test

Vỏ Bông Tai Kim Cương, Earrings. Hung Phat Diamonds & Jewelry

Trang chủ >> Bông Tai >> Vỏ Bông Tai Kim Cương
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 5  Trang sau
Vỏ bông tai kim cương E102668
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E102668
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 16
Tổng trọng lượng (carat): 0.74
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ bông tai kim cương E102668

Vỏ bông tai kim cương E102668

18KGiá: 24.800.000 VND 
Vỏ bông tai kim cương E102669
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E102669
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 32
Tổng trọng lượng (carat): 0.34
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ bông tai kim cương E102669

Vỏ bông tai kim cương E102669

18KGiá: 15.800.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E1696
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1696
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond 1.7mm
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.60
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E1696

Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E1696

18KGiá: 23.500.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E1283
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1283
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond 2 Setting Stone 5.0MM cts
Số viên kim cương: 80
Tổng trọng lượng (carat): 0.52
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,bezel&prong
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E1283

Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E1283

18KGiá: 39.200.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E0348
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E0348
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond & 2 Center Diamond 4.5mm
Số viên kim cương: 16
Tổng trọng lượng (carat): 0.16
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: channel&prong
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E0348

Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E0348

18KGiá: 13.400.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E0439
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E0439
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond
Số viên kim cương: 8
Tổng trọng lượng (carat): 0.15
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: prong
18KGiá: 8.700.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E0526
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E0526
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond 1.0mm 2 RD Setting Stone 5.0MM cts
Số viên kim cương: 46
Tổng trọng lượng (carat): 0.26
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micropave&prong
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E0526

Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E0526

18KGiá: 27.400.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E0656
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E0656
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond 2 RD Setting Stone 5.0MM cts
Số viên kim cương: 74
Tổng trọng lượng (carat): 0.62
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micropave&prong
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E0656

Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E0656

18KGiá: 42.200.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E1699
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1699
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: TD&RD Diamond
Số viên kim cương: 20
Tổng trọng lượng (carat): 0.35
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: channel&prong
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E1699

Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E1699

18KGiá: 19.700.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E0836
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E0836
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond
Số viên kim cương: 48
Tổng trọng lượng (carat): 0.33
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micropave&prong
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E0836

Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E0836

18KGiá: 19.900.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E1563
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1563
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: MQ Diamond
Số viên kim cương: 16
Tổng trọng lượng (carat): 0.83
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: prong
18KGiá: 31.200.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E1347
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1347
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond & 2 RD Setting stone 4.5MM
Số viên kim cương: 186
Tổng trọng lượng (carat): 0.87
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro&prong
18KGiá: 38.200.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E1343
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1343
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond
Số viên kim cương: 70
Tổng trọng lượng (carat): 0.33
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro&prong
18KGiá: 23.500.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E1359
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1359
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond
Số viên kim cương: 96
Tổng trọng lượng (carat): 0.54
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro&prong
18KGiá: 20.700.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E1353
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1353
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond & 2 RD Setting stone 4.5MM
Số viên kim cương: 48
Tổng trọng lượng (carat): 1.81
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: prong
18KGiá: 64.300.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E0692
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E0692
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: H?t Xoàn
Số viên kim cương: 32
Tổng trọng lượng (carat): 0.22
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro&prong
18KGiá: 24.400.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E1687
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1687
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 38
Tổng trọng lượng (carat): 0.54
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro&prong
18KGiá: 18.200.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương Vàng 18K E0520
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E0520
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 36
Tổng trọng lượng (carat): 0.19
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E2256A
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2256A
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 92
Tổng trọng lượng (carat): 1.14
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro & Channel
18KGiá: 47.300.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E2258A
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2258A
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 40
Tổng trọng lượng (carat): 0.93
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro & Prong
18KGiá: 39.000.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E2260A
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2260A
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 204
Tổng trọng lượng (carat): 1.87
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel & Prong
18KGiá: 77.200.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E2261A
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2261A
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 164
Tổng trọng lượng (carat): 1.20
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro & Prong
18KGiá: 51.700.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E2251A
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2251A
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.57
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong
18KGiá: 19.900.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E0513
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E0513
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 106
Tổng trọng lượng (carat): 0.71
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro & Bezel
18KGiá: 36.800.000 VND 
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 5  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG