test

Nhẫn Ngọc Trai, Pearl Rings, Pearl Jewelry. Hung Phat Diamonds & Jewelry

Trang chủ >> Trang Sức Ngọc Trai >> Nhẫn Ngọc Trai
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B1737
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1737
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 127
Tổng trọng lượng (carat): 0.59
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B1737

Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B1737

18KGiá: 62.100.000 VND 
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2294
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2294
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 69
Tổng trọng lượng (carat): 0.58
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2294

Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2294

18KGiá: 71.300.000 VND 
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2429
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2429
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 62
Tổng trọng lượng (carat): 0.34
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2429

Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2429

18KGiá: 40.900.000 VND 
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2430
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2430
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 8
Tổng trọng lượng (carat): 0.06
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2430

Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2430

18KGiá: 8.000.000 VND 
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2428
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2428
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.28
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2428

Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2428

18KGiá: 41.900.000 VND 
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2426
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2426
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 32
Tổng trọng lượng (carat): 0.23
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2425
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2425
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 42
Tổng trọng lượng (carat): 0.27
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2425

Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2425

18KGiá: 43.700.000 VND 
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2424
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2424
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 72
Tổng trọng lượng (carat): 0.34
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2424

Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2424

18KGiá: 47.600.000 VND 
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2423
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2423
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 48
Tổng trọng lượng (carat): 0.23
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2423

Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2423

18KGiá: 40.300.000 VND 
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2420
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2420
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 16Diamond Pearl
Tổng trọng lượng (carat): 0.17
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2420

Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2420

18KGiá: 32.100.000 VND 
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2419
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2419EW50D
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 18Diamond Pearl
Tổng trọng lượng (carat): 0.16
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2418
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2418EW50D
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12Diamond Pearl
Tổng trọng lượng (carat): 0.11
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
 
icon hotline