Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
9.042 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
G679509430L 0,30 Green Yellow
Very Light
VS1 Ideal Very Good Very Good None GIA 13.800.000
576
Xem
G679509430L mhb Round 0,30 Green Yellow VS1 Very Light Ideal 4.26 x 4.27 x 2.66 62,4 56 Slightly Thick - Slightly Thick None Very Good Very Good None 360 GIA close  Xóa
Round
X0113133879C 0,30 Green Yellow
Very Light
IF Fair Very Good Very Good None GIA 18.000.000
752
Xem
X0113133879C eub Round 0,30 Green Yellow IF Very Light Fair 4.11 x 4.14 x 2.71 65,5 57 None Very Good Very Good None 470 GIA close  Xóa
Round
L5123559444N 0,27 Yellow
Fancy
VS1 Fair Very Good Very Good None GIA 20.700.000
864
Xem
L5123559444N teb Round 0,27 Yellow VS1 Fancy Fair 4.24 x 4.26 x 2.42 57 66 Very Good Very Good None 540 GIA close  Xóa
Round
R6116687296Z 0,31 Pink
Faint
VS1 Premium Very Good Excellent None GIA 21.400.000
893
Xem
R6116687296Z tto Round 0,31 Pink VS1 Faint Premium 4.34 x 4.36 x 2.66 61,3 59 None Very Good Excellent None 558 GIA close  Xóa
Round
G2123193553H 0,29 Yellow
Fancy Deep
VS1 Good Very Good Very Good None GIA 22.300.000
928
Xem
G2123193553H tob Round 0,29 Yellow VS1 Fancy Deep Good 4.15 x 4.24 x 2.71 63,5 59 Medium - Medium None Very Good Very Good None 580 GIA close  Xóa
Round
C055828836Q 0,31 Yellow
Fancy Deep
VS1 Fair Good Very Good None GIA 23.800.000
992
Xem
C055828836Q hnb Round 0,31 Yellow VS1 Fancy Deep Fair 4.10 x 4.14 x 2.82 68,5 56 Thick - Very Thick Good Very Good None 620 GIA close  Xóa
Round
G296303007D 0,34 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 28.700.000
1197
Xem
G296303007D ueo Round 0,34 Pink VVS1 Faint Premium 4.44 x 4.45 x 2.79 62,8 57 None Excellent Excellent None 748 GIA close  Xóa
Round
G365837929S 0,30 Pink
Faint
VS1 Fair Very Good Good None GIA 28.800.000
1200
Xem
G365837929S utb Round 0,30 Pink VS1 Faint Fair 4.10 x 4.16 x 2.74 66,2 59 None Very Good Good None 750 GIA close  Xóa
Round
F5123256257N 0,22 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Fair Very Good Good None GIA 33.800.000
1408
Xem
F5123256257N oob Round 0,22 Yellow VS1 Fancy Vivid Fair 3.84 x 3.87 x 2.48 64,3 54 Very Thin - Slightly Thick None Very Good Good None 880 GIA close  Xóa
Round
Y094043874F 0,25 Pink
Light
VVS2 Premium Good Very Good None GIA 34.600.000
1440
Xem
Y094043874F cbb Round 0,25 Pink VVS2 Light Premium 4.00 x 4.02 x 2.52 62,8 59 Good Very Good None 900 GIA close  Xóa
Round
K6108663772E 0,30 Yellow
IF Good Excellent Excellent None GIA 36.900.000
1536
Xem
K6108663772E chb Round 0,30 Yellow IF Good 4.17 x 4.20 x 2.68 63,9 57 Slightly Thick - Thin Excellent Excellent None 960 GIA close  Xóa
Princess
N039001541N 0,40 Yellow
VVS1 - Good Good None GIA 38.400.000
1600
Xem
N039001541N abbb Princess 0,40 Yellow VVS1 - 4.28 x 3.94 x 2.90 73,7 64 Slightly Thick - Extr. Thick None Good Good None 1000 GIA close  Xóa
Princess
D0116079576K 0,26 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Good None GIA 44.900.000
1872
Xem
D0116079576K aaub Princess 0,26 Yellow VVS2 Fancy Intense - 3.93 x 3.57 x 2.34 65 76 Medium - Medium None Very Good Good None 1170 GIA close  Xóa
Round
R3110356245X 0,31 Pink
Very Light
VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 52.400.000
2182
Xem
R3110356245X amhe Round 0,31 Pink VVS1 Very Light Very Good 4.37 x 4.39 x 2.65 60,4 60 Excellent Excellent None 1364 GIA close  Xóa
Round
J8116369944Y 0,25 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 52.800.000
2200
Xem
J8116369944Y amut Round 0,25 Pink VS1 Faint Premium 4.00 x 4.02 x 2.49 62 59 Medium - Medium None Excellent Excellent None 1375 GIA close  Xóa
Round
G8123559446U 0,28 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Good Very Good Good None GIA 59.100.000
2464
Xem
G8123559446U ateb Round 0,28 Yellow VVS2 Fancy Vivid Good 4.16 x 4.23 x 2.66 63,5 55 Very Good Good None 1540 GIA close  Xóa
Round
P0117509040E 0,26 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Very Good Good Good None GIA 59.900.000
2496
Xem
P0117509040E athb Round 0,26 Yellow VS1 Fancy Vivid Very Good 4.12 x 4.16 x 2.53 61,1 60 Medium - Slightly Thick None Good Good None 1560 GIA close  Xóa
Round
O4121040880U 0,28 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Very Good Very Good None GIA 61.800.000
2576
Xem
O4121040880U ahab Round 0,28 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 4.28 x 4.34 x 2.57 59,7 57 Very Thin - Slightly Thick None Very Good Very Good None 1610 GIA close  Xóa
Round
W4120535295M 0,27 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Ideal Good Good None GIA 62.200.000
2592
Xem
W4120535295M ahnb Round 0,27 Yellow VS1 Fancy Vivid Ideal 4.10 x 4.13 x 2.59 62,9 55 Medium - Slightly Thick None Good Good None 1620 GIA close  Xóa
Round
V599623117H 0,36 Yellow
Fancy Intense
VVS1 Fair Excellent Very Good None GIA 67.700.000
2822
Xem
V599623117H auhe Round 0,36 Yellow VVS1 Fancy Intense Fair 4.47 x 4.51 x 2.88 64,2 59 Slightly Thick - Thick Excellent Very Good None 1764 GIA close  Xóa
Round
K0114730812O 0,26 Pink
Light
VS1 Very Good Good Very Good None GIA 68.900.000
2870
Xem
K0114730812O auce Round 0,26 Pink VS1 Light Very Good 4.18 x 4.19 x 2.50 59,8 60 None Good Very Good None 1794 GIA close  Xóa
Round
D5123559447X 0,28 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Very Good Very Good Good None GIA 69.900.000
2912
Xem
D5123559447X aonb Round 0,28 Yellow VVS2 Fancy Vivid Very Good 4.32 x 4.34 x 2.53 58,5 62 Very Good Good None 1820 GIA close  Xóa
Round
K5107086159F 0,26 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 79.900.000
3328
Xem
K5107086159F nbob Round 0,26 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 4.03 x 4.06 x 2.54 62,8 59 Excellent Excellent None 2080 GIA close  Xóa
Round
Z3114862112X 0,23 Pink
Fancy
VS1 Fair Good Good Faint GIA 88.300.000
3680
Xem
Z3114862112X nmbb Round 0,23 Pink VS1 Fancy Fair 3.71 x 3.75 x 2.55 68,3 67 Slightly Thick - Very Thick None Good Good Faint 2300 GIA close  Xóa
Round
Q2107085523B 0,30 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Very Good Good Faint GIA 97.900.000
4080
Xem
Q2107085523B nttb Round 0,30 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 4.21 x 4.27 x 2.67 62,9 59 Medium - Slightly Thick None Very Good Good Faint 2550 GIA close  Xóa
Round
G6107085588F 0,30 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Very Good Excellent None GIA 103.700.000
4320
Xem
G6107085588F nubb Round 0,30 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 4.25 x 4.28 x 2.68 62,9 57 Very Good Excellent None 2700 GIA close  Xóa
Round
N0107086536P 0,30 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 103.700.000
4320
Xem
N0107086536P nubb Round 0,30 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 4.24 x 4.29 x 2.65 62,2 59 Excellent Very Good None 2700 GIA close  Xóa
Round
C0107086538U 0,30 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Good Very Good Very Good None GIA 103.700.000
4320
Xem
C0107086538U nubb Round 0,30 Yellow VS1 Fancy Vivid Good 4.24 x 4.25 x 2.71 63,8 59 Very Good Very Good None 2700 GIA close  Xóa
Round
I8107086262H 0,30 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 109.400.000
4560
Xem
I8107086262H notb Round 0,30 Yellow VS1 Fancy Vivid Very Good 4.32 x 4.33 x 2.66 61,4 60 Excellent Excellent None 2850 GIA close  Xóa
Round
G5107085463J 0,31 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Very Good Excellent Excellent Faint GIA 117.800.000
4910
Xem
G5107085463J mbhc Round 0,31 Yellow VS1 Fancy Vivid Very Good 4.32 x 4.35 x 2.67 61,7 60 Excellent Excellent Faint 3069 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG