test

Diamond Accented, Engagement Ring Settings. Hung Phat Diamonds & Jewelry

Trang chủ >> Nhẫn Kim Cương >> Vỏ Nhẫn Kim Cương >> Đai Đính Kim Cương
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 6  Trang sau
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2801
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2801
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.45
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2801

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2801

18KGiá: 26.400.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2755
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2755
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 106
Tổng trọng lượng (carat): 0.62
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro & Prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2755

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2755

18KGiá: 35.400.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2756
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2756
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 126
Tổng trọng lượng (carat): 0,97
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro & Channel
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2756

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2756

18KGiá: 47.400.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2757
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2757
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 74
Tổng trọng lượng (carat): 1.02
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro & Channel
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2757

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2757

18KGiá: 49.300.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B1901
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1901
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 212
Tổng trọng lượng (carat): 0.79
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương B1901

Vỏ Nhẫn Kim Cương B1901

18KGiá: 58.300.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5104E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5104
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính: 8,0MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.34
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
18KGiá: 27.700.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2777
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2777
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 52
Tổng trọng lượng (carat): 0.26
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro & Prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2777

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2777

18KGiá: 20.900.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2770
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2770
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 40
Tổng trọng lượng (carat): 0.67
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2770

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2770

18KGiá: 33.400.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5114E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5114
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.9 to 3.6
Loại chấu:
Carat: 1.55 to 2.25
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 2ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 15
Tổng trọng lượng (carat): 2.24
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS2
Kiểu: Micro,bezel&prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5114E

Vỏ Nhẫn Kim Cương B5114E

18KGiá: 26.200.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5040
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5040
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.7 to 4.6
Loại chấu:
Carat: 1.55 to 2.25
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 2ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 29
Tổng trọng lượng (carat): 2.28
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS2
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5040

Vỏ Nhẫn Kim Cương B5040

18KGiá: 28.300.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5014A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5014
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.3 to 3.4
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.08
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS2
Kiểu: Channel&prong
18KGiá: 16.100.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5028A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5028
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.5 to 3.9
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 8
Tổng trọng lượng (carat): 0.44
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS2
Kiểu: Channel,bezel&prong
18KGiá: 29.500.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5031E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5031
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.2 to 2.9
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.45
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6*6mm Princes
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.31
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS2
Kiểu: Channel&prong
18KGiá: 25.300.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5038A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5038
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.8 to 5.3
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 22
Tổng trọng lượng (carat): 0.3
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS2
Kiểu: Micro&prong
18KGiá: 27.600.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5046E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5046
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.8 to 5.9
Loại chấu:
Carat: 1.55 to 2.75
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 2ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 30
Tổng trọng lượng (carat): 0.34
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS2
Kiểu: Micro&prong
18KGiá: 31.000.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5047A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5047
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.6 to 5.2
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 38
Tổng trọng lượng (carat): 0.54
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS2
Kiểu: Micro&prong
18KGiá: 35.000.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5062E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5062
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.2 to 3.8
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.25
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 5.5*5.5mm Princes
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.23
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
18KGiá: 25.400.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5098E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5098
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 3.0 to 3.9
Loại chấu:
Carat: 1.55 to 2.25
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 8
Tổng trọng lượng (carat): 0.69
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
18KGiá: 39.700.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B5109A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5109
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.0 to 4.0
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 32
Tổng trọng lượng (carat): 0.9
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B5127A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5127A
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 1.6 to 2.9
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 16
Tổng trọng lượng (carat): 0.46
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,bezel&prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5129A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5129
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.5 to 4.0
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.23
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
18KGiá: 25.100.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5070A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5070
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính: Diamond 6.5mm
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 16
Tổng trọng lượng (carat): 0.33
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong
18KGiá: 27.400.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5087A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5087
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính: 6,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 8
Tổng trọng lượng (carat): 0.62
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel&prong
18KGiá: 36.100.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5093A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5093
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính: 6,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 8
Tổng trọng lượng (carat): 0.55
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel&prong
18KGiá: 30.200.000 VND 
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 6  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG