Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
9.042 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
V3122601386Z 0,40 Yellow
Faint
VVS2 Fair Excellent Excellent None GIA 18.900.000
789
Xem
V3122601386Z ecm Round 0,40 Yellow VVS2 Faint Fair 4.58 x 4.61 x 2.97 64,5 56 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None 493 GIA close  Xóa
Round
W084207926N 0,40 Pink
Faint
VVS1 Very Good Excellent Excellent Faint GIA 21.500.000
896
Xem
W084207926N thb Round 0,40 Pink VVS1 Faint Very Good 4.77 x 4.80 x 2.93 61,2 60 None Excellent Excellent Faint 560 GIA close  Xóa
Round
X8119899974A 0,50 Yellow Green
Faint
VVS2 Very Good Very Good Very Good Faint GIA 23.200.000
965
Xem
X8119899974A hbm Round 0,50 Yellow Green VVS2 Faint Very Good 5.01 x 5.05 x 3.11 61,9 60 Medium - Slightly Thick Very Good Very Good Faint 603 GIA close  Xóa
Round
Q0114552965M 0,56 Yellow
Fancy
VS1 Premium Very Good Fair None GIA 25.800.000
1075
Xem
Q0114552965M hun Round 0,56 Yellow VS1 Fancy Premium 5.36 x 5.40 x 3.23 60 59 None Very Good Fair None 672 GIA close  Xóa
Round
Z399154954L 0,50 Green Yellow
Very Light
VS1 Very Good Very Good Very Good Faint GIA 28.800.000
1200
Xem
Z399154954L utb Round 0,50 Green Yellow VS1 Very Light Very Good 5.08 x 5.13 x 3.06 60 61 Very Good Very Good Faint 750 GIA close  Xóa
Round
V5122210843M 0,50 Yellow Green
Very Light
VS1 Fair Excellent Excellent None GIA 28.800.000
1200
Xem
V5122210843M utb Round 0,50 Yellow Green VS1 Very Light Fair 4.94 x 4.97 x 3.19 64,3 56 Slightly Thick - Thick None Excellent Excellent None 750 GIA close  Xóa
Round
A287858849H 0,51 Yellow
Fancy Light
VVS1 Good Excellent Excellent None GIA 29.400.000
1224
Xem
A287858849H uht Round 0,51 Yellow VVS1 Fancy Light Good 5.04 x 5.07 x 3.22 63,8 58 Excellent Excellent None 765 GIA close  Xóa
Round
U4100481366W 0,51 Yellow Green
Very Light
VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 29.400.000
1224
Xem
U4100481366W uht Round 0,51 Yellow Green VS1 Very Light Very Good 5.20 x 5.22 x 3.07 59 61 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 765 GIA close  Xóa
Round
B1118195894G 0,44 Pink
Faint
VVS2 Ideal Very Good Excellent None GIA 30.400.000
1267
Xem
B1118195894G ucn Round 0,44 Pink VVS2 Faint Ideal 4.91 x 4.94 x 3.01 61,1 55 Very Good Excellent None 792 GIA close  Xóa
Round
G463049648W 0,68 Yellow Brown
Fancy
VS1 Fair Very Good Good None GIA 36.600.000
1523
Xem
G463049648W ctn Round 0,68 Yellow Brown VS1 Fancy Fair 5.32 x 5.40 x 3.58 66,8 58 Medium - Extr. Thick Small Very Good Good None 952 GIA close  Xóa
Round
I457651532V 0,40 Yellow
Fancy
VS1 Fair Very Good Very Good Faint GIA 38.400.000
1600
Xem
I457651532V abbb Round 0,40 Yellow VS1 Fancy Fair 4.56 x 4.63 x 2.95 64,2 64 Thin - Thick None Very Good Very Good Faint 1000 GIA close  Xóa
Princess
I6115138463K 0,51 Yellow
VVS2 - Good Very Good None GIA 41.100.000
1714
Xem
I6115138463K abua Princess 0,51 Yellow VVS2 - 4.61 x 4.48 x 2.93 66,4 75 None Good Very Good None 1071 GIA close  Xóa
Round
O271938809O 0,36 Pink
Faint
VS1 Ideal Very Good Excellent None GIA 41.500.000
1728
Xem
O271938809O abob Round 0,36 Pink VS1 Faint Ideal 4.56 x 4.58 x 2.86 62,5 55 None Very Good Excellent None 1080 GIA close  Xóa
Round
E192630851J 0,50 Pink
Faint
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA 47.000.000
1960
Xem
E192630851J annt Round 0,50 Pink VVS2 Faint Fair 4.89 x 4.92 x 3.22 65,7 56 None Excellent Very Good None 1225 GIA close  Xóa
Round
W4123559511V 0,50 Yellow
Fancy Light
VVS1 Fair Excellent Very Good None GIA 48.000.000
2000
Xem
W4123559511V antb Round 0,50 Yellow VVS1 Fancy Light Fair 4.90 x 4.94 x 3.18 64,7 58 Excellent Very Good None 1250 GIA close  Xóa
Round
Y7122811411R 0,50 Pink
Faint
VVS2 Good Excellent Very Good None GIA 48.000.000
2000
Xem
Y7122811411R antb Round 0,50 Pink VVS2 Faint Good 4.99 x 5.03 x 3.17 63,3 57 Thin - Slightly Thick None Excellent Very Good None 1250 GIA close  Xóa
Round
J3123559495E 0,40 Yellow
Fancy Deep
VVS1 Good Very Good Very Good Faint GIA 53.800.000
2240
Xem
J3123559495E aebb Round 0,40 Yellow VVS1 Fancy Deep Good 4.62 x 4.64 x 2.94 63,5 60 Very Good Very Good Faint 1400 GIA close  Xóa
Round
U067395498D 0,53 Pink
Faint
VVS1 Good Excellent Excellent None GIA 55.000.000
2290
Xem
U067395498D aema Round 0,53 Pink VVS1 Faint Good 5.13 x 5.17 x 3.24 63 57 Excellent Excellent None 1431 GIA close  Xóa
Round
Q1108647129P 0,59 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 56.600.000
2360
Xem
Q1108647129P aeut Round 0,59 Pink VS1 Faint Premium 5.33 x 5.37 x 3.35 62,6 57 Medium - Medium Excellent Excellent None 1475 GIA close  Xóa
Round
Q4119751776S 0,53 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 61.100.000
2544
Xem
Q4119751776S atcb Round 0,53 Pink VS1 Faint Premium 5.16 x 5.18 x 3.24 62,7 57 Excellent Excellent None 1590 GIA close  Xóa
Round
O263025081U 0,40 Yellow
Fancy
VS1 Good None GIA 61.400.000
2560
Xem
O263025081U ahbb Round 0,40 Yellow VS1 Fancy Good 4.60 x 4.62 x 2.93 63,3 56,9 1600 GIA close  Xóa
Round
Z5122265092G 0,41 Yellow
Fancy
VVS2 Premium Excellent Excellent Faint GIA 63.000.000
2624
Xem
Z5122265092G aheb Round 0,41 Yellow VVS2 Fancy Premium 4.77 x 4.79 x 2.93 61,4 59 Thin - Medium None Excellent Excellent Faint 1640 GIA close  Xóa
Round
D7121060228Q 0,43 Pink
Very Light
VVS2 Good Good Good None GIA 66.000.000
2752
Xem
D7121060228Q aunb Round 0,43 Pink VVS2 Very Light Good 4.98 x 5.01 x 2.93 58,6 63 None Good Good None 1720 GIA close  Xóa
Round
J3122724319W 0,54 Yellow
Fancy Light
VS1 Fair Excellent Fair None GIA 66.800.000
2782
Xem
J3122724319W aumc Round 0,54 Yellow VS1 Fancy Light Fair 5.18 x 5.27 x 3.16 60,6 68 Excellent Fair None 1739 GIA close  Xóa
Round
O6123683600I 0,45 Brown Pink
Fancy
VS1 Very Good Very Good Good None GIA 67.400.000
2808
Xem
O6123683600I autt Round 0,45 Brown Pink VS1 Fancy Very Good 4.91 x 4.96 x 2.91 58,9 62 Very Good Good None 1755 GIA close  Xóa
Round
U5122724321K 0,57 Yellow
Fancy Light
VVS2 Very Good Very Good Very Good None GIA 76.600.000
3190
Xem
U5122724321K acce Round 0,57 Yellow VVS2 Fancy Light Very Good 5.36 x 5.38 x 3.25 60,5 60 Very Good Very Good None 1994 GIA close  Xóa
Round
W1122724318R 0,54 Yellow
Fancy Light
VVS1 Very Good Excellent Very Good None GIA 81.300.000
3387
Xem
W1122724318R naau Round 0,54 Yellow VVS1 Fancy Light Very Good 5.22 x 5.30 x 3.19 60,6 62 Excellent Very Good None 2117 GIA close  Xóa
Round
T4115938792U 0,50 Pink
Faint
VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 86.400.000
3600
Xem
T4115938792U nntb Round 0,50 Pink VVS1 Faint Ideal 5.07 x 5.12 x 3.15 61,9 56 Excellent Excellent None 2250 GIA close  Xóa
Round
N4116687314M 0,50 Pink
Faint
VVS1 Ideal Very Good Very Good None GIA 86.400.000
3600
Xem
N4116687314M nntb Round 0,50 Pink VVS1 Faint Ideal 5.12 x 5.15 x 3.14 61,2 56 None Very Good Very Good None 2250 GIA close  Xóa
Round
L589976000A 0,53 Pink
Faint
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 87.500.000
3646
Xem
L589976000A nnuc Round 0,53 Pink VVS2 Faint Ideal 5.15 x 5.17 x 3.22 62,4 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 2279 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG