test

Vỏ Bông Tai Kim Cương - Hưng Phát USA

Trang chủ >> Bông Tai >> Vỏ Bông Tai Kim Cương
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 5  Trang sau
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10763
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10763
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 16
Tổng trọng lượng (carat): 2.29
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10763

Vỏ Bông Tai Kim Cương E10763

18KGiá: 137.000.000 VND 
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10646
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10646
Vàng:
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 70
Tổng trọng lượng (carat): 0.56
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10646

Vỏ Bông Tai Kim Cương E10646

18KGiá: 40.800.000 VND 
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10178
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm:
Vàng:
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10178

Vỏ Bông Tai Kim Cương E10178

WHTGiá: 25.000.000 VND 
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10789
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10789
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 48
Tổng trọng lượng (carat): 3.56
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10789

Vỏ Bông Tai Kim Cương E10789

18KGiá: 59.500.000 VND 
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10780
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10780
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 50
Tổng trọng lượng (carat): 0.63
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10780

Vỏ Bông Tai Kim Cương E10780

18KGiá: 42.500.000 VND 
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10081
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10081
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 98
Tổng trọng lượng (carat): 0.61
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
WHTGiá: 43.300.000 VND 
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10132
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10132
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 58
Tổng trọng lượng (carat): 0.64
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10132

Vỏ Bông Tai Kim Cương E10132

18KGiá: 38.600.000 VND 
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10117
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10117
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 48
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10117

Vỏ Bông Tai Kim Cương E10117

18KGiá: 45.700.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E10062
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10062
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 16
Tổng trọng lượng (carat): 0.42
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu:
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E10062

Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E10062

18KGiá: 19.100.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E10058
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10058
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 18
Tổng trọng lượng (carat): 0.32
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu:
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E10058

Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E10058

18KGiá: 14.100.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E10067
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10067
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 88
Tổng trọng lượng (carat): 0.46
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu:
18KGiá: 23.200.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E10063
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10063
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 120
Tổng trọng lượng (carat): 0.45
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu:
18KGiá: 25.500.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E10036
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10036
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 86
Tổng trọng lượng (carat): 0.7
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu:
18KGiá: 29.900.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E10076
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10076
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 32
Tổng trọng lượng (carat): 0.79
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu:
18KGiá: 40.000.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E10035
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10035
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 80
Tổng trọng lượng (carat): 0.41
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu:
18KGiá: 35.300.000 VND 
Vỏ Bông Tai Kim Cương E102235
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E102235
Vàng:
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.62
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu:
18KGiá: 24.800.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E10106
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10106
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 7.600.000 VND 
Vỏ bông tai kim cương E102669
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E102669
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 32
Tổng trọng lượng (carat): 0.34
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 16.800.000 VND 
Vỏ bông tai kim cương E102668
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E102668
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 16
Tổng trọng lượng (carat): 0.74
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 26.300.000 VND 
Vỏ bông tai kim cương E102667
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E102667
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 32
Tổng trọng lượng (carat): 0.34
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 16.800.000 VND 
Vỏ bông tai kim cương E102666
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E102666
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 28
Tổng trọng lượng (carat): 0.29
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 13.500.000 VND 
Vỏ bông tai kim cương E102720
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E102720
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 18
Tổng trọng lượng (carat): 0.46
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 16.800.000 VND 
Vỏ bông tai kim cương E102718
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E102718
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 160.34
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 13.400.000 VND 
Vỏ bông tai kim cương E102715
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E102715
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.31
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 13.400.000 VND 
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 5  Trang sauarrow-go

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
 
icon hotline