test

Vòng Tay Kim Cương - Hưng Phát USA

Trang chủ >> Lắc Tay >> Vòng Tay Kim Cương
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2  Trang sau
Vỏ Vòng Tay Kim Cương G10070
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G10070
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 104
Tổng trọng lượng (carat): 0.98
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương G10070

Vỏ Vòng Tay Kim Cương G10070

18KGiá: 74.900.000 VND 
Vòng Tay Kim Cương G10310
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: G10310
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 176
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương G10310

Vòng Tay Kim Cương G10310

18KGiá: 140.600.000 VND 
Vòng Tay Kim Cương G10166
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: G10166
Vàng:
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 234
Tổng trọng lượng (carat): 1.89
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương G10166

Vòng Tay Kim Cương G10166

18KGiá: 138.400.000 VND 
Vòng Tay Kim Cương G10096
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: G10096
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 116
Tổng trọng lượng (carat): 1.83
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương G10096

Vòng Tay Kim Cương G10096

18KGiá: 107.000.000 VND 
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G102356
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G102356
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 95
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G102356

Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G102356

18KGiá: 153.000.000 VND 
Vòng Tay Kim Cương G102163
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G102163
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 471
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 212.000.000 VND 
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0156
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G0156
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 8
Tổng trọng lượng (carat): 0.24
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0156

Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0156

18KGiá: 29.000.000 VND 
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G101709
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G101709
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 728
Tổng trọng lượng (carat): 3.66
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G101709

Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G101709

18KGiá: 245.200.000 VND 
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G100498
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G100498
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 8
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G100498

Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G100498

18KGiá: 24.600.000 VND 
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G2092
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G2092
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 5
Tổng trọng lượng (carat): 0.42
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G2092

Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G2092

18KGiá: 12.200.000 VND 
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G1153
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G1153
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 18
Tổng trọng lượng (carat): 0.32
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0249
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G0249
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 23
Tổng trọng lượng (carat): 0.62
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K S05704A
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: S05704A
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.13
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K S05583A
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: S05583A
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.42
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K S03077A
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: S03077A
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 26
Tổng trọng lượng (carat): 0.43
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K P10063A
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: P10063A
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 129
Tổng trọng lượng (carat): 2.77
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K N02168A
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: N02168A
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 61
Tổng trọng lượng (carat): 1.37
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J10959A
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: J10959A
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 37
Tổng trọng lượng (carat): 1.1
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J10505A
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: J10505A
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 85
Tổng trọng lượng (carat): 0.77
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J10055A
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: J10055A
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.51
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J04869A
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: J04869A
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 27
Tổng trọng lượng (carat): 0.66
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K H04929A
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: H04929A
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 54
Tổng trọng lượng (carat): 0.81
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K H04730A
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: H04730A
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 76
Tổng trọng lượng (carat): 1,19
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K H03959A
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: H03959A
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 32
Tổng trọng lượng (carat): 0.81
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2  Trang sauarrow-go

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
 
icon hotline