Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.362 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 4 của 5     << Đầu tiên 1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
R690620537M 0,72 Pink
Faint
VS1 Good Excellent Good Faint GIA 152.100.000
6336
Xem
R690620537M mchb Round 0,72 Pink VS1 Faint Good 5.95 x 6.01 x 3.43 57,4 64 None Excellent Good Faint 3960 GIA close  Xóa
Round
E2101301223X 0,88 Yellow
Fancy
VS1 Fair Excellent Very Good Faint GIA 152.100.000
6338
Xem
E2101301223X mcha Round 0,88 Yellow VS1 Fancy Fair 5.89 x 5.96 x 3.88 65,4 64 Medium - Very Thin None Excellent Very Good Faint 3961 GIA close  Xóa
Round
J596839977G 1,53 Yellow
Fancy Deep
VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 176.300.000
7344
Xem
J596839977G etcb Round 1,53 Yellow VS1 Fancy Deep Very Good 7.37 x 7.45 x 4.57 62 60 Excellent Excellent None 4590 GIA close  Xóa
Round
F3114945770O 1,03 Green Yellow
Light
VS1 Premium Excellent Excellent Faint GIA 178.000.000
7416
Xem
F3114945770O ehmt Round 1,03 Green Yellow VS1 Light Premium 6.50 x 6.52 x 3.96 60,8 58 None Excellent Excellent Faint 4635 GIA close  Xóa
Round
C6123559541Q 0,58 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Good Excellent Very Good None GIA 189.300.000
7888
Xem
C6123559541Q ecmb Round 0,58 Yellow VS1 Fancy Vivid Good 5.23 x 5.31 x 3.36 63,9 61 Excellent Very Good None 4930 GIA close  Xóa
Round
Z1123064123D 1,01 Purple Pink
Fancy Deep
VVS2 Good Excellent Excellent Faint GIA 193.900.000
8080
Xem
Z1123064123D tbtb Round 1,01 Purple Pink VVS2 Fancy Deep Good 6.36 x 6.38 x 4.02 63,2 56 Excellent Excellent Faint 5050 GIA close  Xóa
Round
Q569344093Z 0,60 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 195.800.000
8160
Xem
Q569344093Z tabb Round 0,60 Pink VS1 Faint Premium 5.34 x 5.40 x 3.35 62,4 58 Medium - Slightly Thick Excellent Very Good None 5100 GIA close  Xóa
Round
H639457051K 0,87 Yellow
Fancy
VS1 Good Good Good Faint GIA 200.400.000
8352
Xem
H639457051K tnnb Round 0,87 Yellow VS1 Fancy Good 6.01 x 6.07 x 3.77 62,4 64 None Good Good Faint 5220 GIA close  Xóa
Round
A6108663774A 0,90 Pink
Faint
VVS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 207.400.000
8640
Xem
A6108663774A tebb Round 0,90 Pink VVS1 Faint Ideal 6.18 x 6.22 x 3.84 61,9 54 Medium - Slightly Thick Very Small Excellent Very Good None 5400 GIA close  Xóa
Round
Q7102097967Y 1,39 Pink Brown
Fancy
VS1 Ideal Very Good Very Good Faint GIA 208.200.000
8674
Xem
Q7102097967Y tena Round 1,39 Pink Brown VS1 Fancy Ideal 7.27 x 7.29 x 4.38 60,2 54 None Very Good Very Good Faint 5421 GIA close  Xóa
Round
W1122724326H 0,93 Yellow
Fancy Light
VS1 Premium Very Good Very Good None GIA 210.200.000
8757
Xem
W1122724326H teum Round 0,93 Yellow VS1 Fancy Light Premium 6.24 x 6.31 x 3.89 62 58 Thin - Slightly Thick None Very Good Very Good None 5473 GIA close  Xóa
Round
Y194370826T 1,53 Yellow
Fancy Vivid
VVS1 Fair Good Good None GIA 214.500.000
8936
Xem
Y194370826T ttot Round 1,53 Yellow VVS1 Fancy Vivid Fair 7.01 x 7.07 x 4.74 67,4 57 Medium - Thick Good Good None 5585 GIA close  Xóa
Round
J5120706252X 1,01 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 232.700.000
9696
Xem
J5120706252X hbhb Round 1,01 Pink VVS2 Faint Premium 6.35 x 6.40 x 3.97 62,3 57 Excellent Excellent None 6060 GIA close  Xóa
Round
G0111463637Q 1,07 Yellow
Fancy
VS1 Premium Excellent Excellent Faint GIA 246.500.000
10270
Xem
G0111463637Q heac Round 1,07 Yellow VS1 Fancy Premium 6.65 x 6.67 x 4.01 60,2 57 Excellent Excellent Faint 6419 GIA close  Xóa
Round
V5120047938M 1,57 Yellow
Fancy Light
VVS2 Good Excellent Very Good Faint GIA 259.200.000
10802
Xem
V5120047938M huta Round 1,57 Yellow VVS2 Fancy Light Good 7.28 x 7.32 x 4.63 63,4 61 Medium - Medium None Excellent Very Good Faint 6751 GIA close  Xóa
Round
U3100780162K 1,02 Yellow
Fancy
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 280.100.000
11669
Xem
U3100780162K uncm Round 1,02 Yellow VVS2 Fancy Fair 6.45 x 6.52 x 3.82 58,9 72 None Very Good Good None 7293 GIA close  Xóa
Round
X2122380398P 2,72 Yellow
Fancy
VVS2 Ideal Excellent Excellent Faint GIA 282.000.000
11750
Xem
X2122380398P umee Round 2,72 Yellow VVS2 Fancy Ideal 8.93 x 8.98 x 5.52 61,6 55 Excellent Excellent Faint Blue 7344 GIA close  Xóa
Princess
I0114306806W 1,83 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA 296.400.000
12352
Xem
I0114306806W onmt Princess 1,83 Yellow VS1 Fancy Light - 6.95 x 6.83 x 4.24 62,1 69 Very Thin - Very Thick None Very Good Good None 8235 GIA close  Xóa
Round
P669487190K 0,80 Yellow
Fancy Intense
VVS2 Good Good Good None GIA 345.600.000
14400
Xem
P669487190K chbb Round 0,80 Yellow VVS2 Fancy Intense Good 6.03 x 6.10 x 3.51 57,9 64 Thin - Slightly Thick Medium Good Good None 9600 GIA close  Xóa
Round
S7123559611U 2,05 Yellow
Fancy Deep
VVS2 Fair Very Good Excellent None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

15375
Xem
S7123559611U abntb Round 2,05 Yellow VVS2 Fancy Deep Fair 7.97 x 8.02 x 5.13 64,2 58 Very Good Excellent None 10250 GIA close  Xóa
Round
Z6122724328P 1,31 Yellow
Fancy Light
VS1 Premium Very Good Very Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

16125
Xem
Z6122724328P abutb Round 1,31 Yellow VS1 Fancy Light Premium 6.94 x 6.99 x 4.34 62,3 58 Medium - Slightly Thick None Very Good Very Good None 10750 GIA close  Xóa
Round
R7114844914N 1,16 Yellow
Fancy Intense
VVS1 Fair Very Good Good Faint GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

17400
Xem
R7114844914N aahbb Round 1,16 Yellow VVS1 Fancy Intense Fair 6.62 x 6.68 x 4.12 61,9 66 Slightly Thin - Very Thin None Very Good Good Faint 11600 GIA close  Xóa
Round
H0120633147L 3,23 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Ideal Very Good Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

17442
Xem
H0120633147L aahno Round 3,23 Yellow VVS2 Fancy Vivid Ideal 9.32 x 9.50 x 5.87 62,4 53 Medium - Slightly Thick Small Very Good Good None 11628 GIA close  Xóa
Round
S867027353U 1,16 Yellow
Fancy Intense
VVS1 Fair Very Good Good Faint GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

18292
Xem
S867027353U anact Round 1,16 Yellow VVS1 Fancy Intense Fair 6.62 x 6.68 x 4.12 61,9 66 Medium - Very Thin None Very Good Good Faint 12195 GIA close  Xóa
Round
T3122724327M 1,25 Yellow
Fancy Light
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

19500
Xem
T3122724327M ambbb Round 1,25 Yellow VVS2 Fancy Light Premium 6.87 x 6.92 x 4.28 62,1 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 13000 GIA close  Xóa
Round
C6121386617Y 1,17 Yellow
Fancy Intense
VVS1 Fair Very Good Excellent None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

20182
Xem
C6121386617Y amett Round 1,17 Yellow VVS1 Fancy Intense Fair 6.52 x 6.55 x 4.27 65,4 61 Very Good Excellent None 13455 GIA close  Xóa
Round
Z8122797159H 1,32 Yellow
Fancy Intense
VS1 Fair Very Good Very Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

21252
Xem
Z8122797159H ataob Round 1,32 Yellow VS1 Fancy Intense Fair 7.14 x 7.23 x 4.12 57,4 66 Thin - Slightly Thick Very Small Very Good Very Good None 15180 GIA close  Xóa
Round
V6120252668B 1,32 Yellow
Fancy Intense
VS1 Fair Very Good Very Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

21252
Xem
V6120252668B ataob Round 1,32 Yellow VS1 Fancy Intense Fair 7.14 x 7.23 x 4.12 57,4 66 Thin - Slightly Thick Very Small Very Good Very Good None 15180 GIA close  Xóa
Round
T8120126406X 2,56 Yellow
Fancy Light
VVS1 Fair Very Good Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

21325
Xem
T8120126406X atnmn Round 2,56 Yellow VVS1 Fancy Light Fair 8.38 x 8.53 x 5.65 66,8 55 Very Good Good None 15232 GIA close  Xóa
Round
O6122724330P 1,55 Yellow
Fancy Light
VS1 Ideal Excellent Excellent Faint GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

21356
Xem
O6122724330P atnte Round 1,55 Yellow VS1 Fancy Light Ideal 7.34 x 7.37 x 4.61 62,3 56 Excellent Excellent Faint 15254 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 4 của 5     << Đầu tiên 1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG