test

Lắc tay, lắc tay kim cương Hưng Phát USA

Trang chủ >> Lắc Tay
Bộ Sưu Tập Lắc Tay Kim Cương Cao Cấp
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 6  Trang sau
Vỏ Lắc Tay Kim Cương L10294
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L10294
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 342
Tổng trọng lượng (carat): 3.85
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Lắc Tay Kim Cương L10294

Vỏ Lắc Tay Kim Cương L10294

18KGiá: 155.000.000 VND 
Vỏ Vòng Tay Kim Cương G10070
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G10070
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 104
Tổng trọng lượng (carat): 0.98
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương G10070

Vỏ Vòng Tay Kim Cương G10070

18KGiá: 74.900.000 VND 
Vỏ Vòng Tay Kim Cương G10086
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G10086
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 124
Tổng trọng lượng (carat): 1.67
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương G10086

Vỏ Vòng Tay Kim Cương G10086

18KGiá: 96.300.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương L10053
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: L10053
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 60
Tổng trọng lượng (carat): 3.12
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương L10053

Lắc Tay Kim Cương L10053

18KGiá: 146.400.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương L10026
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: L10026
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 320
Tổng trọng lượng (carat): 4.32
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương L10026

Lắc Tay Kim Cương L10026

18KGiá: 125.100.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương L10028
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: L10028
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 327
Tổng trọng lượng (carat): 4.63
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 192.900.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương L10049
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: L10049
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 4
Tổng trọng lượng (carat): 0.08
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương L10049

Lắc Tay Kim Cương L10049

18KGiá: 40.000.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương L10043
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: L10043
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 22
Tổng trọng lượng (carat): 2.21
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương L10043

Lắc Tay Kim Cương L10043

18KGiá: 163.800.000 VND 
Vòng Tay Kim Cương G0316
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: G0316EW50D
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương G0316

Vòng Tay Kim Cương G0316

18KGiá gốc: 28.500.000 VND
Giá giảm: 22.000.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương L10098
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L10098
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 39
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương L10098

Lắc Tay Kim Cương L10098

18KGiá: 36.100.000 VND 
Vòng Tay Kim Cương G10310
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: G10310
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 176
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 140.600.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương L10307
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L10307
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 691
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 836.900.000 VND 
Vòng Tay Kim Cương G10076
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: G10076
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 156
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 152.800.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương L10053
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L10053
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 60
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 97.700.000 VND 
Vòng Tay Kim Cương G10166
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: G10166
Vàng:
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 234
Tổng trọng lượng (carat): 1.89
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 138.400.000 VND 
Vòng Tay Kim Cương G10096
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: G10096
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 116
Tổng trọng lượng (carat): 1.83
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 107.000.000 VND 
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G10039D
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G10039D
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G102356
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G102356
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 95
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L102539
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L102539
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 14
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương G102163
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G102163
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 471
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 212.000.000 VND 
Vỏ Lắc Tay Kim Cương  L102171
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L102171
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 108
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 340.700.000 VND 
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0156
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G0156
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 8
Tổng trọng lượng (carat): 0.24
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G101709
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G101709
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 728
Tổng trọng lượng (carat): 3.66
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G101908
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: G101908
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 48
Tổng trọng lượng (carat): 1.86
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 6  Trang sauarrow-go

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
 
icon hotline