test

Mặt Dây Chuyền Cubic Zirconia, Cubic Zirconia Fashion Pendant, Cubic Zirconia Fashion Jewelry

Trang chủ >> Nữ Trang Cubic Zirconia >> Mặt Dây Chuyền Cubic Zirconia
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100914
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P100914
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100914

Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100914

18KGiá: 2.100.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Vàng Trắng 18K P100280
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P100280
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Vàng Trắng 18K P100280

Mặt Dây Chuyền Thời Trang Vàng Trắng 18K P100280

18KGiá gốc: 2.700.000 VND
Giá giảm: 2.200.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Vàng Trắng 18K P100276
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P100276
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Vàng Trắng 18K P100276

Mặt Dây Chuyền Thời Trang Vàng Trắng 18K P100276

18KGiá: 3.000.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100275
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P100275
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100275

Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100275

18KGiá: 2.600.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Vàng Trắng 18K P100274
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P100274
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Vàng Trắng 18K P100274

Mặt Dây Chuyền Thời Trang Vàng Trắng 18K P100274

18KGiá: 2.200.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100271
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P100271
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Vàng Trắng 18K P100267
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P100267
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Vàng Trắng 18K P100267

Mặt Dây Chuyền Thời Trang Vàng Trắng 18K P100267

18KGiá: 3.900.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100259
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P100259
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100259

Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100259

18KGiá: 3.100.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100258
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P100258
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100258

Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100258

18KGiá gốc: 3.200.000 VND
Giá giảm: 2.800.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100257
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P100257
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100257

Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100257

18KGiá: 2.200.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100256
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P100256
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100250
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P100250
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Vàng Trắng 18K P100248
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P100248
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100242
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P100242
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100240
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P100240
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 3
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100238
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P100238
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100237
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P100237
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 5.000.000 VND
Giá giảm: 4.200.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100236
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P100236
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100234
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P100234
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 4
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100233
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P100233
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 11
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100232
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P100232
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100231
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P100231
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 5
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100227
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P100227
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 6
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
 
icon hotline