Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.362 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 5 của 5     << Đầu tiên 1 2 3 4 5 Cuối cùng
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
B1122797160L 1,35 Yellow
Fancy Intense
VS1 Good Good Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

21735
Xem
B1122797160L attnt Round 1,35 Yellow VS1 Fancy Intense Good 7.20 x 7.33 x 4.19 57,6 64 Thin - Medium Very Small Good Good None 15525 GIA close  Xóa
Round
Q4120252678I 1,35 Yellow
Fancy Intense
VS1 Good Good Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

21735
Xem
Q4120252678I attnt Round 1,35 Yellow VS1 Fancy Intense Good 7.20 x 7.33 x 4.19 57,6 64 Thin - Medium Very Small Good Good None 15525 GIA close  Xóa
Princess
A8117791285S 2,36 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

21948
Xem
A8117791285S aehmn Princess 2,36 Yellow VS1 Fancy - 7.80 x 7.36 x 4.49 61 80 Excellent Very Good 14632 GIA close  Xóa
Round
X6123047798B 1,71 Pink
Fancy Intense
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

22743
Xem
X6123047798B ahnet Round 1,71 Pink VVS2 Fancy Intense Ideal 7.76 x 7.80 x 4.75 61 56 Thin - Medium None Excellent Excellent 16245 GIA close  Xóa
Round
S666005843N 0,94 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

26320
Xem
S666005843N aoobb Round 0,94 Yellow VVS2 Fancy Vivid Fair 6.03 x 6.10 x 3.90 64,2 63 Slightly Thick - Medium None Excellent Very Good None 18800 GIA close  Xóa
Round
G3114844890X 0,94 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

26320
Xem
G3114844890X aoobb Round 0,94 Yellow VVS2 Fancy Vivid Fair 6.03 x 6.10 x 3.90 64,2 63 Slightly Thick - Medium None Excellent Very Good None 18800 GIA close  Xóa
Round
S4122724329V 1,41 Yellow
Fancy Light
VVS1 Ideal Very Good Excellent None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

26876
Xem
S4122724329V acacu Round 1,41 Yellow VVS1 Fancy Light Ideal 7.23 x 7.28 x 4.44 61,1 56 Medium - Medium None Very Good Excellent None 19197 GIA close  Xóa
Round
H6117532834B 2,02 Yellow
Fancy
IF Fair Excellent Fair None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

28280
Xem
H6117532834B nbnbb Round 2,02 Yellow IF Fancy Fair 7.79 x 7.94 x 5.10 64,8 61 Thin - Slightly Thick None Excellent Fair None 20200 GIA close  Xóa
Round
K6123559566I 1,01 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Good Excellent Very Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

29694
Xem
K6123559566I nanab Round 1,01 Yellow VS1 Fancy Vivid Good 6.27 x 6.30 x 4.01 63,7 60 Excellent Very Good None 21210 GIA close  Xóa
Round
O161680024E 2,16 Yellow
VVS2 Good Good Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

30240
Xem
O161680024E nahbb Round 2,16 Yellow VVS2 Good 8.25 x 8.32 x 4.76 57,5 64 Thin - Slightly Thick Very Small Good Good None 21600 GIA close  Xóa
Round
E5123559595V 1,20 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Fair Excellent Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

31080
Xem
E5123559595V nnnbb Round 1,20 Yellow VVS2 Fancy Vivid Fair 6.51 x 6.54 x 4.34 66,6 62 Excellent Good None 22200 GIA close  Xóa
Round
D2117343897H 1,50 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Fair Very Good Good Faint GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

31500
Xem
D2117343897H nntbb Round 1,50 Yellow VS1 Fancy Vivid Fair 7.19 x 7.26 x 4.44 61,4 67 Medium - Very Thin None Very Good Good Faint 22500 GIA close  Xóa
Round
H5119193275I 1,50 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Fair Very Good Good Faint GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

31503
Xem
H5119193275I nntbn Round 1,50 Yellow VS1 Fancy Vivid Fair 7.19 x 7.26 x 4.44 61,4 67 Medium - Very Thin None Very Good Good Faint 22502 GIA close  Xóa
Round
K6110373366M 3,52 Pink
Fancy Intense
VVS1 Premium Very Good Good Faint GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

32032
Xem
K6110373366M nnoob Round 3,52 Pink VVS1 Fancy Intense Premium 9.51 x 9.66 x 6.00 62,6 58 Thin - Thick Very Good Good Faint 22880 GIA close  Xóa
Round
C3115535306Y 1,54 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Good Good Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

32232
Xem
C3115535306Y nmbnm Round 1,54 Yellow VS1 Fancy Vivid Good 7.17 x 7.25 x 4.58 63,5 63 Thin - Medium Small Good Good None 23023 GIA close  Xóa
Round
B8123559598G 1,25 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Fair Excellent Excellent None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

32375
Xem
B8123559598G nmant Round 1,25 Yellow VVS2 Fancy Vivid Fair 6.61 x 6.67 x 4.36 65,6 61 Excellent Excellent None 23125 GIA close  Xóa
Round
V1112066062F 3,49 Yellow
Fancy Light
VVS1 Fair Excellent Very Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

33225
Xem
V1112066062F nmumn Round 3,49 Yellow VVS1 Fancy Light Fair 9.84 x 9.97 x 5.88 59,4 65 Excellent Very Good None 23732 GIA close  Xóa
Round
S6122724331R 1,74 Yellow
Fancy Light
VVS1 Ideal Very Good Excellent Faint GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

35869
Xem
S6122724331R ntccn Round 1,74 Yellow VVS1 Fancy Light Ideal 7.76 x 7.82 x 4.75 61 56 Thin - Medium None Very Good Excellent Faint 25992 GIA close  Xóa
Princess
O376050051S 3,14 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

36182
Xem
O376050051S nhnac Princess 3,14 Yellow VVS2 Fancy - 7.99 x 7.85 x 5.11 66,1 77 None Good Good None 26219 GIA close  Xóa
Round
N3122724332T 1,84 Yellow
Fancy Light
IF Ideal Excellent Excellent Faint GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

44382
Xem
N3122724332T mnaha Round 1,84 Yellow IF Fancy Light Ideal 7.84 x 7.89 x 4.84 61,5 56 Medium - Medium None Excellent Excellent Faint 32161 GIA close  Xóa
Round
U1122929329L 1,71 Yellow
Fancy Vivid
IF Good Very Good Very Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

58995
Xem
U1122929329L enutb Round 1,71 Yellow IF Fancy Vivid Good 7.50 x 7.53 x 4.76 63,4 61 Thin - Medium Small Very Good Very Good None 42750 GIA close  Xóa
Round
H295877765S 1,50 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Very Good Very Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

66033
Xem
H295877765S euotb Round 1,50 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 7.18 x 7.22 x 4.52 62,8 59 None Very Good Very Good None 47850 GIA close  Xóa
Round
N2116428347X 2,24 Green Yellow
Fancy Light
VVS2 Very Good Excellent Very Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

68796
Xem
N2116428347X tbchb Round 2,24 Green Yellow VVS2 Fancy Light Very Good 8.30 x 8.38 x 5.21 62,5 60 None Excellent Very Good None 50960 GIA close  Xóa
Round
N368970303Q 5,91 Yellow
Fancy
VVS2 Very Good Very Good Very Good Faint GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

75796
Xem
N368970303Q thaet Round 5,91 Yellow VVS2 Fancy Very Good 11.58 x 11.68 x 7.10 61 62 Thin - Medium None Very Good Very Good Faint 56145 GIA close  Xóa
Round
W879925991Y 2,15 Yellow
Fancy Vivid
VVS1 Fair Good Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

78368
Xem
W879925991Y tobtb Round 2,15 Yellow VVS1 Fancy Vivid Fair 7.75 x 7.86 x 5.18 66,4 65 Thick - Very Thick None Good Good None 58050 GIA close  Xóa
Round
L4122742698L 1,70 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Good Very Good Very Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

80325
Xem
L4122742698L tctbb Round 1,70 Yellow VS1 Fancy Vivid Good 7.55 x 7.58 x 4.81 63,6 58 Slightly Thick - Medium None Very Good Very Good None 59500 GIA close  Xóa
Round
L1123559617C 4,01 Yellow
Fancy
VS1 Fair Very Good Very Good Faint GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

81202
Xem
L1123559617C hbatb Round 4,01 Yellow VS1 Fancy Fair 9.83 x 9.93 x 6.34 64,1 59 Very Good Very Good Faint 60150 GIA close  Xóa
Round
I360944680J 4,47 Yellow
Fancy Intense
VVS2 Fair Very Good Very Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

140805
Xem
I360944680J aaautb Round 4,47 Yellow VVS2 Fancy Intense Fair 10.46 x 10.48 x 6.41 61,2 66 Thin - Medium None Very Good Very Good None 111750 GIA close  Xóa
Round
R484314992C 13,10 Yellow Brown
Fancy
VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

264096
Xem
R484314992C nbchbb Round 13,10 Yellow Brown VVS1 Fancy Very Good 15.47 x 15.53 x 9.11 58,8 60 Medium - Medium Excellent Excellent None 209600 GIA close  Xóa
Round
X0117506360F 4,06 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Fair Excellent Excellent Faint GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

491260
Xem
X0117506360F ebhbbb Round 4,06 Yellow VS1 Fancy Vivid Fair 10.08 x 10.12 x 6.47 64 56 Medium - Medium None Excellent Excellent Faint 406000 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 5 của 5     << Đầu tiên 1 2 3 4 5 Cuối cùng
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG