test

, Engagement Ring Settings. Hung Phat Diamonds & Jewelry

Trang chủ >> Nhẫn Kim Cương >> Vỏ Nhẫn Kim Cương >> Nhẫn - Đai Bản Lớn
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2  Trang sau
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5115E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5115
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 3.5 to 5.0
Loại chấu:
Carat: 1.55 to 2.25
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 8,0MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 38
Tổng trọng lượng (carat): 0.57
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5115E

Vỏ Nhẫn Kim Cương B5115E

18KGiá: 37.900.000 VND 
Nhẫn  Kim Cương Vàng Trắng 18K B1813
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1813
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.39
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Bezel&Prong
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B1813

Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B1813

18KGiá: 21.600.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B0909
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B0909
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 40
Tổng trọng lượng (carat): 0.73
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B0909

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B0909

18KGiá: 40.800.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2493
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2493
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.4
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel&Prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2493

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2493

14KGiá: 28.800.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B2499
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2499
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 30
Tổng trọng lượng (carat): 0.54
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương B2499

Vỏ Nhẫn Kim Cương B2499

18KGiá: 36.800.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2761
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2761
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 122
Tổng trọng lượng (carat): 1.15
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2768
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2768
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 82
Tổng trọng lượng (carat): 0.45
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2768

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2768

18KGiá: 29.500.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2776
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2776
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 42
Tổng trọng lượng (carat): 0.95
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro & Prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2776

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2776

18KGiá: 45.100.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2778
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2778
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 64
Tổng trọng lượng (carat): 0.62
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2778

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2778

18KGiá: 37.900.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2779
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2779
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 42
Tổng trọng lượng (carat): 0.64
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro & Channel
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2779

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2779

18KGiá: 35.600.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2780
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2780
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 52
Tổng trọng lượng (carat): 0.42
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro & Channel
Vỏ Nhẫn Kim Cương  Vàng Trắng 18K B2785
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2785
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 84
Tổng trọng lượng (carat): 0.78
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2788
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2788
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 98
Tổng trọng lượng (carat): 0.62
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2790
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2790
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 50
Tổng trọng lượng (carat): 0.50
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2793
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2793
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 90
Tổng trọng lượng (carat): 0.78
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2796
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2796
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 88
Tổng trọng lượng (carat): 0.34
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2825
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2825
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 58
Tổng trọng lượng (carat): 0.36
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2829
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2829
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 106
Tổng trọng lượng (carat): 0.46
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B0788
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B0788
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 28
Tổng trọng lượng (carat): 0.30
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương B2914
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2914
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 42
Tổng trọng lượng (carat): 0.6
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 31.300.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B2922
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2922
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 72
Tổng trọng lượng (carat): 0.72
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 34.900.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B2923
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2923
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 54
Tổng trọng lượng (carat): 0.68
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 41.800.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2931
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2931
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 76
Tổng trọng lượng (carat): 0.57
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương B2934
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2934
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 62
Tổng trọng lượng (carat): 0.65
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 35.800.000 VND 
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG