test

, Completed Engagement Rings. Hung Phat Diamonds & Jewelry

Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2  Trang sau
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R100093
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R100093
Vàng: 14K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 45
Tổng trọng lượng (carat): 0.68
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R100093

Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R100093

18KGiá: 36.700.000 VND 
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R13393
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R13393
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 7
Tổng trọng lượng (carat): 0.31
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R13393

Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R13393

18KGiá: 22.500.000 VND 
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2233
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R2233
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 51
Tổng trọng lượng (carat): 0.38
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro & Prong
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2233

Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2233

18KGiá: 26.600.000 VND 
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2842
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R2842
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 58
Tổng trọng lượng (carat): 0.32
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro & Prong
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2842

Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2842

18KGiá: 25.100.000 VND 
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2841
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R2841
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 52
Tổng trọng lượng (carat): 0.3
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2841

Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2841

18KGiá: 22.200.000 VND 
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2840
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R2840
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro & Channel
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2228
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R2228
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 60
Tổng trọng lượng (carat): 0.28
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2228

Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2228

18KGiá: 25.100.000 VND 
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2213
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R2213
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat): 0.24
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2213

Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2213

Giá: 14.300.000 VND 
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2196
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R2196
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat): 0.32
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VVS1
Kiểu: Micropave
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2196

Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2196

Giá: 19.000.000 VND 
Nhẫn Thời Trang Cubic Zirconia R2106
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R2106
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 36
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Thời Trang Cubic Zirconia R2106

Nhẫn Thời Trang Cubic Zirconia R2106

18KGiá: 16.800.000 VND 
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2231
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R2231
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2106
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R2106
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 36
Tổng trọng lượng (carat): 0.32
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micropave
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R1872
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R1872
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0,61
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: prong
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R1620
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R1620
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.76
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: bezel&prong
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R0609
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R0609
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 36
Tổng trọng lượng (carat): 0.6
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micropave&prong
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2222
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R2222
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 96
Tổng trọng lượng (carat): 0.68
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave&prong
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2212
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R2212
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 34
Tổng trọng lượng (carat): 0.4
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave&prong
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2213
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R2213
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 42
Tổng trọng lượng (carat): 0.3
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2224
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R2224
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 65
Tổng trọng lượng (carat): 0.45
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2196
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R2196
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 46
Tổng trọng lượng (carat): 0.32
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2193
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R2193
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 80
Tổng trọng lượng (carat): 0.78
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2208
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R2208
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 41
Tổng trọng lượng (carat): 2.64
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Bezel&Micro
18KGiá: 134.100.000 VND 
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R1683
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R1683
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 35
Tổng trọng lượng (carat): 0.18
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2186
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R2186
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 23
Tổng trọng lượng (carat): 0.33
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2  Trang sauarrow-go

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
 
icon hotline