test

Trang sức kim cương dành cho nam

Trang chủ >> Dành Cho Nam
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3  Trang sau
Vỏ Nhẫn Kim Cương B10355
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B10355
Vàng: 14K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 38
Tổng trọng lượng (carat): 0.42
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương B10355

Vỏ Nhẫn Kim Cương B10355

18KGiá: 45.000.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B11023
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B11023
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 16
Tổng trọng lượng (carat): 0.54
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương B11023

Vỏ Nhẫn Kim Cương B11023

18KGiá: 43.200.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B11268
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B11268
Vàng: 14K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 32
Tổng trọng lượng (carat): 0.34
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương B11268

Vỏ Nhẫn Kim Cương B11268

WHTGiá: 41.500.000 VND 
Nhẫn Kim Cương B10424
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B10424
Vàng: 14K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 80
Tổng trọng lượng (carat): 1.11
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Kim Cương B10424

Nhẫn Kim Cương B10424

WHTGiá: 55.400.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B11815
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B11815
Vàng: 18K
Màu sắc: White Rose
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.27
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương B11815

Vỏ Nhẫn Kim Cương B11815

18KGiá: 45.200.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B11952
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B11952
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 36
Tổng trọng lượng (carat): 1.14
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 70.600.000 VND 
Nhẫn Kim Cương B10423
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B10423
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 66
Tổng trọng lượng (carat): 1.57
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Kim Cương B10423

Nhẫn Kim Cương B10423

18KGiá: 89.000.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B11783
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B11783
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 72
Tổng trọng lượng (carat): 2.17
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương B11783

Vỏ Nhẫn Kim Cương B11783

18KGiá: 105.000.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B11591
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B11591
Vàng:
Màu sắc: White and rose
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 60
Tổng trọng lượng (carat): 0.65
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương B11591

Vỏ Nhẫn Kim Cương B11591

WHTGiá: 58.000.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B11466
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B11466
Vàng:
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 154
Tổng trọng lượng (carat): 4.76
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương B11466

Vỏ Nhẫn Kim Cương B11466

WHTGiá: 199.600.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B11499
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm:
Vàng:
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
WHTGiá: 72.200.000 VND 
Nhẫn Kim Cương B10426
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm:
Vàng:
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 60.000.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B12357
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B12357
Vàng: 14K
Màu sắc: White And Rose
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 72
Tổng trọng lượng (carat): 0.32
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
14KGiá: 55.000.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B11417
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B11417
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 72
Tổng trọng lượng (carat): 1.03
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 69.800.000 VND 
Nhẫn Kim Cương Nam B11417
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B11417
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 72
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 114.700.000 VND 
Khuy măng-sét kim cương
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Giá: 52.100.000 VND 
Kẹp Cà-vạt Kim Sửu H10027
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: H10027
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Giá: 47.800.000 VND 
Kẹp Cà-Vạt Phú Quý H10021
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: H10021
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Giá: 38.000.000 VND 
Kẹp Cà-Vạt Tuấn Mã H10025
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: H10034
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Giá: 38.000.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Vàng 18K P10127FY
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P10127
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 85.700.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10127FW
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P10127
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.04
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 86.700.000 VND 
Vỏ Nhẫn Nam 18K B10213
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm:
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat): 3.4
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 44.000.000 VND 
Mặt dây chuyền kim cương P102684
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 191
Tổng trọng lượng (carat): 1.90
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 100.300.000 VND 
Mặt dây chuyền kim cương P102683
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P102683
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 186
Tổng trọng lượng (carat): 2.40
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 102.500.000 VND 
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3  Trang sauarrow-go

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
 
icon hotline