Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.108 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 5     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
M4141877542K 0,40 Yellow
Fancy Intense
VVS2 Very Good Excellent Good Faint GIA 18.000.000
707
Xem
M4141877542K een Round 0,40 Yellow VVS2 Fancy Intense Very Good 4.79 x 4.81 x 2.85 59,2 61 Medium - Slightly Thick None Excellent Good Faint 442 GIA close  Xóa
Round
K2125289148O 0,30 Yellow Green
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 18.400.000
720
Xem
K2125289148O etb Round 0,30 Yellow Green VVS2 Faint Premium 4.28 x 4.30 x 2.66 62,2 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 450 GIA close  Xóa
Round
P1151096964T 0,26 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 19.100.000
749
Xem
P1151096964T eho Round 0,26 Pink VS1 Faint Premium 4.09 x 4.11 x 2.52 61,4 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 468 GIA close  Xóa
Round
V399154954I 0,50 Green Yellow
Very Light
VS1 Very Good Very Good Very Good Faint GIA 20.400.000
800
Xem
V399154954I tbb Round 0,50 Green Yellow VS1 Very Light Very Good 5.08 x 5.13 x 3.06 60 61 Very Good Very Good Faint 500 GIA close  Xóa
Round
C2154248827Y 0,35 Pink
Faint
VS1 Premium Very Good Excellent None GIA 20.700.000
813
Xem
C2154248827Y tbo Round 0,35 Pink VS1 Faint Premium 4.47 x 4.49 x 2.80 62,6 58 Slightly Thick - Slightly Thick None Very Good Excellent None 508 GIA close  Xóa
Round
C0138341985J 0,30 Pink
Faint
VS1 Good Very Good Excellent Faint GIA 21.600.000
846
Xem
C0138341985J tnc Round 0,30 Pink VS1 Faint Good 4.25 x 4.28 x 2.69 63 55 Thin - Medium None Very Good Excellent Faint 529 GIA close  Xóa
Round
Y2151829456R 0,30 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 22.000.000
864
Xem
Y2151829456R teb Round 0,30 Pink VS1 Faint Ideal 4.31 x 4.33 x 2.65 61,4 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 540 GIA close  Xóa
Round
T0150551466P 0,23 Yellow
Fancy Intense
VVS2 Fair Very Good Very Good None GIA 23.500.000
920
Xem
T0150551466P tut Round 0,23 Yellow VVS2 Fancy Intense Fair 3.83 x 3.85 x 2.48 64,7 59 Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 575 GIA close  Xóa
Round
L0151829449E 0,35 Pink
Faint
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 25.700.000
1008
Xem
L0151829449E hmb Round 0,35 Pink VVS2 Faint Ideal 4.50 x 4.54 x 2.84 62,8 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 630 GIA close  Xóa
Princess
O8153453709X 0,61 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 26.900.000
1054
Xem
O8153453709X htc Princess 0,61 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.59 x 4.51 x 3.30 73,2 72 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 659 GIA close  Xóa
Round
H3148368052C 0,35 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 27.000.000
1059
Xem
H3148368052C hhn Round 0,35 Pink VS1 Faint Ideal 4.51 x 4.55 x 2.80 61,8 55 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 662 GIA close  Xóa
Round
E1154248469R 0,31 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 27.200.000
1067
Xem
E1154248469R hhu Round 0,31 Pink VS1 Faint Premium 4.32 x 4.35 x 2.72 62,9 57 Very Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None 667 GIA close  Xóa
Round
Q765837929L 0,30 Pink
Faint
VS1 Fair Very Good Good None GIA 28.200.000
1104
Xem
Q765837929L hcb Round 0,30 Pink VS1 Faint Fair 4.10 x 4.16 x 2.74 66,2 59 Thick - Very Thick None Very Good Good None 690 GIA close  Xóa
Round
P2145818366P 0,70 Yellow
Fancy
VS1 Very Good Excellent Very Good Faint GIA 28.500.000
1117
Xem
P2145818366P hco Round 0,70 Yellow VS1 Fancy Very Good 5.74 x 5.79 x 3.45 59,9 60 Thin - Slightly Thick None Excellent Very Good Faint 698 GIA close  Xóa
Round
K4143926079A 0,32 Pink
Faint
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 28.700.000
1126
Xem
K4143926079A ube Round 0,32 Pink VVS2 Faint Ideal 4.38 x 4.40 x 2.75 62,6 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 704 GIA close  Xóa
Round
I4124183816S 0,50 Yellow Green
Faint
VS1 Fair Excellent Very Good None GIA 31.200.000
1224
Xem
I4124183816S uht Round 0,50 Yellow Green VS1 Faint Fair 4.87 x 4.92 x 3.24 66,2 57 Thick - Thick None Excellent Very Good None 765 GIA close  Xóa
Round
K5138438746Z 0,53 Green Yellow
Very Light
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 32.400.000
1272
Xem
K5138438746Z uct Round 0,53 Green Yellow VS1 Very Light Premium 5.17 x 5.19 x 3.22 62,2 57 Medium - Medium None Excellent Excellent None 795 GIA close  Xóa
Round
O7101648814O 0,83 Brown Yellow
Fancy
VS1 Fair Good Fair Faint GIA 33.900.000
1328
Xem
O7101648814O omb Round 0,83 Brown Yellow VS1 Fancy Fair 5.71 x 5.83 x 3.82 66,2 61 Thick - Extr. Thick Very Small Good Fair Faint 830 GIA close  Xóa
Round
K8139602262W 0,51 Yellow Green
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 35.300.000
1386
Xem
K8139602262W ohh Round 0,51 Yellow Green VVS1 Faint Premium 5.12 x 5.13 x 3.16 61,7 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 866 GIA close  Xóa
Round
H0147648406O 0,50 Yellow Green
Faint
VVS2 Fair Excellent Good None GIA 36.700.000
1440
Xem
H0147648406O cbb Round 0,50 Yellow Green VVS2 Faint Fair 4.77 x 4.89 x 3.24 67 63 Thick - Very Thick None Excellent Good None 900 GIA close  Xóa
Round
J763049648N 0,68 Yellow Brown
Fancy
VS1 Fair Very Good Good None GIA 38.800.000
1523
Xem
J763049648N ctn Round 0,68 Yellow Brown VS1 Fancy Fair 5.32 x 5.40 x 3.58 66,8 58 Medium - Extr. Thick Small Very Good Good None 952 GIA close  Xóa
Round
A0144782671N 0,40 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 39.200.000
1536
Xem
A0144782671N chb Round 0,40 Pink VVS2 Faint Premium 4.67 x 4.70 x 2.94 62,8 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 960 GIA close  Xóa
Round
G3151688663D 0,30 Pink
Faint
VVS1 Premium Very Good Excellent None GIA 40.400.000
1584
Xem
G3151688663D ccb Round 0,30 Pink VVS1 Faint Premium 4.28 x 4.30 x 2.69 62,6 58 Thin - Slightly Thick None Very Good Excellent None 990 GIA close  Xóa
Princess
Z639001541V 0,40 Yellow
VVS1 - Good Good None GIA 40.800.000
1600
Xem
Z639001541V abbb Princess 0,40 Yellow VVS1 - 4.28 x 3.94 x 2.90 73,7 64 Slightly Thick - Extr. Thick None Good Good None 1000 GIA close  Xóa
Round
S0133903076Y 0,51 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent Faint GIA 46.800.000
1837
Xem
S0133903076Y aaeo Round 0,51 Pink VS1 Faint Ideal 5.12 x 5.16 x 3.20 62,3 55 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent Faint 1148 GIA close  Xóa
Round
S0130866451A 0,42 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 49.700.000
1949
Xem
S0130866451A anao Round 0,42 Pink VVS1 Faint Premium 4.80 x 4.83 x 2.93 60,9 58 Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1218 GIA close  Xóa
Round
Z8154538608Q 0,18 Yellow
Fancy Vivid
VVS1 Premium Very Good Very Good None GIA 52.500.000
2059
Xem
Z8154538608Q anou Round 0,18 Yellow VVS1 Fancy Vivid Premium 3.63 x 3.67 x 2.21 60,5 57 Thin - Medium None Very Good Very Good None 1287 GIA close  Xóa
Princess
B382621305B 0,46 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good None GIA 54.400.000
2134
Xem
B382621305B amme Princess 0,46 Yellow VS1 Fancy - 4.38 x 4.32 x 2.98 69 79 Medium - Thick None Good Good None 1334 GIA close  Xóa
Round
V2154538595K 0,19 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Ideal Very Good Good None GIA 55.400.000
2174
Xem
V2154538595K amtc Round 0,19 Yellow VVS2 Fancy Vivid Ideal 3.69 x 3.71 x 2.31 62,6 56 Very Thin - Slightly Thick None Very Good Good None 1359 GIA close  Xóa
Round
S6139766466K 0,58 Brown Yellow
Fancy
VVS2 Very Good Very Good Excellent None GIA 55.500.000
2178
Xem
S6139766466K amha Round 0,58 Brown Yellow VVS2 Fancy Very Good 5.39 x 5.40 x 3.22 59,7 60 Slightly Thick - Slightly Thick None Very Good Excellent None 1361 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 5     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
icon hotline