Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
9.042 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
G3108882374I 1,23 Grey Yellow
Fancy Dark
VS1 Fair Good Fair Faint GIA 52.000.000
2165
Xem
G3108882374I amtm Round 1,23 Grey Yellow VS1 Fancy Dark Fair 6.30 x 6.44 x 4.50 70,6 55 Good Fair Faint 1353 GIA close  Xóa
Round
C4109188523U 1,08 Yellow
Fancy Light
VS1 Very Good Excellent Very Good Faint GIA 53.500.000
2230
Xem
C4109188523U amce Round 1,08 Yellow VS1 Fancy Light Very Good 6.49 x 6.54 x 4.03 61,8 60 Thin - Thick None Excellent Very Good Faint 1394 GIA close  Xóa
Princess
G1119581143U 0,40 Pink
VVS2 - Good Good None GIA 64.500.000
2688
Xem
G1119581143U ahob Princess 0,40 Pink VVS2 - 6.35 x 4.37 x 2.34 53,6 57 Thin - Thick Good Good None 1680 GIA close  Xóa
Round
W186282506D 1,01 Yellow
Fancy Light
VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 85.300.000
3555
Xem
W186282506D nnnn Round 1,01 Yellow VS1 Fancy Light Very Good 6.43 x 6.49 x 3.95 61,1 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 2222 GIA close  Xóa
Round
J667072781E 1,08 Yellow
Light
VS1 Fair Very Good Very Good Faint GIA 117.300.000
4886
Xem
J667072781E mbte Round 1,08 Yellow VS1 Light Fair 6.46 x 6.47 x 4.16 64,3 59 Thin - Thick None Very Good Very Good Faint 3054 GIA close  Xóa
Round
W8100557357U 1,27 Green Yellow
Light
VS1 Very Good Excellent Excellent Faint GIA 146.300.000
6096
Xem
W8100557357U moab Round 1,27 Green Yellow VS1 Light Very Good 6.95 x 6.97 x 4.21 60,4 61 Excellent Excellent Faint 3810 GIA close  Xóa
Round
M8102264511S 1,26 Yellow Green
Faint
VS1 Very Good Very Good Excellent None GIA 173.000.000
7208
Xem
M8102264511S etbt Round 1,26 Yellow Green VS1 Faint Very Good 6.83 x 6.85 x 4.30 62,8 60 Medium - Slightly Thick None Very Good Excellent None 4505 GIA close  Xóa
Round
F3114945770O 1,03 Green Yellow
Light
VS1 Premium Excellent Excellent Faint GIA 178.000.000
7416
Xem
F3114945770O ehmt Round 1,03 Green Yellow VS1 Light Premium 6.50 x 6.52 x 3.96 60,8 58 None Excellent Excellent Faint 4635 GIA close  Xóa
Round
Z1123064123D 1,01 Purple Pink
Fancy Deep
VVS2 Good Excellent Excellent Faint GIA 193.900.000
8080
Xem
Z1123064123D tbtb Round 1,01 Purple Pink VVS2 Fancy Deep Good 6.36 x 6.38 x 4.02 63,2 56 Excellent Excellent Faint 5050 GIA close  Xóa
Round
Y194370826T 1,53 Yellow
Fancy Vivid
VVS1 Fair Good Good None GIA 214.500.000
8936
Xem
Y194370826T ttot Round 1,53 Yellow VVS1 Fancy Vivid Fair 7.01 x 7.07 x 4.74 67,4 57 Medium - Thick Good Good None 5585 GIA close  Xóa
Princess
P8123060528I 2,03 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA 227.200.000
9467
Xem
P8123060528I tcau Princess 2,03 Yellow VS1 Fancy Light - 6.98 x 6.83 x 4.62 67,7 68 Very Thick - Very Thick None Very Good Good None 5917 GIA close  Xóa
Round
J5120706252X 1,01 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 232.700.000
9696
Xem
J5120706252X hbhb Round 1,01 Pink VVS2 Faint Premium 6.35 x 6.40 x 3.97 62,3 57 Excellent Excellent None 6060 GIA close  Xóa
Round
G0111463637Q 1,07 Yellow
Fancy
VS1 Premium Excellent Excellent Faint GIA 246.500.000
10270
Xem
G0111463637Q heac Round 1,07 Yellow VS1 Fancy Premium 6.65 x 6.67 x 4.01 60,2 57 Excellent Excellent Faint 6419 GIA close  Xóa
Round
U3100780162K 1,02 Yellow
Fancy
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 280.100.000
11669
Xem
U3100780162K uncm Round 1,02 Yellow VVS2 Fancy Fair 6.45 x 6.52 x 3.82 58,9 72 None Very Good Good None 7293 GIA close  Xóa
Princess
I0114306806W 1,83 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA 296.400.000
12352
Xem
I0114306806W onmt Princess 1,83 Yellow VS1 Fancy Light - 6.95 x 6.83 x 4.24 62,1 69 Very Thin - Very Thick None Very Good Good None 8235 GIA close  Xóa
Round
Z6122724328P 1,31 Yellow
Fancy Light
VS1 Premium Very Good Very Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

16125
Xem
Z6122724328P abutb Round 1,31 Yellow VS1 Fancy Light Premium 6.94 x 6.99 x 4.34 62,3 58 Medium - Slightly Thick None Very Good Very Good None 10750 GIA close  Xóa
Round
R7114844914N 1,16 Yellow
Fancy Intense
VVS1 Fair Very Good Good Faint GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

17400
Xem
R7114844914N aahbb Round 1,16 Yellow VVS1 Fancy Intense Fair 6.62 x 6.68 x 4.12 61,9 66 Slightly Thin - Very Thin None Very Good Good Faint 11600 GIA close  Xóa
Round
S867027353U 1,16 Yellow
Fancy Intense
VVS1 Fair Very Good Good Faint GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

18292
Xem
S867027353U anact Round 1,16 Yellow VVS1 Fancy Intense Fair 6.62 x 6.68 x 4.12 61,9 66 Medium - Very Thin None Very Good Good Faint 12195 GIA close  Xóa
Round
T3122724327M 1,25 Yellow
Fancy Light
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

19500
Xem
T3122724327M ambbb Round 1,25 Yellow VVS2 Fancy Light Premium 6.87 x 6.92 x 4.28 62,1 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 13000 GIA close  Xóa
Round
C6121386617Y 1,17 Yellow
Fancy Intense
VVS1 Fair Very Good Excellent None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

20182
Xem
C6121386617Y amett Round 1,17 Yellow VVS1 Fancy Intense Fair 6.52 x 6.55 x 4.27 65,4 61 Very Good Excellent None 13455 GIA close  Xóa
Round
V6120252668B 1,32 Yellow
Fancy Intense
VS1 Fair Very Good Very Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

21252
Xem
V6120252668B ataob Round 1,32 Yellow VS1 Fancy Intense Fair 7.14 x 7.23 x 4.12 57,4 66 Thin - Slightly Thick Very Small Very Good Very Good None 15180 GIA close  Xóa
Round
Z8122797159H 1,32 Yellow
Fancy Intense
VS1 Fair Very Good Very Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

21252
Xem
Z8122797159H ataob Round 1,32 Yellow VS1 Fancy Intense Fair 7.14 x 7.23 x 4.12 57,4 66 Thin - Slightly Thick Very Small Very Good Very Good None 15180 GIA close  Xóa
Round
Q4120252678I 1,35 Yellow
Fancy Intense
VS1 Good Good Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

21735
Xem
Q4120252678I attnt Round 1,35 Yellow VS1 Fancy Intense Good 7.20 x 7.33 x 4.19 57,6 64 Thin - Medium Very Small Good Good None 15525 GIA close  Xóa
Round
B1122797160L 1,35 Yellow
Fancy Intense
VS1 Good Good Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

21735
Xem
B1122797160L attnt Round 1,35 Yellow VS1 Fancy Intense Good 7.20 x 7.33 x 4.19 57,6 64 Thin - Medium Very Small Good Good None 15525 GIA close  Xóa
Round
E5123559595V 1,20 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Fair Excellent Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

31080
Xem
E5123559595V nnnbb Round 1,20 Yellow VVS2 Fancy Vivid Fair 6.51 x 6.54 x 4.34 66,6 62 Excellent Good None 22200 GIA close  Xóa
Round
D2117343897H 1,50 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Fair Very Good Good Faint GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

31500
Xem
D2117343897H nntbb Round 1,50 Yellow VS1 Fancy Vivid Fair 7.19 x 7.26 x 4.44 61,4 67 Medium - Very Thin None Very Good Good Faint 22500 GIA close  Xóa
Round
H5119193275I 1,50 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Fair Very Good Good Faint GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

31503
Xem
H5119193275I nntbn Round 1,50 Yellow VS1 Fancy Vivid Fair 7.19 x 7.26 x 4.44 61,4 67 Medium - Very Thin None Very Good Good Faint 22502 GIA close  Xóa
Round
C3115535306Y 1,54 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Good Good Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

32232
Xem
C3115535306Y nmbnm Round 1,54 Yellow VS1 Fancy Vivid Good 7.17 x 7.25 x 4.58 63,5 63 Thin - Medium Small Good Good None 23023 GIA close  Xóa
Round
B8123559598G 1,25 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Fair Excellent Excellent None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

32375
Xem
B8123559598G nmant Round 1,25 Yellow VVS2 Fancy Vivid Fair 6.61 x 6.67 x 4.36 65,6 61 Excellent Excellent None 23125 GIA close  Xóa
Round
W3122494323M 1,10 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Very Good Very Good Excellent None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

34914
Xem
W3122494323M ntmbb Round 1,10 Yellow VS1 Fancy Vivid Very Good 6.71 x 6.74 x 4.03 60 61 Medium - Medium None Very Good Excellent None 25300 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG