test

Vỏ vòng tay kim cương. Hung Phat Diamonds & Jewelry

Trang chủ >> Lắc Tay >> Vỏ Vòng Tay Kim Cương
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2  Trang sau
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0275
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G0275
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 126
Tổng trọng lượng (carat): 0.84
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0275

Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0275

18KGiá: 76.200.000 VND 
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G6918
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G6918
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 126
Tổng trọng lượng (carat): 2.84
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G6918

Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G6918

18KGiá: 153.000.000 VND 
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G68151
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G68151
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 74
Tổng trọng lượng (carat): 0.8
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G68151

Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G68151

18KGiá: 112.700.000 VND 
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G7115
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G7115
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 126
Tổng trọng lượng (carat): 1.18
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G7115

Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G7115

18KGiá: 99.200.000 VND 
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G7073
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G7073
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 135
Tổng trọng lượng (carat): 1.60
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G7073

Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G7073

18KGiá: 122.000.000 VND 
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G7075
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G7075
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 156
Tổng trọng lượng (carat): 2.07
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G7070
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G7070
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 90
Tổng trọng lượng (carat): 1.45
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G7070

Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G7070

18KGiá: 141.500.000 VND 
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G7022
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G7022
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 147
Tổng trọng lượng (carat): 2.53
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G7022

Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G7022

18KGiá: 158.300.000 VND 
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G7011
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G7011
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 114
Tổng trọng lượng (carat): 2.11
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G7011

Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G7011

18KGiá: 152.300.000 VND 
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G6989
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G6989
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 110
Tổng trọng lượng (carat): 2.4
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G6989

Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G6989

18KGiá: 165.700.000 VND 
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G1148
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G1148
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 46
Tổng trọng lượng (carat): 0.94
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0087
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G0087
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.19
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0094
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G0094
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.19
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G1467
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G1467
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 128
Tổng trọng lượng (carat): 0.76
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0091
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G0091
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 20
Tổng trọng lượng (carat): 1.34
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0016
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G0016
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 94
Tổng trọng lượng (carat): 1.38
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0277
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G0277
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 124
Tổng trọng lượng (carat): 1.01
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0209
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G0209
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 44
Tổng trọng lượng (carat): 0.74
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G1466AW50D
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G1466
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 99
Tổng trọng lượng (carat): 0.83
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,bezel&Prong
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G1481
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G1481
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 120
Tổng trọng lượng (carat): 1.57
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0290
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G0290
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 108
Tổng trọng lượng (carat): 1.14
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Vòng Đeo Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0255
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G0255
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 68
Tổng trọng lượng (carat): 2.07
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel & Prong
Vỏ Vòng Đeo Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K HPBG0213
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: HPBG0213
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 72
Tổng trọng lượng (carat): 0.65
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G2220
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G2220
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 118
Tổng trọng lượng (carat): 1.5
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG