test

Lắc tay kim cương, Diamond Bracelets

Trang chủ >> Lắc Tay >> Lắc Tay Kim Cương
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2  Trang sau
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L100520
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: L100520
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 39
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L100520

Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L100520

18KGiá: 18.900.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng L1782
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: L1782
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng: 6.5
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 6
Tổng trọng lượng (carat): 0.38
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng L1782

Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng L1782

18KGiá: 21.300.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L1733
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: L1733
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 13
Tổng trọng lượng (carat): 0.28
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Bezel
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L1733

Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L1733

18KGiá: 24.600.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K H04345B
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: H04345B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 143
Tổng trọng lượng (carat): 2.82
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K H04345B

Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K H04345B

18KGiá: 115.000.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K H04487B
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: H04487B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 49
Tổng trọng lượng (carat): 0.54
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K H04487B

Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K H04487B

18KGiá: 48.400.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J01649B
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: J01649B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 19
Tổng trọng lượng (carat): 0.27
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J04347B
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: J04347B
Vàng: 14K,18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 145
Tổng trọng lượng (carat): 0.68
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J04347B

Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J04347B

18KGiá: 60.200.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J05608B
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: J05608B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.87
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J05608B

Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J05608B

18KGiá: 45.500.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J11483B
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: J11483B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 36
Tổng trọng lượng (carat): 0.21
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J11483B

Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J11483B

18KGiá: 31.400.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J11484B
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: J11484B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 48
Tổng trọng lượng (carat): 0.27
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J11484B

Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J11484B

18KGiá: 33.600.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J11486B
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: J11486B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 11
Tổng trọng lượng (carat): 0.23
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K N01881B
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: N01881B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 34
Tổng trọng lượng (carat): 1.87
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J10069A
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: J10069A
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 3
Tổng trọng lượng (carat): 0.22
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K P00353B
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: P00353B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 62
Tổng trọng lượng (carat): 1.84
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K S04866B
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: S04866B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 21
Tổng trọng lượng (carat): 0.19
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K S05089B
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: S05089B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 90
Tổng trọng lượng (carat): 0.51
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K S06631B
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: S06631B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 4
Tổng trọng lượng (carat): 0.08
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K S06635B
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: S06635B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 41
Tổng trọng lượng (carat): 1.62
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L0044
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: L0044
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 26
Tổng trọng lượng (carat): 2.04
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L0037
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: L0037
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng: 7
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 120
Tổng trọng lượng (carat): 2.51
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L1837
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: L1837
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 72
Tổng trọng lượng (carat): 1.29
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L0039
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: L0039
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 128
Tổng trọng lượng (carat): 7.06
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel&prong
Lắc Tay Kim Cương Vàng 18K L1307
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: L1307
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: Yellow
Tình trạng:
Bề rộng: 7
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 102
Tổng trọng lượng (carat): 4.71
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong
18KGiá: 189.000.000 VND 
Lắc tay tennis Vàng Trắng 18K L1378
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: L1378
Vàng: 18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng: 7
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat): 4.15
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: SI1
Kiểu:
18KGiá: 95.900.000 VND 
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG