Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.982 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 3     1 2 3 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
X0113133879C 0,30 Green Yellow
Very Light
IF Fair Very Good Very Good None GIA 18.000.000
752
Xem
X0113133879C eub Round 0,30 Green Yellow IF Very Light Fair 4.11 x 4.14 x 2.71 65,5 57 None Very Good Very Good None 470 GIA close  Xóa
Round
V3122601386Z 0,40 Yellow
Faint
VVS2 Fair Excellent Excellent None GIA 19.100.000
797
Xem
V3122601386Z eco Round 0,40 Yellow VVS2 Faint Fair 4.58 x 4.61 x 2.97 64,5 56 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None 498 GIA close  Xóa
Round
G296303007D 0,34 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 28.700.000
1197
Xem
G296303007D ueo Round 0,34 Pink VVS1 Faint Premium 4.44 x 4.45 x 2.79 62,8 57 None Excellent Excellent None 748 GIA close  Xóa
Round
A287858849H 0,51 Yellow
Fancy Light
VVS1 Good Excellent Excellent None GIA 29.400.000
1224
Xem
A287858849H uht Round 0,51 Yellow VVS1 Fancy Light Good 5.04 x 5.07 x 3.22 63,8 58 Excellent Excellent None 765 GIA close  Xóa
Round
B1118195894G 0,44 Pink
Faint
VVS2 Ideal Very Good Excellent None GIA 30.400.000
1267
Xem
B1118195894G ucn Round 0,44 Pink VVS2 Faint Ideal 4.91 x 4.94 x 3.01 61,1 55 Very Good Excellent None 792 GIA close  Xóa
Round
Y094043874F 0,25 Pink
Light
VVS2 Premium Good Very Good None GIA 34.600.000
1440
Xem
Y094043874F cbb Round 0,25 Pink VVS2 Light Premium 4.00 x 4.02 x 2.52 62,8 59 Good Very Good None 900 GIA close  Xóa
Round
K6108663772E 0,30 Yellow
IF Good Excellent Excellent None GIA 36.900.000
1536
Xem
K6108663772E chb Round 0,30 Yellow IF Good 4.17 x 4.20 x 2.68 63,9 57 Slightly Thick - Thin Excellent Excellent None 960 GIA close  Xóa
Princess
N039001541N 0,40 Yellow
VVS1 - Good Good None GIA 38.400.000
1600
Xem
N039001541N abbb Princess 0,40 Yellow VVS1 - 4.28 x 3.94 x 2.90 73,7 64 Slightly Thick - Extr. Thick None Good Good None 1000 GIA close  Xóa
Princess
I6115138463K 0,51 Yellow
VVS2 - Good Very Good None GIA 41.100.000
1714
Xem
I6115138463K abua Princess 0,51 Yellow VVS2 - 4.61 x 4.48 x 2.93 66,4 75 None Good Very Good None 1071 GIA close  Xóa
Princess
D0116079576K 0,26 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Good None GIA 44.900.000
1872
Xem
D0116079576K aaub Princess 0,26 Yellow VVS2 Fancy Intense - 3.93 x 3.57 x 2.34 65 76 Medium - Medium None Very Good Good None 1170 GIA close  Xóa
Round
E192630851J 0,50 Pink
Faint
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA 47.000.000
1960
Xem
E192630851J annt Round 0,50 Pink VVS2 Faint Fair 4.89 x 4.92 x 3.22 65,7 56 None Excellent Very Good None 1225 GIA close  Xóa
Round
W4123559511V 0,50 Yellow
Fancy Light
VVS1 Fair Excellent Very Good None GIA 48.000.000
2000
Xem
W4123559511V antb Round 0,50 Yellow VVS1 Fancy Light Fair 4.90 x 4.94 x 3.18 64,7 58 Excellent Very Good None 1250 GIA close  Xóa
Round
Y7122811411R 0,50 Pink
Faint
VVS2 Good Excellent Very Good None GIA 48.000.000
2000
Xem
Y7122811411R antb Round 0,50 Pink VVS2 Faint Good 4.99 x 5.03 x 3.17 63,3 57 Thin - Slightly Thick None Excellent Very Good None 1250 GIA close  Xóa
Round
R3110356245X 0,31 Pink
Very Light
VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 52.400.000
2182
Xem
R3110356245X amhe Round 0,31 Pink VVS1 Very Light Very Good 4.37 x 4.39 x 2.65 60,4 60 Excellent Excellent None 1364 GIA close  Xóa
Round
U067395498D 0,53 Pink
Faint
VVS1 Good Excellent Excellent None GIA 55.000.000
2290
Xem
U067395498D aema Round 0,53 Pink VVS1 Faint Good 5.13 x 5.17 x 3.24 63 57 Excellent Excellent None 1431 GIA close  Xóa
Round
O1119902576F 0,70 Yellow Green
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 55.900.000
2331
Xem
O1119902576F aetu Round 0,70 Yellow Green VVS2 Faint Premium 5.67 x 5.70 x 3.55 62,4 57 Medium - Medium Excellent Excellent None 1457 GIA close  Xóa
Round
G8123559446U 0,28 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Good Very Good Good None GIA 59.100.000
2464
Xem
G8123559446U ateb Round 0,28 Yellow VVS2 Fancy Vivid Good 4.16 x 4.23 x 2.66 63,5 55 Very Good Good None 1540 GIA close  Xóa
Princess
G1119581143U 0,40 Pink
VVS2 - Good Good None GIA 64.500.000
2688
Xem
G1119581143U ahob Princess 0,40 Pink VVS2 - 6.35 x 4.37 x 2.34 53,6 57 Thin - Thick Good Good None 1680 GIA close  Xóa
Round
D7121060228Q 0,43 Pink
Very Light
VVS2 Good Good Good None GIA 66.000.000
2752
Xem
D7121060228Q aunb Round 0,43 Pink VVS2 Very Light Good 4.98 x 5.01 x 2.93 58,6 63 None Good Good None 1720 GIA close  Xóa
Round
V599623117H 0,36 Yellow
Fancy Intense
VVS1 Fair Excellent Very Good None GIA 67.700.000
2822
Xem
V599623117H auhe Round 0,36 Yellow VVS1 Fancy Intense Fair 4.47 x 4.51 x 2.88 64,2 59 Slightly Thick - Thick Excellent Very Good None 1764 GIA close  Xóa
Round
D5123559447X 0,28 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Very Good Very Good Good None GIA 69.900.000
2912
Xem
D5123559447X aonb Round 0,28 Yellow VVS2 Fancy Vivid Very Good 4.32 x 4.34 x 2.53 58,5 62 Very Good Good None 1820 GIA close  Xóa
Round
U5122724321K 0,57 Yellow
Fancy Light
VVS2 Very Good Very Good Very Good None GIA 76.600.000
3190
Xem
U5122724321K acce Round 0,57 Yellow VVS2 Fancy Light Very Good 5.36 x 5.38 x 3.25 60,5 60 Very Good Very Good None 1994 GIA close  Xóa
Round
W1122724318R 0,54 Yellow
Fancy Light
VVS1 Very Good Excellent Very Good None GIA 81.300.000
3387
Xem
W1122724318R naau Round 0,54 Yellow VVS1 Fancy Light Very Good 5.22 x 5.30 x 3.19 60,6 62 Excellent Very Good None 2117 GIA close  Xóa
Round
N4116687314M 0,50 Pink
Faint
VVS1 Ideal Very Good Very Good None GIA 86.400.000
3600
Xem
N4116687314M nntb Round 0,50 Pink VVS1 Faint Ideal 5.12 x 5.15 x 3.14 61,2 56 None Very Good Very Good None 2250 GIA close  Xóa
Round
T4115938792U 0,50 Pink
Faint
VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 86.400.000
3600
Xem
T4115938792U nntb Round 0,50 Pink VVS1 Faint Ideal 5.07 x 5.12 x 3.15 61,9 56 Excellent Excellent None 2250 GIA close  Xóa
Round
L589976000A 0,53 Pink
Faint
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 87.500.000
3646
Xem
L589976000A nnuc Round 0,53 Pink VVS2 Faint Ideal 5.15 x 5.17 x 3.22 62,4 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 2279 GIA close  Xóa
Round
U3110810805L 0,69 Yellow
Fancy Light
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 95.800.000
3990
Xem
U3110810805L nece Round 0,69 Yellow VVS2 Fancy Light Fair 4.64 x 5.93 x 2.82 60,8 75 None Very Good Good None 2494 GIA close  Xóa
Round
T665837930M 0,46 Pink
Faint
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA 97.200.000
4048
Xem
T665837930M ntmb Round 0,46 Pink VVS2 Faint Fair 4.86 x 4.89 x 3.13 64,2 57 None Excellent Very Good None 2530 GIA close  Xóa
Round
H4114845221I 0,62 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Good Fair None GIA 97.600.000
4067
Xem
H4114845221I nten Round 0,62 Yellow VVS1 Fancy Fair 5.45 x 5.53 x 3.21 58,4 68 Slightly Thick - Medium None Good Fair None 2542 GIA close  Xóa
Round
Z6106757060O 0,62 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Good Fair None GIA 97.700.000
4069
Xem
Z6106757060O ntem Round 0,62 Yellow VVS1 Fancy Fair 5.45 x 5.53 x 3.21 58,4 68 Slightly Thick - Medium None Good Fair None 2543 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 3     1 2 3 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG