Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.982 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 2 của 6     << Đầu tiên 1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
E192630851J 0,50 Pink
Faint
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA 47.000.000
1960
Xem
E192630851J annt Round 0,50 Pink VVS2 Faint Fair 4.89 x 4.92 x 3.22 65,7 56 None Excellent Very Good None 1225 GIA close  Xóa
Round
Y7122811411R 0,50 Pink
Faint
VVS2 Good Excellent Very Good None GIA 48.000.000
2000
Xem
Y7122811411R antb Round 0,50 Pink VVS2 Faint Good 4.99 x 5.03 x 3.17 63,3 57 Thin - Slightly Thick None Excellent Very Good None 1250 GIA close  Xóa
Round
W4123559511V 0,50 Yellow
Fancy Light
VVS1 Fair Excellent Very Good None GIA 48.000.000
2000
Xem
W4123559511V antb Round 0,50 Yellow VVS1 Fancy Light Fair 4.90 x 4.94 x 3.18 64,7 58 Excellent Very Good None 1250 GIA close  Xóa
Round
G3108882374I 1,23 Grey Yellow
Fancy Dark
VS1 Fair Good Fair Faint GIA 52.000.000
2165
Xem
G3108882374I amtm Round 1,23 Grey Yellow VS1 Fancy Dark Fair 6.30 x 6.44 x 4.50 70,6 55 Good Fair Faint 1353 GIA close  Xóa
Round
R3110356245X 0,31 Pink
Very Light
VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 52.400.000
2182
Xem
R3110356245X amhe Round 0,31 Pink VVS1 Very Light Very Good 4.37 x 4.39 x 2.65 60,4 60 Excellent Excellent None 1364 GIA close  Xóa
Round
J8116369944Y 0,25 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 52.800.000
2200
Xem
J8116369944Y amut Round 0,25 Pink VS1 Faint Premium 4.00 x 4.02 x 2.49 62 59 Medium - Medium None Excellent Excellent None 1375 GIA close  Xóa
Round
C4109188523U 1,08 Yellow
Fancy Light
VS1 Very Good Excellent Very Good Faint GIA 53.500.000
2230
Xem
C4109188523U amce Round 1,08 Yellow VS1 Fancy Light Very Good 6.49 x 6.54 x 4.03 61,8 60 Thin - Thick None Excellent Very Good Faint 1394 GIA close  Xóa
Round
J3123559495E 0,40 Yellow
Fancy Deep
VVS1 Good Very Good Very Good Faint GIA 53.800.000
2240
Xem
J3123559495E aebb Round 0,40 Yellow VVS1 Fancy Deep Good 4.62 x 4.64 x 2.94 63,5 60 Very Good Very Good Faint 1400 GIA close  Xóa
Round
U067395498D 0,53 Pink
Faint
VVS1 Good Excellent Excellent None GIA 55.000.000
2290
Xem
U067395498D aema Round 0,53 Pink VVS1 Faint Good 5.13 x 5.17 x 3.24 63 57 Excellent Excellent None 1431 GIA close  Xóa
Round
O1119902576F 0,70 Yellow Green
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 55.900.000
2331
Xem
O1119902576F aetu Round 0,70 Yellow Green VVS2 Faint Premium 5.67 x 5.70 x 3.55 62,4 57 Medium - Medium Excellent Excellent None 1457 GIA close  Xóa
Round
Q1108647129P 0,59 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 56.600.000
2360
Xem
Q1108647129P aeut Round 0,59 Pink VS1 Faint Premium 5.33 x 5.37 x 3.35 62,6 57 Medium - Medium Excellent Excellent None 1475 GIA close  Xóa
Round
G8123559446U 0,28 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Good Very Good Good None GIA 59.100.000
2464
Xem
G8123559446U ateb Round 0,28 Yellow VVS2 Fancy Vivid Good 4.16 x 4.23 x 2.66 63,5 55 Very Good Good None 1540 GIA close  Xóa
Round
P0117509040E 0,26 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Very Good Good Good None GIA 59.900.000
2496
Xem
P0117509040E athb Round 0,26 Yellow VS1 Fancy Vivid Very Good 4.12 x 4.16 x 2.53 61,1 60 Medium - Slightly Thick None Good Good None 1560 GIA close  Xóa
Round
Q4119751776S 0,53 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 61.100.000
2544
Xem
Q4119751776S atcb Round 0,53 Pink VS1 Faint Premium 5.16 x 5.18 x 3.24 62,7 57 Excellent Excellent None 1590 GIA close  Xóa
Round
O263025081U 0,40 Yellow
Fancy
VS1 Good None GIA 61.400.000
2560
Xem
O263025081U ahbb Round 0,40 Yellow VS1 Fancy Good 4.60 x 4.62 x 2.93 63,3 56,9 1600 GIA close  Xóa
Round
O4121040880U 0,28 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Very Good Very Good None GIA 61.800.000
2576
Xem
O4121040880U ahab Round 0,28 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 4.28 x 4.34 x 2.57 59,7 57 Very Thin - Slightly Thick None Very Good Very Good None 1610 GIA close  Xóa
Round
W4120535295M 0,27 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Ideal Good Good None GIA 62.200.000
2592
Xem
W4120535295M ahnb Round 0,27 Yellow VS1 Fancy Vivid Ideal 4.10 x 4.13 x 2.59 62,9 55 Medium - Slightly Thick None Good Good None 1620 GIA close  Xóa
Round
Z5122265092G 0,41 Yellow
Fancy
VVS2 Premium Excellent Excellent Faint GIA 63.000.000
2624
Xem
Z5122265092G aheb Round 0,41 Yellow VVS2 Fancy Premium 4.77 x 4.79 x 2.93 61,4 59 Thin - Medium None Excellent Excellent Faint 1640 GIA close  Xóa
Princess
G1119581143U 0,40 Pink
VVS2 - Good Good None GIA 64.500.000
2688
Xem
G1119581143U ahob Princess 0,40 Pink VVS2 - 6.35 x 4.37 x 2.34 53,6 57 Thin - Thick Good Good None 1680 GIA close  Xóa
Round
D7121060228Q 0,43 Pink
Very Light
VVS2 Good Good Good None GIA 66.000.000
2752
Xem
D7121060228Q aunb Round 0,43 Pink VVS2 Very Light Good 4.98 x 5.01 x 2.93 58,6 63 None Good Good None 1720 GIA close  Xóa
Round
J3122724319W 0,54 Yellow
Fancy Light
VS1 Fair Excellent Fair None GIA 66.800.000
2782
Xem
J3122724319W aumc Round 0,54 Yellow VS1 Fancy Light Fair 5.18 x 5.27 x 3.16 60,6 68 Excellent Fair None 1739 GIA close  Xóa
Round
V599623117H 0,36 Yellow
Fancy Intense
VVS1 Fair Excellent Very Good None GIA 67.700.000
2822
Xem
V599623117H auhe Round 0,36 Yellow VVS1 Fancy Intense Fair 4.47 x 4.51 x 2.88 64,2 59 Slightly Thick - Thick Excellent Very Good None 1764 GIA close  Xóa
Round
D5123559447X 0,28 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Very Good Very Good Good None GIA 69.900.000
2912
Xem
D5123559447X aonb Round 0,28 Yellow VVS2 Fancy Vivid Very Good 4.32 x 4.34 x 2.53 58,5 62 Very Good Good None 1820 GIA close  Xóa
Round
C0121040685V 1,00 Brown Yellow
Fancy
VVS2 Fair Very Good Good Faint GIA 76.000.000
3168
Xem
C0121040685V acob Round 1,00 Brown Yellow VVS2 Fancy Fair 6.15 x 6.30 x 3.97 63,9 65 Slightly Thick - Very Thick None Very Good Good Faint 1980 GIA close  Xóa
Round
U5122724321K 0,57 Yellow
Fancy Light
VVS2 Very Good Very Good Very Good None GIA 76.600.000
3190
Xem
U5122724321K acce Round 0,57 Yellow VVS2 Fancy Light Very Good 5.36 x 5.38 x 3.25 60,5 60 Very Good Very Good None 1994 GIA close  Xóa
Round
Z0122724322P 0,62 Yellow
Fancy Light
VVS2 Premium Very Good Good Faint GIA 77.300.000
3222
Xem
Z0122724322P nbae Round 0,62 Yellow VVS2 Fancy Light Premium 5.48 x 5.52 x 3.35 60,9 58 Very Good Good Faint 2014 GIA close  Xóa
Round
U6121001352Z 0,79 Pink
Faint
VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 78.600.000
3277
Xem
U6121001352Z nbeo Round 0,79 Pink VS1 Faint Very Good 5.91 x 5.94 x 3.61 60,9 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 2048 GIA close  Xóa
Round
K5107086159F 0,26 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 79.900.000
3328
Xem
K5107086159F nbob Round 0,26 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 4.03 x 4.06 x 2.54 62,8 59 Excellent Excellent None 2080 GIA close  Xóa
Round
W1122724318R 0,54 Yellow
Fancy Light
VVS1 Very Good Excellent Very Good None GIA 81.300.000
3387
Xem
W1122724318R naau Round 0,54 Yellow VVS1 Fancy Light Very Good 5.22 x 5.30 x 3.19 60,6 62 Excellent Very Good None 2117 GIA close  Xóa
Round
W186282506D 1,01 Yellow
Fancy Light
VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 85.300.000
3555
Xem
W186282506D nnnn Round 1,01 Yellow VS1 Fancy Light Very Good 6.43 x 6.49 x 3.95 61,1 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 2222 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 2 của 6     << Đầu tiên 1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG