test

Dây chuyền - Hưng Phát USA

Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 5  Trang sau
Dây Chuyền Kim Cương P10130
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: P10130
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Dây Chuyền Kim Cương P10130

Dây Chuyền Kim Cương P10130

18KGiá: 24.700.000 VND 
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101323
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: C101323
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101323

Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101323

18KLIÊN HỆ ĐỂ ĐẶT HÀNG
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101376
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: C101376
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101376

Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101376

18KLIÊN HỆ ĐỂ ĐẶT HÀNG
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101375
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: C101375
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101375

Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101375

18KLIÊN HỆ ĐỂ ĐẶT HÀNG
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101374
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: C101374
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101374

Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101374

18KLIÊN HỆ ĐỂ ĐẶT HÀNG
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101373
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: C101373
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
18KLIÊN HỆ ĐỂ ĐẶT HÀNG
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101372
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: C101372
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101372

Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101372

18KLIÊN HỆ ĐỂ ĐẶT HÀNG
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101371
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: c101371
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101371

Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101371

18KLIÊN HỆ ĐỂ ĐẶT HÀNG
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101370
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: C101370
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101370

Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101370

18KLIÊN HỆ ĐỂ ĐẶT HÀNG
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101369
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: C101369
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101369

Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101369

18KLIÊN HỆ ĐỂ ĐẶT HÀNG
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101368
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: C101368
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
18KLIÊN HỆ ĐỂ ĐẶT HÀNG
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101367
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: C101367
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
18KLIÊN HỆ ĐỂ ĐẶT HÀNG
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101366
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: C101366
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
18KLIÊN HỆ ĐỂ ĐẶT HÀNG
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101365
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: C101365
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
18KLIÊN HỆ ĐỂ ĐẶT HÀNG
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101364
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: C101364
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
18KLIÊN HỆ ĐỂ ĐẶT HÀNG
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101363
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: C101363
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
18KLIÊN HỆ ĐỂ ĐẶT HÀNG
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101362
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: C101362
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
18KLIÊN HỆ ĐỂ ĐẶT HÀNG
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101361
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: C101361
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
18KLIÊN HỆ ĐỂ ĐẶT HÀNG
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101360
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: C101360
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
18KLIÊN HỆ ĐỂ ĐẶT HÀNG
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101359
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: C101359
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
18KLIÊN HỆ ĐỂ ĐẶT HÀNG
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101358
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: C101358
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
18KLIÊN HỆ ĐỂ ĐẶT HÀNG
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101357
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: C101357
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
18KLIÊN HỆ ĐỂ ĐẶT HÀNG
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101356
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: C101356
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
18KLIÊN HỆ ĐỂ ĐẶT HÀNG
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101355
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: C101355
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
18KLIÊN HỆ ĐỂ ĐẶT HÀNG
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 5  Trang sauarrow-go

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
 
icon hotline