Kim Cương, tìm kiếm kim cương Hưng Phát USA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
384.494 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 142 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 5     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Round,trọng lượng 2,11 carat (8 ly 14 ), màu sắc G, nét cắt Premium, độ tinh khiết VVS1.

Round
2,11 8 Ly 14 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,2

Liên hệ
1900 75 75 18

15010
Xem
round diamond V0118261686U anonc Round 2,11 8 Ly 14 G VVS1 GIA Premium 8.14 x 8.19 x 5.08 62,2 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,01 carat (8 ly 33 ), màu sắc G, nét cắt Good, độ tinh khiết VS1.

Round
2,01 8 Ly 33 G VS1 Good Very Good Very Good None GIA 6257,9

Liên hệ
1900 75 75 18

23289
Xem
round diamond P1123493235V nbnta Round 2,01 8 Ly 33 G VS1 GIA Good 8.33 x 8.39 x 4.84 57,9 62 Thin - Medium Very Small Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,01 carat (8 ly 14 ), màu sắc G, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VS1.

Round
2,01 8 Ly 14 G VS1 Very Good Excellent Very Good None GIA 6060,7

Liên hệ
1900 75 75 18

24151
Xem
round diamond V0100018810L naaot Round 2,01 8 Ly 14 G VS1 GIA Very Good 8.14 x 8.22 x 4.97 60,7 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,00 8 Ly 35 G VS1 Fair Very Good Excellent None GIA 6657,2

Liên hệ
1900 75 75 18

24526
Xem
round diamond T5113361226V natae Round 2,00 8 Ly 35 G VS1 GIA Fair 8.35 x 8.37 x 4.79 57,2 66 Very Good Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,28 carat (8 ly 48 ), màu sắc F, nét cắt Ideal, độ tinh khiết VVS1.

Round
2,28 8 Ly 48 F VVS1 Ideal Good Good None GIA 5560,7

Liên hệ
1900 75 75 18

24692
Xem
round diamond N0116734077I nahhb Round 2,28 8 Ly 48 F VVS1 GIA Ideal 8.48 x 8.60 x 5.18 60,7 55 Thin - Medium None Good Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,01 carat (8 ly 25 ), màu sắc G, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VS1.

Round
2,01 8 Ly 25 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6258,6

Liên hệ
1900 75 75 18

24786
Xem
round diamond U8122252068K naaot Round 2,01 8 Ly 25 G VS1 GIA Very Good 8.25 x 8.26 x 4.84 58,6 62 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,01 carat (8 ly 31 ), màu sắc G, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VS1.

Round
2,01 8 Ly 31 G VS1 Very Good Very Good Very Good None GIA 6258,2

Liên hệ
1900 75 75 18

24862
Xem
round diamond X0122669479S naobc Round 2,01 8 Ly 31 G VS1 GIA Very Good 8.31 x 8.36 x 4.85 58,2 62 Thin - Slightly Thick Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,01 carat (8 ly 12 ), màu sắc G, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
2,01 8 Ly 12 G VS1 Premium Very Good Excellent None GIA 5761,1

Liên hệ
1900 75 75 18

24862
Xem
round diamond Z7123672052Y naobc Round 2,01 8 Ly 12 G VS1 GIA Premium 8.12 x 8.17 x 4.98 61,1 57 Medium - Medium None Very Good Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,09 8 Ly 11 G VS1 Premium Excellent Good None GIA 5962,6

Liên hệ
1900 75 75 18

25017
Xem
round diamond T1119605957G nacet Round 2,09 8 Ly 11 G VS1 GIA Premium 8.11 x 8.19 x 5.10 62,6 59 Medium - Slightly Thick Excellent Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,00 8 Ly 27 G VVS1 Very Good Very Good Good None GIA 6158

Liên hệ
1900 75 75 18

25126
Xem
round diamond E7117991094U nnbeb Round 2,00 8 Ly 27 G VVS1 GIA Very Good 8.27 x 8.34 x 4.82 58 61 Very Good Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 1 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960,8

Liên hệ
1900 75 75 18

25391
Xem
round diamond X0123730296A nnnum Round 2,01 8 Ly 1 G VS1 GIA Premium 8.10 x 8.14 x 4.93 60,8 59 None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,00 8 Ly 29 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6258,9

Liên hệ
1900 75 75 18

25409
Xem
round diamond G7123297210T nnnoc Round 2,00 8 Ly 29 G VS1 GIA Very Good 8.29 x 8.33 x 4.89 58,9 62 Thin - Thin None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 14 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960,6

Liên hệ
1900 75 75 18

25572
Xem
round diamond D4123301359N nnemn Round 2,01 8 Ly 14 G VS1 GIA Premium 8.14 x 8.18 x 4.94 60,6 59 Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,02 8 Ly 16 F VS1 Good Excellent Excellent None GIA 6359,4

Liên hệ
1900 75 75 18

25699
Xem
round diamond A2120659335C nntem Round 2,02 8 Ly 16 F VS1 GIA Good 8.16 x 8.21 x 4.86 59,4 63 None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,14 8 Ly 2 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6061,8

Liên hệ
1900 75 75 18

26091
Xem
round diamond G0122127063W nnoou Round 2,14 8 Ly 2 G VS1 GIA Very Good 8.20 x 8.25 x 5.09 61,8 60 Medium - Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,14 8 Ly 23 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,3

Liên hệ
1900 75 75 18

26470
Xem
round diamond G5122607473C nmnac Round 2,14 8 Ly 23 G VS1 GIA Premium 8.23 x 8.25 x 5.13 62,3 58 Medium - Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,10 8 Ly 17 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,1

Liên hệ
1900 75 75 18

26658
Xem
round diamond C8121143679D nnuot Round 2,10 8 Ly 17 G VS1 GIA Premium 8.17 x 8.20 x 5.08 62,1 57 Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,02 8 Ly 18 G VS1 Ideal Very Good Good None GIA 5361

Liên hệ
1900 75 75 18

27091
Xem
round diamond Y220041009G nmuhe Round 2,02 8 Ly 18 G VS1 GIA Ideal 8.18 x 8.24 x 5.01 61 53 Thin - Medium None Very Good Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 17 F VS1 Very Good Excellent Good None GIA 6158,3

Liên hệ
1900 75 75 18

27635
Xem
round diamond F1114432811P nenea Round 2,01 8 Ly 17 F VS1 GIA Very Good 8.17 x 8.27 x 4.80 58,3 61 Thin - Slightly Thick Excellent Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 17 F VS1 Very Good Excellent Good None GIA 6158,3

Liên hệ
1900 75 75 18

27637
Xem
round diamond O2114187554Y nenem Round 2,01 8 Ly 17 F VS1 GIA Very Good 8.17 x 8.27 x 4.80 58,3 61 Thin - Slightly Thick Excellent Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,12 8 Ly 25 G VS1 Very Good Very Good Very Good None GIA 6161,3

Liên hệ
1900 75 75 18

27841
Xem
round diamond I3116735489V neenn Round 2,12 8 Ly 25 G VS1 GIA Very Good 8.25 x 8.35 x 5.09 61,3 61 Medium - Medium Very Small Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,15 8 Ly 32 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960,4

Liên hệ
1900 75 75 18

28094
Xem
round diamond C7123267337Q nehee Round 2,15 8 Ly 32 G VS1 GIA Premium 8.32 x 8.36 x 5.03 60,4 59 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 1 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960,5

Liên hệ
1900 75 75 18

28150
Xem
round diamond R7123514332L nehcm Round 2,01 8 Ly 1 F VS1 GIA Premium 8.10 x 8.15 x 4.91 60,5 59 None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,17 8 Ly 48 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5959,6

Liên hệ
1900 75 75 18

28334
Xem
round diamond W6116295533D nenau Round 2,17 8 Ly 48 G VS1 GIA Premium 8.48 x 8.50 x 5.05 59,6 59 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 12 F VS1 Premium Very Good Very Good None GIA 5861,3

Liên hệ
1900 75 75 18

28336
Xem
round diamond O8105181774K neoth Round 2,01 8 Ly 12 F VS1 GIA Premium 8.12 x 8.22 x 5.01 61,3 58 Thin - Slightly Thick Very Small Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,06 8 Ly 3 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960,1

Liên hệ
1900 75 75 18

28865
Xem
round diamond B3115535830K nttee Round 2,06 8 Ly 3 G VS1 GIA Premium 8.30 x 8.32 x 4.99 60,1 59 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 21 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,6

Liên hệ
1900 75 75 18

29027
Xem
round diamond X7113124129Z nthoo Round 2,01 8 Ly 21 F VS1 GIA Premium 8.21 x 8.23 x 5.14 62,6 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,23 8 Ly 35 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5962

Liên hệ
1900 75 75 18

29231
Xem
round diamond U5123667164S ntoho Round 2,23 8 Ly 35 G VS1 GIA Premium 8.35 x 8.40 x 5.19 62 59 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,00 8 Ly 11 F VS1 Premium Very Good Very Good None GIA 5860,6

Liên hệ
1900 75 75 18

29290
Xem
round diamond O179774429S ntcnb Round 2,00 8 Ly 11 F VS1 GIA Premium 8.11 x 8.15 x 4.93 60,6 58 None Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,14 8 Ly 22 G VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5662,1

Liên hệ
1900 75 75 18

29405
Xem
round diamond M3118405861G nhbnn Round 2,14 8 Ly 22 G VS1 GIA Ideal 8.22 x 8.25 x 5.12 62,1 56 Medium - Slightly Thick Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 5     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG