test

Bông tai kim cương - Hưng Phát USA

Trang chủ >> Bông Tai >> Bông Tai Kim Cương
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3  Trang sau
Bông Tai Kim Cương E10274
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10274
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 116
Tổng trọng lượng (carat): 0.57
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Kim Cương E10274

Bông Tai Kim Cương E10274

WHTGiá: 32.000.000 VND 
Bông Tai Kim Cương E10224
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm:
Vàng:
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Kim Cương E10224

Bông Tai Kim Cương E10224

WHTGiá: 30.800.000 VND 
Bông Tai Kim Cương E10841
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10841
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 22
Tổng trọng lượng (carat): 0.57
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Kim Cương E10841

Bông Tai Kim Cương E10841

18KGiá: 42.000.000 VND 
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10081
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10081
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 98
Tổng trọng lượng (carat): 0.61
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10081

Vỏ Bông Tai Kim Cương E10081

WHTGiá: 43.300.000 VND 
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10132
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10132
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 58
Tổng trọng lượng (carat): 0.64
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10132

Vỏ Bông Tai Kim Cương E10132

18KGiá: 38.600.000 VND 
Bông Tai Kim Cương E10738
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10738
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 64
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 143.500.000 VND 
Bông Tai Kim Cương E10326
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10326
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 78
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Kim Cương E10326

Bông Tai Kim Cương E10326

18KGiá: 50.500.000 VND 
Bông Tai Kim Cương E10260
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10260
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.55
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Kim Cương E10260

Bông Tai Kim Cương E10260

18KGiá: 44.000.000 VND 
Bông Tai Kim Cương E10670
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10670
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 20
Tổng trọng lượng (carat): 0.14
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Kim Cương E10670

Bông Tai Kim Cương E10670

18KGiá: 19.800.000 VND 
Bông Tai Kim Cương E10281
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10281
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 140
Tổng trọng lượng (carat): 0.55
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Kim Cương E10281

Bông Tai Kim Cương E10281

18KGiá: 51.700.000 VND 
Bông Tai Kim Cương E10207
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10207
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 44
Tổng trọng lượng (carat): 0.66
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 31.600.000 VND 
Bông Tai Kim Cương E10203
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10203
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.55
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 28.200.000 VND 
Bông Tai Kim Cương E10447
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10447
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 56
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 51.600.000 VND 
Bông Tai Kim Cương E10234
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10234
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 68.300.000 VND 
Bông Tai Kim Cương E10262
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10262
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 40
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 121.800.000 VND 
Bông Tai Kim Cương E10729
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10729
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 142
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 162.300.000 VND 
Đôi Bông Tai Kim Cương E10093
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10093
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 266
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KLIÊN HỆ ĐỂ ĐẶT HÀNG
Đôi Bông Tai Kim Cương E102192
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E102192
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 74
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 35.700.000 VND 
Bông Tai Kim Cương Vàng Trắng 18K E10289
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10289
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 60
Tổng trọng lượng (carat): 0.39
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Kim Cương Vàng Trắng 18K E10261
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10261
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 80
Tổng trọng lượng (carat): 2.34
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Đôi Bông Tai Kim Cương E101999
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E101999
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 162
Tổng trọng lượng (carat): 1.6
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 70.800.000 VND 
Đôi Bông Tai Kim Cương E101988
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E101988
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 132
Tổng trọng lượng (carat): 1.44
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 61.100.000 VND 
Đôi Bông Tai Kim Cương E101962
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E101962
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 104
Tổng trọng lượng (carat): 0.68
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 32.400.000 VND 
Bông Tai Kim Cương Vàng Trắng 18K E1130
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm:
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 126
Tổng trọng lượng (carat): 0.80
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3  Trang sauarrow-go

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
 
icon hotline