Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
9.042 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
G5106044162T 0,68 Pink
Fancy Deep
VS1 Ideal Very Good Excellent Faint GIA 36.700.000
1530
Xem
G5106044162T cth Round 0,68 Pink VS1 Fancy Deep Ideal 5.61 x 5.65 x 3.54 62,8 56 None Very Good Excellent Faint 956 GIA close  Xóa
Round
J5101648814J 0,83 Brown Yellow
Fancy
VS1 Fair Good Fair Faint GIA 41.400.000
1726
Xem
J5101648814J abuc Round 0,83 Brown Yellow VS1 Fancy Fair 5.71 x 5.83 x 3.82 66,2 61 Thick - Extr. Thick Very Small Good Fair Faint 1079 GIA close  Xóa
Round
Y5121720758L 0,66 Yellow
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 46.000.000
1918
Xem
Y5121720758L aacc Round 0,66 Yellow VS1 Faint Premium 5.54 x 5.57 x 3.47 62,5 57 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1199 GIA close  Xóa
Round
G3108882374I 1,23 Grey Yellow
Fancy Dark
VS1 Fair Good Fair Faint GIA 52.000.000
2165
Xem
G3108882374I amtm Round 1,23 Grey Yellow VS1 Fancy Dark Fair 6.30 x 6.44 x 4.50 70,6 55 Good Fair Faint 1353 GIA close  Xóa
Round
O1119902576F 0,70 Yellow Green
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 55.900.000
2331
Xem
O1119902576F aetu Round 0,70 Yellow Green VVS2 Faint Premium 5.67 x 5.70 x 3.55 62,4 57 Medium - Medium Excellent Excellent None 1457 GIA close  Xóa
Round
C0121040685V 1,00 Brown Yellow
Fancy
VVS2 Fair Very Good Good Faint GIA 76.000.000
3168
Xem
C0121040685V acob Round 1,00 Brown Yellow VVS2 Fancy Fair 6.15 x 6.30 x 3.97 63,9 65 Slightly Thick - Very Thick None Very Good Good Faint 1980 GIA close  Xóa
Round
Z0122724322P 0,62 Yellow
Fancy Light
VVS2 Premium Very Good Good Faint GIA 77.300.000
3222
Xem
Z0122724322P nbae Round 0,62 Yellow VVS2 Fancy Light Premium 5.48 x 5.52 x 3.35 60,9 58 Very Good Good Faint 2014 GIA close  Xóa
Round
U6121001352Z 0,79 Pink
Faint
VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 77.500.000
3230
Xem
U6121001352Z nbac Round 0,79 Pink VS1 Faint Very Good 5.91 x 5.94 x 3.61 60,9 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 2019 GIA close  Xóa
Round
H4114845221I 0,62 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Good Fair None GIA 97.600.000
4067
Xem
H4114845221I nten Round 0,62 Yellow VVS1 Fancy Fair 5.45 x 5.53 x 3.21 58,4 68 Slightly Thick - Medium None Good Fair None 2542 GIA close  Xóa
Round
Z6106757060O 0,62 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Good Fair None GIA 97.700.000
4069
Xem
Z6106757060O ntem Round 0,62 Yellow VVS1 Fancy Fair 5.45 x 5.53 x 3.21 58,4 68 Slightly Thick - Medium None Good Fair None 2543 GIA close  Xóa
Round
C4122970415R 1,03 Yellow
Fancy
VS1 Fair Very Good Excellent Faint GIA 98.900.000
4120
Xem
C4122970415R ntut Round 1,03 Yellow VS1 Fancy Fair 6.28 x 6.30 x 4.09 65 60 Very Good Excellent Faint 2575 GIA close  Xóa
Round
X486233765M 0,99 Pink
Fancy Deep
VS1 Fair Very Good Very Good Faint GIA 102.600.000
4277
Xem
X486233765M nhum Round 0,99 Pink VS1 Fancy Deep Fair 6.18 x 6.23 x 4.01 64,7 58 Thick - Very Thick None Very Good Very Good Faint 2673 GIA close  Xóa
Round
V466548893S 0,72 Yellow
Fancy
VS1 Fair Excellent Excellent Faint GIA 110.600.000
4608
Xem
V466548893S noob Round 0,72 Yellow VS1 Fancy Fair 5.49 x 5.51 x 3.60 65,5 60 None Excellent Excellent Faint 2880 GIA close  Xóa
Round
B4114844869A 0,78 Yellow
Fancy
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 119.800.000
4992
Xem
B4114844869A manb Round 0,78 Yellow VVS2 Fancy Fair 5.71 x 5.74 x 3.73 65,1 63 Slightly Thick - Thin None Very Good Good None 3120 GIA close  Xóa
Round
O171314989F 0,78 Yellow
Fancy
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 125.300.000
5219
Xem
O171314989F mnhn Round 0,78 Yellow VVS2 Fancy Fair 5.71 x 5.74 x 3.73 65,1 63 Slightly Thick - Thin None Very Good Good None 3262 GIA close  Xóa
Round
A1117536150I 0,80 Pink
Faint
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 128.100.000
5339
Xem
A1117536150I mmmu Round 0,80 Pink VVS2 Faint Ideal 5.90 x 5.94 x 3.70 62,6 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 3337 GIA close  Xóa
Round
U657651567F 0,62 Pink
Fancy Deep
VS1 Very Good Very Good Very Good Faint GIA 130.900.000
5456
Xem
U657651567F meab Round 0,62 Pink VS1 Fancy Deep Very Good 5.50 x 5.57 x 3.28 59,2 60 Medium - Thick None Very Good Very Good Faint 3410 GIA close  Xóa
Round
Z5114656162H 0,84 Purple Pink
Fancy Vivid
VVS1 Premium Excellent Very Good Faint GIA 145.200.000
6048
Xem
Z5114656162H muob Round 0,84 Purple Pink VVS1 Fancy Vivid Premium 5.99 x 6.04 x 3.77 62,7 59 None Excellent Very Good Faint 3780 GIA close  Xóa
Round
B865489368Y 0,81 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Good Good None GIA 146.100.000
6086
Xem
B865489368Y mobe Round 0,81 Yellow VVS1 Fancy Fair 5.70 x 5.78 x 3.77 65,7 63 Slightly Thick - Very Thin None Good Good None 3804 GIA close  Xóa
Round
R690620537M 0,72 Pink
Faint
VS1 Good Excellent Good Faint GIA 152.100.000
6336
Xem
R690620537M mchb Round 0,72 Pink VS1 Faint Good 5.95 x 6.01 x 3.43 57,4 64 None Excellent Good Faint 3960 GIA close  Xóa
Round
U3114845234A 0,88 Yellow
Fancy
VS1 Fair Excellent Very Good Faint GIA 152.100.000
6336
Xem
U3114845234A mchb Round 0,88 Yellow VS1 Fancy Fair 5.89 x 5.96 x 3.88 65,4 64 Medium - Very Thin None Excellent Very Good Faint 3960 GIA close  Xóa
Round
E2101301223X 0,88 Yellow
Fancy
VS1 Fair Excellent Very Good Faint GIA 152.100.000
6338
Xem
E2101301223X mcha Round 0,88 Yellow VS1 Fancy Fair 5.89 x 5.96 x 3.88 65,4 64 Medium - Very Thin None Excellent Very Good Faint 3961 GIA close  Xóa
Round
H639457051K 0,87 Yellow
Fancy
VS1 Good Good Good Faint GIA 200.400.000
8352
Xem
H639457051K tnnb Round 0,87 Yellow VS1 Fancy Good 6.01 x 6.07 x 3.77 62,4 64 None Good Good Faint 5220 GIA close  Xóa
Round
A6108663774A 0,90 Pink
Faint
VVS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 207.400.000
8640
Xem
A6108663774A tebb Round 0,90 Pink VVS1 Faint Ideal 6.18 x 6.22 x 3.84 61,9 54 Medium - Slightly Thick Very Small Excellent Very Good None 5400 GIA close  Xóa
Round
W1122724326H 0,93 Yellow
Fancy Light
VS1 Premium Very Good Very Good None GIA 210.200.000
8757
Xem
W1122724326H teum Round 0,93 Yellow VS1 Fancy Light Premium 6.24 x 6.31 x 3.89 62 58 Thin - Slightly Thick None Very Good Very Good None 5473 GIA close  Xóa
Round
P669487190K 0,80 Yellow
Fancy Intense
VVS2 Good Good Good None GIA 345.600.000
14400
Xem
P669487190K chbb Round 0,80 Yellow VVS2 Fancy Intense Good 6.03 x 6.10 x 3.51 57,9 64 Thin - Slightly Thick Medium Good Good None 9600 GIA close  Xóa
Round
G3114844890X 0,94 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

26320
Xem
G3114844890X aoobb Round 0,94 Yellow VVS2 Fancy Vivid Fair 6.03 x 6.10 x 3.90 64,2 63 Slightly Thick - Medium None Excellent Very Good None 18800 GIA close  Xóa
Round
S666005843N 0,94 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

26320
Xem
S666005843N aoobb Round 0,94 Yellow VVS2 Fancy Vivid Fair 6.03 x 6.10 x 3.90 64,2 63 Slightly Thick - Medium None Excellent Very Good None 18800 GIA close  Xóa
Round
K6123559566I 1,01 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Good Excellent Very Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

29694
Xem
K6123559566I nanab Round 1,01 Yellow VS1 Fancy Vivid Good 6.27 x 6.30 x 4.01 63,7 60 Excellent Very Good None 21210 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG