test

Bông Tai Thời Trang Cubic Zirconia, Cubic Zirconia Fashion Jewelry

Trang chủ >> Nữ Trang Cubic Zirconia >> Bông Tai Thời Trang Cubic Zirconia
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2  Trang sau
Bông Tai Thời Trang Cubic Zirconia E101403
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E101403
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Thời Trang Cubic Zirconia E101403

Bông Tai Thời Trang Cubic Zirconia E101403

18KGiá: 1.900.000 VND 
Bông Tai Vàng Trắng 18K E100669
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E100669
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Vàng Trắng 18K E100669

Bông Tai Vàng Trắng 18K E100669

18KGiá: 2.700.000 VND 
Bông Tai Thời Trang Cubic Zirconia E101402
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: E101402
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Thời Trang Cubic Zirconia E101402

Bông Tai Thời Trang Cubic Zirconia E101402

18KGiá: 2.800.000 VND 
Bông Tai Thời Trang Cubic Zirconia E101410
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E101410
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Thời Trang Cubic Zirconia E101410

Bông Tai Thời Trang Cubic Zirconia E101410

18KGiá: 2.100.000 VND 
Bông Tai Thời Trang Cubic Zirconia E101399
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E101399
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Thời Trang Cubic Zirconia E101399

Bông Tai Thời Trang Cubic Zirconia E101399

18KGiá: 2.400.000 VND 
Bông Tai Thời Trang Cubic Zirconia E101396
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E101396
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Thời Trang Cubic Zirconia E101381
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E101381
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Thời Trang Cubic Zirconia E101381

Bông Tai Thời Trang Cubic Zirconia E101381

18KGiá: 1.400.000 VND 
Bông Tai Thời Trang Cubic Zirconia E100685
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E100685
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Thời Trang Cubic Zirconia E100685

Bông Tai Thời Trang Cubic Zirconia E100685

18KGiá: 5.600.000 VND 
Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100674
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E100674
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100674

Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100674

18KGiá: 2.600.000 VND 
Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100673
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E100673
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100673

Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100673

18KGiá: 2.800.000 VND 
Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100290
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E100290
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 5.000.000 VND
Giá giảm: 4.300.000 VND 
Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100287
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E100287
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100682
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E100682
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100316
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E100316
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100315
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E100315
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Đôi Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100322
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E100322
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100319
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E100319
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Đôi Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100314
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E100314
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Đôi Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100660
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E100660
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 2.900.000 VND
Giá giảm: 2.400.000 VND 
Đôi Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100305
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E100305
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Đôi Bông Tai Thời Trang Cubic Zirconia E100302
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E100302
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Đôi Bông Tai Thời Trang Cubic Zirconia E100301
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E100301
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100291
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E100291
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100288
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E100288
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 2.100.000 VND
Giá giảm: 1.800.000 VND 
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2  Trang sauarrow-go

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
 
icon hotline