Kim Cương, tìm kiếm kim cương Hưng Phát USA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
334.894 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 10.134 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 340 của 340     << Đầu tiên 336 337 338 339 340 Cuối cùng
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Round,trọng lượng 4,96 carat (10 ly 90 ), màu sắc F, nét cắt Ideal, độ tinh khiết VS1.

Round
4,96 10 Ly 9 F VS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 5662,9

Liên hệ
1900 75 75 18

194932
Xem
round diamond E7101781617F ahobet Round 4,96 10 Ly 9 F VS1 GIA Ideal 10.90 x 11.01 x 6.90 62,9 56 None Excellent Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 5,09 carat (11 ly 02 ), màu sắc F, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
5,09 11 Ly 02 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5961,6

Liên hệ
1900 75 75 18

203670
Xem
round diamond G6122607498Z aunhbn Round 5,09 11 Ly 02 F VS1 GIA Premium 11.02 x 11.07 x 6.80 61,6 59 Medium - Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 5,01 carat (10 ly 86 ), màu sắc F, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VS1.

Round
5,01 10 Ly 86 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6062,1

Liên hệ
1900 75 75 18

205052
Xem
round diamond G2124186762Z auhuhc Round 5,01 10 Ly 86 F VS1 GIA Very Good 10.86 x 10.96 x 6.77 62,1 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
5,00 10 Ly 86 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5961,4

Liên hệ
1900 75 75 18

205172
Xem
round diamond L3121692260A aumout Round 5,00 10 Ly 86 F VS1 GIA Premium 10.86 x 10.93 x 6.68 61,4 59 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 5,00 carat (10 ly 86 ), màu sắc F, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
5,00 10 Ly 86 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5961,4

Liên hệ
1900 75 75 18

205172
Xem
round diamond B5121692351T aumout Round 5,00 10 Ly 86 F VS1 GIA Premium 10.86 x 10.93 x 6.68 61,4 59 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 6,02 carat (11 ly 69 ), màu sắc G, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VS1.

Round
6,02 11 Ly 69 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6060,8

Liên hệ
1900 75 75 18

220479
Xem
round diamond K7124871835Y acbbho Round 6,02 11 Ly 69 G VS1 GIA Very Good 11.69 x 11.78 x 7.13 60,8 60 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 5,02 carat (11 ly 28 ), màu sắc F, nét cắt Fair, độ tinh khiết VVS1.

Round
5,02 11 Ly 28 F VVS1 Fair Very Good Very Good None GIA 6557,9

Liên hệ
1900 75 75 18

227105
Xem
round diamond Z8121039021V actuob Round 5,02 11 Ly 28 F VVS1 GIA Fair 11.28 x 11.37 x 6.56 57,9 65 Thin - Thin Very Small Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 5,59 carat (11 ly 28 ), màu sắc G, nét cắt Premium, độ tinh khiết VVS1.

Round
5,59 11 Ly 28 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,7

Liên hệ
1900 75 75 18

230115
Xem
round diamond S8123399848F actbam Round 5,59 11 Ly 28 G VVS1 GIA Premium 11.28 x 11.37 x 7.11 62,7 57 None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
5,02 11 Ly 02 F VS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 5660,5

Liên hệ
1900 75 75 18

244248
Xem
round diamond J8115076138E nabttc Round 5,02 11 Ly 02 F VS1 GIA Ideal 11.02 x 11.11 x 6.69 60,5 56 Very Thin - Thick Excellent Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
7,02 12 Ly 47 G VVS1 Good Very Good Very Good None GIA 6358,8

Liên hệ
1900 75 75 18

316363
Xem
round diamond J354495799B nununu Round 7,02 12 Ly 47 G VVS1 GIA Good 12.47 x 12.54 x 7.35 58,8 63 Thin - Medium Very Small Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
7,02 12 Ly 15 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,5

Liên hệ
1900 75 75 18

326167
Xem
round diamond W4114810926X nuheam Round 7,02 12 Ly 15 G VVS1 GIA Premium 12.15 x 12.21 x 7.61 62,5 57 Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
6,06 11 Ly 6 F VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,1

Liên hệ
1900 75 75 18

334085
Xem
round diamond H7123921215S nomanm Round 6,06 11 Ly 6 F VVS1 GIA Premium 11.60 x 11.66 x 7.23 62,1 57 None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
6,73 12 Ly 04 F VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,6

Liên hệ
1900 75 75 18

344280
Xem
round diamond Q5113798432A nchucm Round 6,73 12 Ly 04 F VVS1 GIA Premium 12.04 x 12.06 x 7.55 62,6 57 Medium - Medium Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
7,02 12 Ly 16 F VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5662,6

Liên hệ
1900 75 75 18

350992
Xem
round diamond G2116692853V ncueta Round 7,02 12 Ly 16 F VS1 GIA Ideal 12.16 x 12.21 x 7.62 62,6 56 None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
7,03 12 Ly 37 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6060,1

Liên hệ
1900 75 75 18

363919
Xem
round diamond S3122607504T mboebh Round 7,03 12 Ly 37 F VS1 GIA Very Good 12.37 x 12.43 x 7.45 60,1 60 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
8,22 12 Ly 92 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5861,5

Liên hệ
1900 75 75 18

388469
Xem
round diamond W2124041064R mncnaa Round 8,22 12 Ly 92 G VS1 GIA Premium 12.92 x 12.96 x 7.97 61,5 58 Medium - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
7,85 12 Ly 73 F VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5662

Liên hệ
1900 75 75 18

399481
Xem
round diamond U6119925365O meemob Round 7,85 12 Ly 73 F VS1 GIA Ideal 12.73 x 12.79 x 7.90 62 56 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
6,77 12 Ly 5 F VS1 Good Excellent Excellent None GIA 6157,9

Liên hệ
1900 75 75 18

428339
Xem
round diamond Q1124996099K mhcnto Round 6,77 12 Ly 5 F VS1 GIA Good 12.50 x 12.58 x 7.26 57,9 61 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
7,55 12 Ly 71 F VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6060,1

Liên hệ
1900 75 75 18

491569
Xem
round diamond M494945949H enmuhh Round 7,55 12 Ly 71 F VVS1 GIA Very Good 12.71 x 12.77 x 7.65 60,1 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
10,14 13 Ly 84 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5961,8

Liên hệ
1900 75 75 18

571124
Xem
round diamond A8110550664Q ecnmeo Round 10,14 13 Ly 84 G VS1 GIA Premium 13.84 x 13.88 x 8.56 61,8 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
12,01 14 Ly 52 G VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5662,6

Liên hệ
1900 75 75 18

664657
Xem
round diamond Y8124210312T thmnhc Round 12,01 14 Ly 52 G VS1 GIA Ideal 14.52 x 14.60 x 9.12 62,6 56 None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
10,02 13 Ly 88 F VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6061,2

Liên hệ
1900 75 75 18

702100
Xem
round diamond V7124980527H tctbbb Round 10,02 13 Ly 88 F VVS1 GIA Very Good 13.88 x 13.93 x 8.51 61,2 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
10,12 13 Ly 79 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762

Liên hệ
1900 75 75 18

715364
Xem
round diamond P798006717E hahhcm Round 10,12 13 Ly 79 F VS1 GIA Premium 13.79 x 13.90 x 8.58 62 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 340 của 340     << Đầu tiên 336 337 338 339 340 Cuối cùng
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG