test

Carater, Carater. Hung Phat Diamonds & Jewelry

Trang chủ >> Carater
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
P1279 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 5.5mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1279
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat): 0.66
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
P1279 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 5.5mm

P1279 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 5.5mm

Giá: 26.500.000 VND 
E1276 -Bông Tai Kim Cương Carater 5.0mm
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1276
Vàng:
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 108
Tổng trọng lượng (carat): 0.50
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
E1276 -Bông Tai Kim Cương Carater 5.0mm

E1276 -Bông Tai Kim Cương Carater 5.0mm

Giá: 57.200.000 VND 
E1276 -Bông Tai Kim Cương Carater 4.5mm
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1276
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 108
Tổng trọng lượng (carat): 4.5
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
E1276 -Bông Tai Kim Cương Carater 4.5mm

E1276 -Bông Tai Kim Cương Carater 4.5mm

Giá: 56.100.000 VND 
E1682 - Bông Tai Kim Cương Carater 5.0mm
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1682
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 50
Tổng trọng lượng (carat): 1
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
E1682 - Bông Tai Kim Cương Carater 5.0mm

E1682 - Bông Tai Kim Cương Carater 5.0mm

18KGiá: 35.400.000 VND 
E1679 - Bông Tai Kim Cương Carater 6.5mm
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1679
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 20
Tổng trọng lượng (carat): 0.65
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
E1679 - Bông Tai Kim Cương Carater 6.5mm

E1679 - Bông Tai Kim Cương Carater 6.5mm

18KGiá: 48.400.000 VND 
P1278 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 7.5mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1278
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 44
Tổng trọng lượng (carat): 1.1
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
E1680 - Bông Tai Kim Cương Carater 7.0mm
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1680
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 64
Tổng trọng lượng (carat): 1.22
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
E1680 - Bông Tai Kim Cương Carater 7.0mm

E1680 - Bông Tai Kim Cương Carater 7.0mm

18KGiá: 62.700.000 VND 
E1276 -Bông Tai Kim Cương Carater 5.5mm
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1276
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 106
Tổng trọng lượng (carat): 1.12
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
E1276 -Bông Tai Kim Cương Carater 5.5mm

E1276 -Bông Tai Kim Cương Carater 5.5mm

18KGiá: 67.900.000 VND 
E1686 - Bông tai kim cương Carater 6.5mm
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1686
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 62
Tổng trọng lượng (carat): 1.36
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
E1686 - Bông tai kim cương Carater 6.5mm

E1686 - Bông tai kim cương Carater 6.5mm

18KGiá: 55.100.000 VND 
P1683 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.0mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1683
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 41
Tổng trọng lượng (carat): 0.63
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
P1683 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.0mm

P1683 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.0mm

18KGiá: 30.600.000 VND 
P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 7.0mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1680
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 34
Tổng trọng lượng (carat): 0.75
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 5.5mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1680
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 34
Tổng trọng lượng (carat): 0.43
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
P1276 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.0mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1276
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 54
Tổng trọng lượng (carat): 0.64
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
P1276 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 5.5mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1276
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 54
Tổng trọng lượng (carat): 0.57
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
E1277 - Bông Tai Kim Cương Carater 5.0mm
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1277
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: Diamond
Số viên kim cương: 110
Tổng trọng lượng (carat): 1.1
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
E1686 - Bông tai kim cương Carater 6.0mm
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1686
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: Diamond
Số viên kim cương: 60
Tổng trọng lượng (carat): 1.12
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
E1686 - Bông tai kim cương Carater 5.5mm
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1686
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: Diamond
Số viên kim cương: 54
Tổng trọng lượng (carat): 0.65
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
E1684 - Bông Tai Kim Cương Carater 6.5mm
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1684
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: Diamond
Số viên kim cương: 20
Tổng trọng lượng (carat): 0.94
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
E1684 - Bông Tai Kim Cương Carater 5.5mm
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1684
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: Diamond
Số viên kim cương: 20
Tổng trọng lượng (carat): 0.55
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
 
icon hotline