test

Dây Chuyền và mặt dây chuyền Kim Cương, Mẫu Cao Cấp tại Hưng Phát USA

Trang chủ >> Dây Chuyền & Mặt
Bộ Sưu Tập Mặt Dây Chuyền Kim Cương Đẹp Độc Đáo
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 21  Trang sau
Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10656
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P10656
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 57
Tổng trọng lượng (carat): 0.35
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10656

Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10656

18KGiá: 28.200.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10124
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: P10124
Vàng: 14K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 39
Tổng trọng lượng (carat): 0.54
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10124

Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10124

WHTGiá: 21.900.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10491
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: P10491
Vàng: 14K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 16
Tổng trọng lượng (carat): 0.38
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10491

Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10491

WHTGiá: 30.000.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10488
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P10488
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 40
Tổng trọng lượng (carat): 1.04
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10488

Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10488

18KGiá: 49.000.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10646
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10646

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10646

18KGiá: 30.600.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10494
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P10494
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 46
Tổng trọng lượng (carat): 2.69
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10753
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P10753
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 38
Tổng trọng lượng (carat): 1.61
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10753

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10753

18KGiá: 110.000.000 VND 
Mặt Dây Kim Cương UP01085
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: UP01085
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 29
Tổng trọng lượng (carat): 0.72
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Kim Cương UP01085

Mặt Dây Kim Cương UP01085

18KGiá: 38.100.000 VND 
Mặt Dây Kim Cương P10209
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P10209
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 99
Tổng trọng lượng (carat): 0.58
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Kim Cương P10209

Mặt Dây Kim Cương P10209

18KGiá: 30.500.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10292
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: P10292
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 51
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10292

Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10292

18KGiá: 26.900.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10162
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: P10162
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 98
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 27.300.000 VND 
Dây Chuyền Kim Cương P10130
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: P10130
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 24.700.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10189
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: P10189
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 82
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 60.300.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10154
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: P10154
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 67
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 46.800.000 VND 
Vỏ Mặt Kim Cương P10464
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: P10464
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 45
Tổng trọng lượng (carat): 0.56
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 27.000.000 VND 
Vỏ Mặt Kim Cương P10219
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: P10219
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 23
Tổng trọng lượng (carat): 1.4
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 95.800.000 VND 
Vỏ Mặt Kim Cương P10176
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: P10176
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 73
Tổng trọng lượng (carat): 0.33
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 24.500.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P01697
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P01697
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 30
Tổng trọng lượng (carat): 0.55
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu:
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K P10126
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P10126
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 14.800.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Đá Sapphire Xanh P10122A
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P10122A
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat): 1.39
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu:
Vỏ mặt dây chuyền kim cương P102665
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P102665
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.27
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ mặt dây chuyền kim cương P102664
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P102664
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 30
Tổng trọng lượng (carat): 0.34
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ mặt dây chuyền kim cương P102635
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P102635
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 28
Tổng trọng lượng (carat): 0.07
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ mặt dây chuyền kim cương P102632
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P102632
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 44
Tổng trọng lượng (carat): 0.10
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 21  Trang sauarrow-go

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
 
icon hotline