Kim Cương, tìm kiếm kim cương Hưng Phát USA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
384.494 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 162 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 6     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Round,trọng lượng 3,11 carat (9 ly 29 ), màu sắc F, nét cắt Ideal, độ tinh khiết VVS1.

Round
3,11 9 Ly 29 F VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5662,9

Liên hệ
1900 75 75 18

26926
Xem
round diamond Y1120082153M nmbae Round 3,11 9 Ly 29 F VVS1 GIA Ideal 9.29 x 9.31 x 5.85 62,9 56 Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,63 carat (9 ly 12 ), màu sắc F, nét cắt Fair, độ tinh khiết VS1.

Round
2,63 9 Ly 12 F VS1 Fair Very Good Very Good None GIA 6657,4

Liên hệ
1900 75 75 18

44909
Xem
round diamond Z091952724P ebbcu Round 2,63 9 Ly 12 F VS1 GIA Fair 9.12 x 9.20 x 5.25 57,4 66 Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,61 carat (9 ly 01 ), màu sắc F, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
2,61 9 Ly 01 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5859,1

Liên hệ
1900 75 75 18

45476
Xem
round diamond Y6120872666X mcoca Round 2,61 9 Ly 01 F VS1 GIA Premium 9.01 x 9.06 x 5.34 59,1 58 Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,96 9 Ly 02 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5962,8

Liên hệ
1900 75 75 18

49688
Xem
round diamond Z7122126166R emtoh Round 2,96 9 Ly 02 G VS1 GIA Premium 9.02 x 9.10 x 5.69 62,8 59 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 3,02 carat (9 ly 02 ), màu sắc G, nét cắt Fair, độ tinh khiết VS1.

Round
3,02 9 Ly 02 G VS1 Fair Very Good Very Good None GIA 6164,2

Liên hệ
1900 75 75 18

52258
Xem
round diamond H4119225706C ehhtc Round 3,02 9 Ly 02 G VS1 GIA Fair 9.02 x 9.17 x 5.84 64,2 61 Medium - Thick Very Small Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 3,01 carat (9 ly 36 ), màu sắc F, nét cắt Good, độ tinh khiết VS1.

Round
3,01 9 Ly 36 F VS1 Good Excellent Very Good None GIA 6359,5

Liên hệ
1900 75 75 18

52844
Xem
round diamond Q3120425594V euaon Round 3,01 9 Ly 36 F VS1 GIA Good 9.36 x 9.47 x 5.60 59,5 63 Thin - Medium None Excellent Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 3,01 carat (9 ly 29 ), màu sắc G, nét cắt Ideal, độ tinh khiết VS1.

Round
3,01 9 Ly 29 G VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5661,2

Liên hệ
1900 75 75 18

54783
Xem
round diamond X7121942372K eocam Round 3,01 9 Ly 29 G VS1 GIA Ideal 9.29 x 9.37 x 5.71 61,2 56 None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 3,01 carat (9 ly 29 ), màu sắc G, nét cắt Ideal, độ tinh khiết VS1.

Round
3,01 9 Ly 29 G VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5661,2

Liên hệ
1900 75 75 18

54783
Xem
round diamond L3121942371I eocam Round 3,01 9 Ly 29 G VS1 GIA Ideal 9.29 x 9.37 x 5.71 61,2 56 None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,00 9 Ly 11 G VS1 Good Excellent Excellent None GIA 5763,1

Liên hệ
1900 75 75 18

55575
Xem
round diamond W3113176946Z eoutb Round 3,00 9 Ly 11 G VS1 GIA Good 9.11 x 9.17 x 5.76 63,1 57 None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,17 9 Ly 94 F VS1 Good Very Good Fair None GIA 6256

Liên hệ
1900 75 75 18

55653
Xem
round diamond A8122204732D echcb Round 3,17 9 Ly 94 F VS1 GIA Good 9.94 x 10.10 x 5.61 56 62 Very Thin - Medium Very Small Very Good Fair None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 11 G VS1 Good Excellent Excellent None GIA 5663,7

Liên hệ
1900 75 75 18

55761
Xem
round diamond B2122405276H eocam Round 3,01 9 Ly 11 G VS1 GIA Good 9.11 x 9.18 x 5.82 63,7 56 Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 29 G VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5661,2

Liên hệ
1900 75 75 18

55816
Xem
round diamond P3121942373X eocha Round 3,01 9 Ly 29 G VS1 GIA Ideal 9.29 x 9.37 x 5.71 61,2 56 None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 19 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6061,9

Liên hệ
1900 75 75 18

55964
Xem
round diamond T3123494125E tbeao Round 3,01 9 Ly 19 G VS1 GIA Very Good 9.19 x 9.25 x 5.71 61,9 60 None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 14 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,7

Liên hệ
1900 75 75 18

55964
Xem
round diamond Y5122826603J tbeao Round 3,01 9 Ly 14 G VS1 GIA Premium 9.14 x 9.19 x 5.75 62,7 58 None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,03 9 Ly 28 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,3

Liên hệ
1900 75 75 18

56994
Xem
round diamond F7118476030Q eccct Round 3,03 9 Ly 28 G VS1 GIA Premium 9.28 x 9.31 x 5.79 62,3 58 Medium - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,90 9 Ly 11 G VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5661,9

Liên hệ
1900 75 75 18

57161
Xem
round diamond O4123498000C tbaea Round 2,90 9 Ly 11 G VVS1 GIA Ideal 9.11 x 9.16 x 5.66 61,9 56 Medium - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 15 G VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5662,7

Liên hệ
1900 75 75 18

57477
Xem
round diamond W2123721518R tbeao Round 3,01 9 Ly 15 G VS1 GIA Ideal 9.15 x 9.22 x 5.75 62,7 56 Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,12 9 Ly 48 G VS1 Very Good Very Good Excellent None GIA 6060,3

Liên hệ
1900 75 75 18

58009
Xem
round diamond U2123236535J tnnhb Round 3,12 9 Ly 48 G VS1 GIA Very Good 9.48 x 9.52 x 5.73 60,3 60 Thin - Medium None Very Good Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,17 9 Ly 42 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862

Liên hệ
1900 75 75 18

58939
Xem
round diamond I3122925989R tmbco Round 3,17 9 Ly 42 G VS1 GIA Premium 9.42 x 9.49 x 5.86 62 58 None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 36 F VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5560,5

Liên hệ
1900 75 75 18

59038
Xem
round diamond A4117506321E tmaou Round 3,01 9 Ly 36 F VS1 GIA Ideal 9.36 x 9.43 x 5.68 60,5 55 Medium - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 13 G VS1 Good Excellent Excellent None GIA 5663

Liên hệ
1900 75 75 18

59161
Xem
round diamond K7123534019F tmnco Round 3,01 9 Ly 13 G VS1 GIA Good 9.13 x 9.18 x 5.77 63 56 Slightly Thick - Slightly Thick Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,03 9 Ly 23 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,2

Liên hệ
1900 75 75 18

59586
Xem
round diamond J8121055761K tnnho Round 3,03 9 Ly 23 G VS1 GIA Premium 9.23 x 9.27 x 5.75 62,2 57 Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 17 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5962

Liên hệ
1900 75 75 18

60050
Xem
round diamond Z0110064213K tnhut Round 3,01 9 Ly 17 G VS1 GIA Premium 9.17 x 9.22 x 5.70 62 59 Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 15 G VS1 Good Excellent Excellent None GIA 5663,6

Liên hệ
1900 75 75 18

60050
Xem
round diamond V3123660995J tnhut Round 3,01 9 Ly 15 G VS1 GIA Good 9.15 x 9.18 x 5.83 63,6 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,00 9 Ly 43 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6159,3

Liên hệ
1900 75 75 18

60705
Xem
round diamond G6122446325P tmntb Round 3,00 9 Ly 43 G VS1 GIA Very Good 9.43 x 9.50 x 5.61 59,3 61 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,21 9 Ly 41 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,4

Liên hệ
1900 75 75 18

61396
Xem
round diamond T6122726159Z ttman Round 3,21 9 Ly 41 G VS1 GIA Premium 9.41 x 9.47 x 5.89 62,4 57 Medium - Medium Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 28 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960,9

Liên hệ
1900 75 75 18

61765
Xem
round diamond J0118290250W teaob Round 3,01 9 Ly 28 G VS1 GIA Premium 9.28 x 9.34 x 5.67 60,9 59 Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 12 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5962,7

Liên hệ
1900 75 75 18

63566
Xem
round diamond F2114642354Q ttuhb Round 3,01 9 Ly 12 F VS1 GIA Premium 9.12 x 9.17 x 5.73 62,7 59 None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,06 9 Ly 3 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5962

Liên hệ
1900 75 75 18

63618
Xem
round diamond I3122593499E ttobt Round 3,06 9 Ly 3 F VS1 GIA Premium 9.30 x 9.35 x 5.78 62 59 None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 13 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,6

Liên hệ
1900 75 75 18

64477
Xem
round diamond C1122726156Z tobou Round 3,01 9 Ly 13 F VS1 GIA Premium 9.13 x 9.19 x 5.73 62,6 58 Medium - Slightly Thick Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 6     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG