Kim Cương, tìm kiếm kim cương Hưng Phát USA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
389.712 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 11.333 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 3 của 378     << Đầu tiên 1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Round,trọng lượng 0,19 carat (3 ly 67 ), màu sắc F, nét cắt Ideal, độ tinh khiết VS1.

Round
0,19 3 Ly 67 F VS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 5662,5 7.000.000
291
Xem
round diamond F2122443798E nba Round 0,19 3 Ly 67 F VS1 GIA Ideal 3.67 x 3.68 x 2.30 62,5 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 7.000.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,19 carat (3 ly 75 ), màu sắc G, nét cắt Ideal, độ tinh khiết VS1.

Round
0,19 3 Ly 75 G VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5660,8 7.100.000
294
Xem
round diamond L0123026528C nbm Round 0,19 3 Ly 75 G VS1 GIA Ideal 3.75 x 3.77 x 2.28 60,8 56 Medium - Slightly Thick Excellent Excellent None 7.100.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,19 carat (3 ly 71 ), màu sắc G, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VVS1.

Round
0,19 3 Ly 71 G VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6060,4 7.100.000
294
Xem
round diamond E0118961753L nbm Round 0,19 3 Ly 71 G VVS1 GIA Very Good 3.71 x 3.73 x 2.24 60,4 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 7.100.000 GIA  Xóa
Round
0,17 3 Ly 58 F VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960,2 7.100.000
296
Xem
round diamond L4122835799E nbe Round 0,17 3 Ly 58 F VVS1 GIA Premium 3.58 x 3.60 x 2.16 60,2 59 Medium - Slightly Thick Excellent Excellent None 7.100.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,19 carat (3 ly 72 ), màu sắc G, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VVS1.

Round
0,19 3 Ly 72 G VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6160,9 7.100.000
296
Xem
round diamond X3122562054P nbe Round 0,19 3 Ly 72 G VVS1 GIA Very Good 3.72 x 3.74 x 2.27 60,9 61 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 7.100.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,17 carat (3 ly 58 ), màu sắc F, nét cắt Ideal, độ tinh khiết VVS1.

Round
0,17 3 Ly 58 F VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5661,3 7.100.000
296
Xem
round diamond R4123199292Z nbe Round 0,17 3 Ly 58 F VVS1 GIA Ideal 3.58 x 3.61 x 2.20 61,3 56 Excellent Excellent None 7.100.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,19 carat (3 ly 72 ), màu sắc G, nét cắt Ideal, độ tinh khiết VS1.

Round
0,19 3 Ly 72 G VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5562,1 7.100.000
296
Xem
round diamond F476676638Y nbe Round 0,19 3 Ly 72 G VS1 GIA Ideal 3.72 x 3.74 x 2.32 62,1 55 Extr. Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None 7.100.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,18 carat (3 ly 70 ), màu sắc G, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VVS1.

