test

Lắc tay kim cương Hưng Phát USA

Trang chủ >> Lắc Tay >> Lắc Tay Kim Cương
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3  Trang sau
Vỏ Vòng Tay Kim Cương G10070
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G10070
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 104
Tổng trọng lượng (carat): 0.98
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương G10070

Vỏ Vòng Tay Kim Cương G10070

18KGiá: 74.900.000 VND 
Vỏ Vòng Tay Kim Cương G10086
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G10086
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 124
Tổng trọng lượng (carat): 1.67
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương G10086

Vỏ Vòng Tay Kim Cương G10086

18KGiá: 96.300.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương L10053
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: L10053
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 60
Tổng trọng lượng (carat): 3.12
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương L10053

Lắc Tay Kim Cương L10053

18KGiá: 146.400.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương L10026
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: L10026
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 320
Tổng trọng lượng (carat): 4.32
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương L10026

Lắc Tay Kim Cương L10026

18KGiá: 125.100.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương L10028
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: L10028
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 327
Tổng trọng lượng (carat): 4.63
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương L10028

Lắc Tay Kim Cương L10028

18KGiá: 192.900.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương L10049
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: L10049
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 4
Tổng trọng lượng (carat): 0.08
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 40.000.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương L10043
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: L10043
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 22
Tổng trọng lượng (carat): 2.21
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương L10043

Lắc Tay Kim Cương L10043

18KGiá: 163.800.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương L10098
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L10098
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 39
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương L10098

Lắc Tay Kim Cương L10098

18KGiá: 36.100.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương L10307
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L10307
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 691
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương L10307

Lắc Tay Kim Cương L10307

18KGiá: 836.900.000 VND 
Vòng Tay Kim Cương G10076
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: G10076
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 156
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương G10076

Vòng Tay Kim Cương G10076

18KGiá: 152.800.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương L10053
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L10053
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 60
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 97.700.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K HPBL0078
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: HPBL0078
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 128
Tổng trọng lượng (carat): 1.09
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L100520
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L100520
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 39
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L1746
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L1746
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 1
Tổng trọng lượng (carat): 0.18
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K S06635B
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: S06635B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 41
Tổng trọng lượng (carat): 1.62
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K S06631B
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: S06631B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 4
Tổng trọng lượng (carat): 0.08
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K S05089B
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: S05089B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 90
Tổng trọng lượng (carat): 0.51
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K S04866B
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: S04866B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 21
Tổng trọng lượng (carat): 0.19
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K P00353B
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: P00353B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 62
Tổng trọng lượng (carat): 1.84
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K N01881B
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: N01881B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 34
Tổng trọng lượng (carat): 1.87
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J11486B
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: J11486B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 11
Tổng trọng lượng (carat): 0.23
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J11484B
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: J11484B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 48
Tổng trọng lượng (carat): 0.27
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J11483B
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: J11483B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 36
Tổng trọng lượng (carat): 0.21
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J10069A
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: J10069A
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 3
Tổng trọng lượng (carat): 0.22
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3  Trang sauarrow-go

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
 
icon hotline