test

Cutie Jewels Lắc Tay - Hung Phat Diamonds & Jewelry

Trang chủ >> Cutie Jewels >> Cutie Jewels Lắc Tay
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2  Trang sau
Vòng tay kim cương L30006
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm:
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng tay kim cương L30006

Vòng tay kim cương L30006

Giá: 7.300.000 VND 
Vòng tay kim cương L30005
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm:
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng tay kim cương L30005

Vòng tay kim cương L30005

Giá: 9.100.000 VND 
Vòng tay kim cương L30004
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Vòng tay kim cương L30004

Vòng tay kim cương L30004

Giá: 10.500.000 VND 
Lắc tay kim cương L30029
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm:
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc tay kim cương L30029

Lắc tay kim cương L30029

Giá: 5.600.000 VND 
Lắc tay kim cương L30028
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm:
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc tay kim cương L30028

Lắc tay kim cương L30028

Giá: 5.600.000 VND 
Lắc tay kim cương L30027
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Giá: 9.200.000 VND 
Lắc tay kim cương L30024
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Lắc tay kim cương L30024

Lắc tay kim cương L30024

Giá: 5.600.000 VND 
Lắc tay kim cương L30026
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: L30026
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Lắc tay kim cương L30026

Lắc tay kim cương L30026

Giá: 4.800.000 VND 
Lắc tay kim cương L30025
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: L30025
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Lắc tay kim cương L30025

Lắc tay kim cương L30025

Giá: 5.000.000 VND 
Lắc tay kim cương L30023
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Lắc tay kim cương L30023

Lắc tay kim cương L30023

Giá: 7.800.000 VND 
Lắc tay kim cương L30019
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: L30019
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Giá: 6.500.000 VND 
Lắc tay kim cương L30022
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Giá: 5.500.000 VND 
Lắc tay kim cương L30021
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm:
Vàng: 14K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Giá: 6.200.000 VND 
Lắc tay kim cương L30018
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: L30018
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Giá: 19.800.000 VND 
Lắc tay kim cương L30020
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Giá: 8.400.000 VND 
Lắc tay kim cương L30017
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: L30017
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Giá: 4.000.000 VND 
Lắc tay kim cương L30016
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: L30016
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Giá: 7.300.000 VND 
Lắc tay kim cương L30015
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: L30015
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Giá: 7.500.000 VND 
Lắc tay kim cương L30014
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: L30014
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Giá: 7.900.000 VND 
Lắc tay kim cương L30003
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Giá: 10.400.000 VND 
Lắc tay kim cương L30013
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: L30013
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Giá: 6.900.000 VND 
Lắc tay kim cương L30002
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Giá: 8.000.000 VND 
Lắc tay kim cương L30012
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: L30012
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Giá: 2.800.000 VND 
Lắc tay kim cương L30001
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm:
Vàng: 14K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Giá: 6.300.000 VND 
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2  Trang sauarrow-go

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
 
icon hotline