test

Diamond Pendants, Necklaces & Pendants. Hung Phat Diamonds & Jewelry

Trang chủ >> Dây Chuyền & Mặt >> Mặt Kim Cương
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 9  Trang sau
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1231
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1231
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 5
Tổng trọng lượng (carat): 0.15
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1231

Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1231

18KGiá: 9.800.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P2568F
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P2568F
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 11
Tổng trọng lượng (carat): 0.24
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P2568F

Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P2568F

18KGiá: 11.600.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1189
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1189
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 42
Tổng trọng lượng (carat): 0.78
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel & Prong
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1189

Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1189

18KGiá: 28.700.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1592
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1592
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 36
Tổng trọng lượng (carat): 0.65
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: prong
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1592

Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1592

18KGiá: 29.200.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1986
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1986
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 13
Tổng trọng lượng (carat): 0.34
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1986

Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1986

18KGiá: 30.600.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1987
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1987
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.23
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P2349
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P2349
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 1
Tổng trọng lượng (carat): 0.08
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P2349

Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P2349

18KGiá: 11.800.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P2290
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P2290
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 1
Tổng trọng lượng (carat): 0.11
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P2290

Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P2290

18KGiá: 12.700.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P2262
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P2262
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 3
Tổng trọng lượng (carat): 0.15
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: ChannelProng
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P2262

Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P2262

18KGiá: 16.500.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P2250
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P2250
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.07
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P2250

Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P2250

18KGiá: 17.300.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1286
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1286
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 75
Tổng trọng lượng (carat): 0.42
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1287
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1287
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 77
Tổng trọng lượng (carat): 0.44
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1288
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1288
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 72
Tổng trọng lượng (carat): 0.43
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1714
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1714
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 45
Tổng trọng lượng (carat): 0.63
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1715
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1715
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 64
Tổng trọng lượng (carat): 1.09
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1309
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1309
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 22
Tổng trọng lượng (carat): 0.27
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1314
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1314
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 42
Tổng trọng lượng (carat): 0.3
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1011
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1011
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 32
Tổng trọng lượng (carat): 0.17
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương P1190
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1190
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 32
Tổng trọng lượng (carat): 0.84
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 38.600.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1729
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1729
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1228
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1228
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 25
Tổng trọng lượng (carat): 0.19
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1226
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1226
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1732
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1732
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1730
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1730
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 9  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG