test

Cutie Jewels Lắc Tay - Hung Phat Diamonds & Jewelry

Trang chủ >> Cutie Jewels >> Cutie Jewels Lắc Tay
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2  Trang sau
Lắc tay kim cương L30007
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm:
Vàng: 14K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc tay kim cương L30007

Lắc tay kim cương L30007

Giá: 8.500.000 VND 
Lắc tay kim cương L30008
productdetail.otherinformation
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Lắc tay kim cương L30008

Lắc tay kim cương L30008

Giá: 7.800.000 VND 
Lắc tay kim cương L30009
productdetail.otherinformation
Mã sản phẩm: L30009
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Lắc tay kim cương L30009

Lắc tay kim cương L30009

Giá gốc: 7.800.000 VND
Giá giảm: 9.800.000 VND 
Lắc tay kim cương L30010
productdetail.otherinformation
Mã sản phẩm: L30010
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Lắc tay kim cương L30010

Lắc tay kim cương L30010

Giá: 10.100.000 VND 
Lắc tay kim cương L30011
productdetail.otherinformation
Mã sản phẩm: L30011
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Lắc tay kim cương L30011

Lắc tay kim cương L30011

Giá: 5.300.000 VND 
Lắc tay kim cương L30001
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm:
Vàng: 14K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Giá: 5.900.000 VND 
Lắc tay kim cương L30012
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: L30012
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc tay kim cương L30012

Lắc tay kim cương L30012

Giá: 2.600.000 VND 
Lắc tay kim cương L30002
productdetail.otherinformation
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc tay kim cương L30002

Lắc tay kim cương L30002

Giá: 7.500.000 VND 
Lắc tay kim cương L30013
productdetail.otherinformation
Mã sản phẩm: L30013
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc tay kim cương L30013

Lắc tay kim cương L30013

Giá: 6.500.000 VND 
Lắc tay kim cương L30003
productdetail.otherinformation
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Lắc tay kim cương L30003

Lắc tay kim cương L30003

Giá: 9.800.000 VND 
Lắc tay kim cương L30014
productdetail.otherinformation
Mã sản phẩm: L30014
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Giá: 7.400.000 VND 
Lắc tay kim cương L30015
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: L30015
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Giá: 7.100.000 VND 
Lắc tay kim cương L30016
productdetail.otherinformation
Mã sản phẩm: L30016
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Giá: 6.800.000 VND 
Lắc tay kim cương L30017
productdetail.otherinformation
Mã sản phẩm: L30017
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Giá: 3.700.000 VND 
Lắc tay kim cương L30020
productdetail.otherinformation
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Giá: 7.900.000 VND 
Lắc tay kim cương L30018
productdetail.otherinformation
Mã sản phẩm: L30018
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Giá: 18.600.000 VND 
Lắc tay kim cương L30021
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm:
Vàng: 14K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Giá: 5.900.000 VND 
Lắc tay kim cương L30022
productdetail.otherinformation
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Giá: 5.200.000 VND 
Lắc tay kim cương L30019
productdetail.otherinformation
Mã sản phẩm: L30019
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Giá: 6.100.000 VND 
Lắc tay kim cương L30023
productdetail.otherinformation
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Giá: 7.300.000 VND 
Lắc tay kim cương L30025
productdetail.otherinformation
Mã sản phẩm: L30025
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Giá: 4.800.000 VND 
Lắc tay kim cương L30026
productdetail.otherinformation
Mã sản phẩm: L30026
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Giá: 4.600.000 VND 
Lắc tay kim cương L30024
productdetail.otherinformation
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Giá: 5.300.000 VND 
Lắc tay kim cương L30027
productdetail.otherinformation
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Giá: 8.600.000 VND 
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG