Cổ Kim Cương Vàng Trắng 18K N1719
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: N1719
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 6
Tổng trọng lượng (carat): 0.06
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vòng Đeo Cổ Kim Cương Vàng Trắng 18K N1719

Vòng Đeo Cổ Kim Cương Vàng Trắng 18K N1719

18KGiá: 21.600.000 VND 
Vòng Đeo Cổ Kim Cương Vàng Trắng 18K N1722
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: N1722
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 14
Tổng trọng lượng (carat): 0.54
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Bezel
Vòng Đeo Cổ Kim Cương Vàng Trắng 18K N1722

Vòng Đeo Cổ Kim Cương Vàng Trắng 18K N1722

18KGiá: 46.800.000 VND 
Vòng Đeo Cổ Kim Cương Vàng Trắng 18K N1723
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: N1723
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 8
Tổng trọng lượng (carat): 0.1
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong
Vòng Đeo Cổ Kim Cương Vàng Trắng 18K N1725
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: N1725
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 60
Tổng trọng lượng (carat): 0.24
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vòng Đeo Cổ Kim Cương Vàng Trắng 18K N1725

Vòng Đeo Cổ Kim Cương Vàng Trắng 18K N1725

18KGiá: 44.500.000 VND 
Vòng Đeo Cổ Kim Cương Vàng Trắng 18K N1726
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: N1726
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 70
Tổng trọng lượng (carat): 0.85
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vòng Đeo Cổ Kim Cương Vàng Trắng 18K N1726

Vòng Đeo Cổ Kim Cương Vàng Trắng 18K N1726

18KGiá: 63.000.000 VND 
Vòng Đeo Cổ Kim Cương Vàng Trắng 18K N1732
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: N1732
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 16
Tổng trọng lượng (carat): 0.07
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Pave
Vòng Đeo Cổ Kim Cương Vàng Trắng 18K N1732

Vòng Đeo Cổ Kim Cương Vàng Trắng 18K N1732

18KGiá: 35.900.000 VND 
Vòng Đeo Cổ Kim Cương Vàng Trắng 18K N1720
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: N1720
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 30
Tổng trọng lượng (carat): 0.33
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Pave
Vòng Đeo Cổ Kim Cương Vàng Trắng 18K N1720

Vòng Đeo Cổ Kim Cương Vàng Trắng 18K N1720

18KGiá: 41.900.000 VND 
Vòng Cổ Kim Cương Vàng Trắng 18K N0027
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: N0027
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 1
Tổng trọng lượng (carat): 0.09
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Cổ Kim Cương Vàng N101818
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: N101818
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Cổ Kim Cương Cao Cấp N100091
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: N100091
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 564
Tổng trọng lượng (carat): 18,5
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 846.500.000 VND 
Vòng Cổ Kim Cương Cao Cấp N100464
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: N100464
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 163
Tổng trọng lượng (carat): 23.5
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 1.632.000.000 VND 
Vòng Cổ Kim Cương Cao Cấp N4905
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: N4905
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 189
Tổng trọng lượng (carat): 15,8
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 747.600.000 VND 
Vòng Cổ Kim Cương Cao Cấp N1785
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: N1785
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 310
Tổng trọng lượng (carat): 2.1
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 141.300.000 VND 
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG