test

Vòng tay, Lắc tay thời trang Cubic Zirconia

Trang chủ >> Nữ Trang Cubic Zirconia >> Vòng tay Lắc tay thời trang Cubic Zirconia
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2  Trang sau
Lắc Tay Thời Trang Vàng Trắng 18K L100705
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L100705
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Thời Trang Vàng Trắng 18K L100705

Lắc Tay Thời Trang Vàng Trắng 18K L100705

18KGiá: 5.800.000 VND 
Lắc Tay Thời Trang Cubic Zirconia L101107
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L101107
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 3
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Thời Trang Cubic Zirconia L101107

Lắc Tay Thời Trang Cubic Zirconia L101107

18KGiá: 7.500.000 VND 
Lắc Tay Thời Trang Vàng Trắng 18K L100707
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L100707
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Thời Trang Vàng Trắng 18K L100707

Lắc Tay Thời Trang Vàng Trắng 18K L100707

18KGiá: 7.100.000 VND 
Lắc Tay Thời Trang Vàng Trắng 18K L100704
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L100704
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Thời Trang Vàng Trắng 18K L100704

Lắc Tay Thời Trang Vàng Trắng 18K L100704

18KGiá: 4.000.000 VND 
Lắc Tay Thời Trang Cubic Zirconia L100703
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L100703
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Thời Trang Cubic Zirconia L100703

Lắc Tay Thời Trang Cubic Zirconia L100703

18KGiá: 13.100.000 VND 
Lắc Tay Thời Trang Vàng Trắng 18K L100701
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L100701
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Thời Trang Vàng Trắng 18K L100700
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L100700
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Thời Trang Vàng Trắng 18K L100700

Lắc Tay Thời Trang Vàng Trắng 18K L100700

18KGiá: 9.000.000 VND 
Lắc Tay Thời Trang Vàng Trắng 18K L100698
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L100698
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Thời Trang Vàng Trắng 18K L100698

Lắc Tay Thời Trang Vàng Trắng 18K L100698

18KGiá: 5.700.000 VND 
Lắc Tay Thời Trang Vàng Trắng 18K L100697
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L100697
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Thời Trang Vàng Trắng 18K L100697

Lắc Tay Thời Trang Vàng Trắng 18K L100697

18KGiá: 7.400.000 VND 
Lắc Tay Thời Trang Vàng Trắng 18K L100696
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L100696
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Thời Trang Vàng Trắng 18K L100696

Lắc Tay Thời Trang Vàng Trắng 18K L100696

18KGiá: 5.200.000 VND 
Lắc Tay Thời Trang Vàng Trắng 18K L100693
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L100693
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Đeo Tay Thời Trang Cubic Zirconia G100713
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G100713
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Đeo Tay Thời Trang Cubic Zirconia G100712
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G100712
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Đeo Tay Thời Trang Cubic Zirconia G100710
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G100710
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Thời Trang Cubic Zirconia L100690
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L100690
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Thời Trang L100689
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L100689
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 8.100.000 VND 
Lắc Tay Thời Trang L100688
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L100688
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 6.200.000 VND 
Lắc Tay Thời Trang L100327
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L100327
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 9.800.000 VND 
Lắc Tay Thời Trang L100325
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L100325
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 7.800.000 VND 
Lắc Tay Thời Trang L100324
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L100324
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 6.300.000 VND 
Lắc Tay Thời Trang L100323
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L100323
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 9.200.000 VND 
Vòng Tay Thời Trang Cubic Zirconia G100692
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G100692
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Thời Trang Cubic Zirconia L1832
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L1832
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Thời Trang Cubic Zirconia L1824
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L1824
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 6
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2  Trang sauarrow-go

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
 
icon hotline