test

Diamond Bracelets, Bracelets. Hung Phat Diamonds & Jewelry

Trang chủ >> Lắc Tay >> Lắc Tay Kim Cương
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2  Trang sau
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L1781
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: L1781
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 5
Tổng trọng lượng (carat): 0.36
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L1781

Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L1781

18KGiá: 21.600.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L100520
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: L100520
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 39
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L100520

Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L100520

18KGiá: 18.900.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L1735FW65D
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: L1735FW65D
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 9
Tổng trọng lượng (carat): 0.19
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L1735FW65D

Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L1735FW65D

18KGiá: 13.000.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng L1782
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: L1782
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng: 6.5
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 6
Tổng trọng lượng (carat): 0.38
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng L1782

Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng L1782

18KGiá: 21.300.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L1733
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: L1733
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 13
Tổng trọng lượng (carat): 0.28
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Bezel
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L1733

Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L1733

18KGiá: 24.600.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K H04345B
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: H04345B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 143
Tổng trọng lượng (carat): 2.82
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K H04487B
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: H04487B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 49
Tổng trọng lượng (carat): 0.54
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K H04487B

Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K H04487B

18KGiá: 48.400.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J01649B
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: J01649B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 19
Tổng trọng lượng (carat): 0.27
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J01649B

Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J01649B

18KGiá: 45.500.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J04347B
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: J04347B
Vàng: 14K,18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 145
Tổng trọng lượng (carat): 0.68
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J04347B

Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J04347B

18KGiá: 60.200.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J05608B
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: J05608B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.87
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J05608B

Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J05608B

18KGiá: 45.500.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J11483B
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: J11483B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 36
Tổng trọng lượng (carat): 0.21
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J11484B
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: J11484B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 48
Tổng trọng lượng (carat): 0.27
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J11486B
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: J11486B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 11
Tổng trọng lượng (carat): 0.23
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K N01881B
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: N01881B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 34
Tổng trọng lượng (carat): 1.87
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J10069A
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: J10069A
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 3
Tổng trọng lượng (carat): 0.22
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K P00353B
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: P00353B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 62
Tổng trọng lượng (carat): 1.84
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K S04866B
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: S04866B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 21
Tổng trọng lượng (carat): 0.19
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K S05089B
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: S05089B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 90
Tổng trọng lượng (carat): 0.51
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K S06631B
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: S06631B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 4
Tổng trọng lượng (carat): 0.08
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K S06635B
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: S06635B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 41
Tổng trọng lượng (carat): 1.62
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L0044
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: L0044
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 26
Tổng trọng lượng (carat): 2.04
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L0037
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: L0037
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng: 7
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 120
Tổng trọng lượng (carat): 2.51
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L1837
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: L1837
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 72
Tổng trọng lượng (carat): 1.29
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L0039
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: L0039
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 128
Tổng trọng lượng (carat): 7.06
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel&prong
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2  Trang sauarrow-go
Sản Phẩm Đã XemSửa
  Find us on facebook

  Đăng Ký Nhận Email

  Newsletter.Email

  Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
  MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
  Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

  logo_large
  KIỂM TRA ĐƠN HÀNG