Round
0,18 3 Ly 7 G VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6159,4 7.200.000
299
Xem
round diamond O7122271141L nbh Round 0,18 3 Ly 7 G VVS1 GIA Very Good 3.70 x 3.71 x 2.20 59,4 61 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 7.200.000 GIA  Xóa
Round
0,19 3 Ly 7 G VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5562,8 7.200.000
300
Xem
round diamond Q4123301729Z nbu Round 0,19 3 Ly 7 G VVS1 GIA Ideal 3.70 x 3.72 x 2.33 62,8 55 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 7.200.000 GIA  Xóa
Round
0,18 3 Ly 61 G VS1 Very Good Very Good Excellent None GIA 5958,4 7.300.000
303
Xem
round diamond E3119672825R nbc Round 0,18 3 Ly 61 G VS1 GIA Very Good 3.61 x 3.63 x 2.26 58,4 59 Very Good Excellent None 7.300.000 GIA  Xóa
Round
0,19 3 Ly 68 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5861,1 7.300.000
304
Xem
round diamond Z3102913452Q nab Round 0,19 3 Ly 68 F VS1 GIA Premium 3.68 x 3.70 x 2.32 61,1 58 Excellent Excellent None 7.300.000 GIA  Xóa
Round
0,19 3 Ly 69 F VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5662,2 7.400.000
307
Xem
round diamond A4122470807F nan Round 0,19 3 Ly 69 F VS1 GIA Ideal 3.69 x 3.71 x 2.30 62,2 56 Medium - Slightly Thick Excellent Excellent None 7.400.000 GIA  Xóa
Round
0,18 3 Ly 61 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,6 7.500.000
312
Xem
round diamond U5123301716L nat Round 0,18 3 Ly 61 F VS1 GIA Premium 3.61 x 3.63 x 2.27 62,6 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 7.500.000 GIA  Xóa
Round
0,19 3 Ly 72 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960,1 7.500.000
313
Xem
round diamond Q2123656986N nah Round 0,19 3 Ly 72 G VVS1 GIA Premium 3.72 x 3.73 x 2.24 60,1 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 7.500.000 GIA  Xóa
Round
0,19 3 Ly 71 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5861,6 7.500.000
313
Xem
round diamond M2101685222T nah Round 0,19 3 Ly 71 G VVS1 GIA Premium 3.71 x 3.73 x 2.29 61,6 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 7.500.000 GIA  Xóa
Round
0,19 3 Ly 75 F VVS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 5661,3 7.700.000
319
Xem
round diamond G273658221D nnb Round 0,19 3 Ly 75 F VVS1 GIA Ideal 3.75 x 3.78 x 2.31 61,3 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 7.700.000 GIA  Xóa
Round
0,19 3 Ly 71 F VVS1 Ideal Very Good Very Good None GIA 5561 7.700.000
319
Xem
round diamond C175766653L nnb Round 0,19 3 Ly 71 F VVS1 GIA Ideal 3.71 x 3.74 x 2.27 61 55 Medium - Slightly Thick None Very Good Very Good None 7.700.000 GIA  Xóa
Round
0,19 3 Ly 71 F VVS1 Premium Excellent Very Good None GIA 5861,2 7.700.000
319
Xem
round diamond K382085841D nnb Round 0,19 3 Ly 71 F VVS1 GIA Premium 3.71 x 3.74 x 2.28 61,2 58 Thin - Medium None Excellent Very Good None 7.700.000 GIA  Xóa
Round
0,19 3 Ly 74 F VVS1 Premium Excellent Very Good None GIA 5860,5 7.700.000
319
Xem
round diamond V482085842X nnb Round 0,19 3 Ly 74 F VVS1 GIA Premium 3.74 x 3.76 x 2.27 60,5 58 Thin - Slightly Thick None Excellent Very Good None 7.700.000 GIA  Xóa
Round
0,19 3 Ly 7 F VVS1 Premium Very Good Excellent None GIA 5960,7 7.700.000
319
Xem
round diamond X883837698U nnb Round 0,19 3 Ly 7 F VVS1 GIA Premium 3.70 x 3.73 x 2.25 60,7 59 Medium - Slightly Thick None Very Good Excellent None 7.700.000 GIA  Xóa
Round
0,19 3 Ly 73 F VVS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 5662,1 7.700.000
319
Xem
round diamond O473272487O nnb Round 0,19 3 Ly 73 F VVS1 GIA Ideal 3.73 x 3.78 x 2.33 62,1 56 Medium - Medium None Excellent Very Good None 7.700.000 GIA  Xóa
Round
0,19 3 Ly 71 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5961 7.700.000
322
Xem
round diamond V690734832Y nnn Round 0,19 3 Ly 71 G VVS1 GIA Premium 3.71 x 3.72 x 2.27 61 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 7.700.000 GIA  Xóa
Round
0,23 3 Ly 87 G VS1 Good Excellent Excellent None GIA 6463,2 7.800.000
323
Xem
round diamond T3104590539L nnm Round 0,23 3 Ly 87 G VS1 GIA Good 3.87 x 3.88 x 2.45 63,2 64 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None 7.800.000 GIA  Xóa
Round
0,20 3 Ly 8 F VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 5761 7.800.000
326
Xem
round diamond R697630194S nnt Round 0,20 3 Ly 8 F VS1 GIA Premium 3.80 x 3.82 x 2.32 61 57 Excellent Very Good None 7.800.000 GIA  Xóa
Round
0,19 3 Ly 7 F VVS1 Premium Excellent Very Good None GIA 5761,6 7.900.000
329
Xem
round diamond B7121755738X nnu Round 0,19 3 Ly 7 F VVS1 GIA Premium 3.70 x 3.72 x 2.29 61,6 57 Excellent Very Good None 7.900.000 GIA  Xóa
Round
0,20 3 Ly 75 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5761,7 7.900.000
329
Xem
round diamond J3116687256L nnu Round 0,20 3 Ly 75 G VVS1 GIA Premium 3.75 x 3.78 x 2.32 61,7 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 7.900.000 GIA  Xóa
Round
0,20 3 Ly 73 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,2 8.000.000
332
Xem
round diamond W7123656994B nnc Round 0,20 3 Ly 73 G VS1 GIA Premium 3.73 x 3.74 x 2.32 62,2 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 8.000.000 GIA  Xóa
Round
0,20 3 Ly 8 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5961 8.000.000
334
Xem
round diamond B6122494744S nmb Round 0,20 3 Ly 8 G VS1 GIA Premium 3.80 x 3.82 x 2.32 61 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 8.000.000 GIA  Xóa
Round
0,20 3 Ly 8 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960,7 8.100.000
336
Xem
round diamond Z3122814578Q nmn Round 0,20 3 Ly 8 G VS1 GIA Premium 3.80 x 3.82 x 2.31 60,7 59 Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None 8.100.000 GIA  Xóa
Round
0,21 3 Ly 84 G VVS1 Premium Very Good Very Good None GIA 5862,3 8.100.000
339
Xem
round diamond S182703985N nme Round 0,21 3 Ly 84 G VVS1 GIA Premium 3.84 x 3.86 x 2.40 62,3 58 Thin - Slightly Thick None Very Good Very Good None 8.100.000 GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 3 của 378     << Đầu tiên 1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG