test

Diamond Earrings, Earrings. Hung Phat Diamonds & Jewelry

Trang chủ >> Bông Tai >> Bông Tai Kim Cương
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3  Trang sau
Đôi Bông Tai Kim Cương E10093
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10093
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 266
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Đôi Bông Tai Kim Cương E10093

Đôi Bông Tai Kim Cương E10093

18KLIÊN HỆ ĐỂ ĐẶT HÀNG
Đôi Bông Tai Kim Cương E2438A
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2438A
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 20
Tổng trọng lượng (carat): 0.20
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Đôi Bông Tai Kim Cương E2438A

Đôi Bông Tai Kim Cương E2438A

18KGiá: 9.800.000 VND 
Đôi Bông Tai Kim Cương E1899
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1899
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: Round Diamond
Số viên kim cương: 6
Tổng trọng lượng (carat): 0.22
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong
Đôi Bông Tai Kim Cương E1899

Đôi Bông Tai Kim Cương E1899

18KGiá: 17.900.000 VND 
Đôi Bông Tai Kim Cương E2016
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2016
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: Round Diamond 0.9mm
Số viên kim cương: 80
Tổng trọng lượng (carat): 0.32
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave
Đôi Bông Tai Kim Cương E2016

Đôi Bông Tai Kim Cương E2016

18KGiá: 24.700.000 VND 
Đôi Bông Tai Kim Cương E2018
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2018
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: Round Diamond 1.1mm
Số viên kim cương: 140
Tổng trọng lượng (carat): 0.98
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: pave
Đôi Bông Tai Kim Cương E2018

Đôi Bông Tai Kim Cương E2018

18KGiá: 44.400.000 VND 
Đôi Bông Tai Kim Cương E1823
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1823
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond 0.9mm
Số viên kim cương: 94
Tổng trọng lượng (carat): 0.53
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Pave
18KGiá: 33.600.000 VND 
Đôi Bông Tai Kim Cương E0847
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E0847
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: Diamond
Số viên kim cương: 44
Tổng trọng lượng (carat): 0.62
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Đôi Bông Tai Kim Cương E0847

Đôi Bông Tai Kim Cương E0847

18KGiá: 31.900.000 VND 
Đôi Bông Tai Kim Cương E0739
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E0739
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: Diamond
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 1.15
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Bezel
Đôi Bông Tai Kim Cương E0739

Đôi Bông Tai Kim Cương E0739

18KGiá: 43.600.000 VND 
Đôi Bông Tai Kim Cương E1825
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1825
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: Diamond
Số viên kim cương: 136
Tổng trọng lượng (carat): 0.82
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong
Đôi Bông Tai Kim Cương E1825

Đôi Bông Tai Kim Cương E1825

18KGiá: 40.300.000 VND 
Đôi Bông Tai Kim Cương E1826
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1826
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: Diamond
Số viên kim cương: 126
Tổng trọng lượng (carat): 0.76
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong
Đôi Bông Tai Kim Cương E1826

Đôi Bông Tai Kim Cương E1826

18KGiá: 40.600.000 VND 
Đôi Bông Tai Kim Cương E2178
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2178
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: Diamond
Số viên kim cương: 210
Tổng trọng lượng (carat): 1.44
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong
18KGiá: 58.600.000 VND 
Đôi Bông Tai Kim Cương E2177
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2177
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: Diamond
Số viên kim cương: 46
Tổng trọng lượng (carat): 1.30
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong
18KGiá: 53.500.000 VND 
Đôi Bông Tai Kim Cương E1299
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1299
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond
Số viên kim cương: 104
Tổng trọng lượng (carat): 0.9
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,bezel&prong
18KGiá: 46.700.000 VND 
Bông Tai Kim Cương E2216
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2216
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 62.800.000 VND 
Đôi Bông Tai Kim Cương H04032E
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: H04032E
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 146
Tổng trọng lượng (carat): 0.79
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 62.400.000 VND 
Đôi Bông Tai Kim Cương H05250E
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: H05250E
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 62
Tổng trọng lượng (carat): 1.44
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 65.600.000 VND 
Đôi Bông Tai Kim Cương J10146E
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: J10146E
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 72
Tổng trọng lượng (carat): 0.53
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 39.100.000 VND 
Đôi Bông Tai Kim Cương J10784E
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: J10784E
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 144
Tổng trọng lượng (carat): 0.9
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 53.300.000 VND 
Đôi Bông Tai Kim Cương J11582E
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: J11582E
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 130
Tổng trọng lượng (carat): 1.05
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 64.600.000 VND 
Đôi Bông Tai Kim Cương J11833E
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: J11833E
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 90
Tổng trọng lượng (carat): 0.97
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 45.700.000 VND 
Đôi Bông Tai Kim Cương J12420E
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: J12420E
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 112
Tổng trọng lượng (carat): 0.64
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 39.500.000 VND 
Đôi Bông Tai Kim Cương J12466E
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: J12466E
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 166
Tổng trọng lượng (carat): 1.41
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 73.000.000 VND 
Đôi Bông Tai Kim Cương J12482E
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: J12482E
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 102
Tổng trọng lượng (carat): 0.84
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 46.400.000 VND 
Đôi Bông Tai Kim Cương J12509E
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: J12509E
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 108
Tổng trọng lượng (carat): 1.28
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 60.400.000 VND 
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG