test

Gemstone Pendants, Necklaces & Pendants. Hung Phat Diamonds & Jewelry

Trang chủ >> Dây Chuyền & Mặt >> Mặt Đá Quý
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Mặt Dây Chuyền Đá Sapphire Hồng P0823
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P0823
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 58
Tổng trọng lượng (carat): 1.99
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave&Prong
Mặt Dây Chuyền Đá Sapphire Hồng P0823

Mặt Dây Chuyền Đá Sapphire Hồng P0823

18KGiá: 70.000.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Đá Sapphire Xanh P1284
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1284
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 30
Tổng trọng lượng (carat): 1.58
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave&Prong
Mặt Dây Chuyền Đá Sapphire Xanh P1284

Mặt Dây Chuyền Đá Sapphire Xanh P1284

18KGiá: 52.600.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Đá Sapphire Xanh P0928
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P0928
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 9
Tổng trọng lượng (carat): 1.48
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong
Mặt Dây Chuyền Đá Sapphire Xanh P0928

Mặt Dây Chuyền Đá Sapphire Xanh P0928

18KGiá: 40.100.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Đá Sapphire Xanh P0909
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P0909
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 72
Tổng trọng lượng (carat): 2,64
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave,Prong
Mặt Dây Chuyền Đá Sapphire Xanh P0909

Mặt Dây Chuyền Đá Sapphire Xanh P0909

18KGiá: 75.600.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Đá Sapphire Xanh P0834
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P0834I
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 84
Tổng trọng lượng (carat): 3,01
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: MicropaveProng
Mặt Dây Chuyền Đá Sapphire Xanh P0834

Mặt Dây Chuyền Đá Sapphire Xanh P0834

18KGiá: 86.500.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Đá Sapphire Xanh P0947
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P0947
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 104
Tổng trọng lượng (carat): 1.46
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: MicropaveProng
Mặt Dây Chuyền Đá Sapphire Xanh P0924
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P0924
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 13
Tổng trọng lượng (carat): 2.35
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong
Mặt Dây Chuyền Đá Sapphire Xanh P0924

Mặt Dây Chuyền Đá Sapphire Xanh P0924

18KGiá: 52.600.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Đá Ruby Đỏ Và Đá Sapphire Xanh P1196
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1196
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 33
Tổng trọng lượng (carat): 0.671
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave&Prong
Mặt Dây Chuyền Đá Ruby Đỏ Và Đá Sapphire Xanh P1196

Mặt Dây Chuyền Đá Ruby Đỏ Và Đá Sapphire Xanh P1196

18KGiá: 18.600.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Đá Ruby Đỏ P1076
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1076E
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 11
Tổng trọng lượng (carat): 1.38
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Bezel&Prong
Mặt Dây Chuyền Đá Ruby Đỏ P1076

Mặt Dây Chuyền Đá Ruby Đỏ P1076

18KGiá: 56.600.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Đá Sapphire Xanh P1057
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1057
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 46
Tổng trọng lượng (carat): 0.69
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave&Prong
Mặt Dây Chuyền Đá Sapphire Xanh P1057

Mặt Dây Chuyền Đá Sapphire Xanh P1057

18KGiá: 39.500.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Đá Sapphire Xanh P1076
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1076F
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 11
Tổng trọng lượng (carat): 2.36
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Bezel&Prong
Mặt Dây Chuyền Đá Sapphire Xanh P10122A
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P10122A
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat): 1.39
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu:
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG