Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
9.042 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 5     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Heart
U0101290229I 0,30 Yellow
Fancy Deep
VS1 - Good Good None GIA 8.600.000
360
Xem
U0101290229I nnt Heart 0,30 Yellow VS1 Fancy Deep - 3.80 x 4.05 x 2.83 69,9 62 Very Thick - Extr. Thick None Good Good None 225 GIA close  Xóa
Heart
C5102154902C 0,29 Orange Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good None GIA 16.700.000
696
Xem
C5102154902C emt Heart 0,29 Orange Yellow VS1 Fancy Intense - 3.67 x 4.01 x 2.75 68,6 64 None Good Good None 435 GIA close  Xóa
Heart
U5107617893X 0,26 Pink Brown
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 23.000.000
957
Xem
U5107617893X tco Heart 0,26 Pink Brown VS1 Fancy - 3.88 x 3.90 x 2.57 65,8 62 Very Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 598 GIA close  Xóa
Heart
J497109858L 0,51 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA 27.400.000
1141
Xem
J497109858L uam Heart 0,51 Yellow VS1 Fancy Light - 5.00 x 5.55 x 3.04 54,8 59 Thin - Slightly Thick None Very Good Good None 713 GIA close  Xóa
Heart
H898835909L 0,40 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Good None GIA 35.300.000
1472
Xem
H898835909L cnb Heart 0,40 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.34 x 5.14 x 2.71 52,8 55 Slightly Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 920 GIA close  Xóa
Heart
R3116694204O 0,71 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good None GIA 35.400.000
1477
Xem
R3116694204O cnm Heart 0,71 Yellow VS1 Fancy Light - 5.19 x 5.41 x 3.12 57,8 57 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 923 GIA close  Xóa
Heart
R8118961132K 0,55 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 40.100.000
1672
Xem
R8118961132K abet Heart 0,55 Yellow VS1 Fancy - 4.53 x 5.30 x 3.01 56,9 60 Excellent Very Good Faint 1045 GIA close  Xóa
Heart
N1122768042N 0,50 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Good None GIA 40.300.000
1680
Xem
N1122768042N abtb Heart 0,50 Yellow VVS2 Fancy Intense - 4.34 x 4.93 x 2.88 58,5 56 Very Good Good None 1050 GIA close  Xóa
Heart
J2122715958A 0,50 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good None GIA 40.300.000
1680
Xem
J2122715958A abtb Heart 0,50 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.48 x 5.30 x 2.75 51,9 61 Very Good Good None 1050 GIA close  Xóa
Heart
O8118195950G 0,50 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Good Good Faint GIA 42.200.000
1760
Xem
O8118195950G aabb Heart 0,50 Yellow VVS2 Fancy Intense - 4.23 x 5.13 x 3.03 59 55 Good Good Faint 1100 GIA close  Xóa
Heart
G786050383N 0,70 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Very Good None GIA 46.000.000
1915
Xem
G786050383N aacu Heart 0,70 Yellow VVS1 Fancy Light - 4.98 x 5.37 x 3.27 60,8 60 Very Good Very Good None 1197 GIA close  Xóa
Heart
K673723284Q 0,75 Green Yellow
Light
VS1 - Very Good Very Good None GIA 49.000.000
2040
Xem
K673723284Q anut Heart 0,75 Green Yellow VS1 Light - 6.09 x 6.13 x 3.53 58 56 Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 1275 GIA close  Xóa
Heart
C3123560477G 0,72 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 49.800.000
2074
Xem
C3123560477G anch Heart 0,72 Yellow VS1 Fancy - 5.36 x 5.93 x 3.06 51,6 60 Very Good Very Good Faint 1296 GIA close  Xóa
Heart
H7123560478W 0,73 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Good None GIA 50.400.000
2102
Xem
H7123560478W amae Heart 0,73 Yellow VVS2 Fancy - 4.84 x 5.81 x 3.28 56,4 61 Excellent Good None 1314 GIA close  Xóa
Heart
P0111334835I 0,71 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Very Good None GIA 51.800.000
2158
Xem
P0111334835I amec Heart 0,71 Yellow VS1 Fancy Light - 5.44 x 5.70 x 3.10 54,4 62 Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 1349 GIA close  Xóa
Heart
G2102002741O 0,28 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 - Very Good Good None GIA 57.000.000
2374
Xem
G2102002741O aeoe Heart 0,28 Yellow VVS2 Fancy Vivid - 3.80 x 4.13 x 2.40 58 61 Extr. Thick - Extr. Thick Very Good Good None 1484 GIA close  Xóa
Heart
Y8103154206Q 0,78 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good Faint GIA 59.900.000
2496
Xem
Y8103154206Q athb Heart 0,78 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.13 x 5.77 x 3.53 61,1 54 Very Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 1560 GIA close  Xóa
Heart
W8118195955L 0,54 Yellow
Fancy Vivid
VS1 - Very Good Good None GIA 61.200.000
2549
Xem
W8118195955L atcm Heart 0,54 Yellow VS1 Fancy Vivid - 4.99 x 5.50 x 2.84 51,6 61 Very Good Good None 1593 GIA close  Xóa
Heart
Q4123560463W 0,56 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good None GIA 61.300.000
2554
Xem
Q4123560463W atch Heart 0,56 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.96 x 5.40 x 2.91 53,9 53 Very Good Good None 1596 GIA close  Xóa
Heart
Q5121775756I 1,02 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 62.700.000
2611
Xem
Q5121775756I ahmn Heart 1,02 Yellow VS1 Fancy Light - 5.41 x 6.35 x 3.75 59 55 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 1632 GIA close  Xóa
Heart
H6122644297B 1,00 Yellow
Fancy Light
VS1 - Good Very Good None GIA 65.300.000
2720
Xem
H6122644297B aubb Heart 1,00 Yellow VS1 Fancy Light - 5.35 x 6.28 x 3.71 59,2 59 Good Very Good None 1700 GIA close  Xóa
Heart
Y8122406018J 1,32 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Excellent Faint GIA 68.400.000
2851
Xem
Y8122406018J auon Heart 1,32 Yellow VS1 Fancy - 5.99 x 7.15 x 3.92 54,8 61 Excellent Excellent Faint 1782 GIA close  Xóa
Heart
P3106763009Y 0,90 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 69.100.000
2880
Xem
P3106763009Y aobb Heart 0,90 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.56 x 6.53 x 3.49 53,5 60 Medium - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 1800 GIA close  Xóa
Heart
T0122933590C 1,04 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Good None GIA 69.900.000
2912
Xem
T0122933590C aonb Heart 1,04 Yellow VS1 Fancy Light - 5.56 x 6.32 x 3.77 59,7 57 Excellent Good None 1820 GIA close  Xóa
Heart
Q2121021243C 0,71 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Good Good Faint GIA 70.900.000
2954
Xem
Q2121021243C aoeh Heart 0,71 Yellow VVS1 Fancy Intense - 4.49 x 5.64 x 3.39 60 55 Good Good Faint 1846 GIA close  Xóa
Heart
S7123109774P 0,70 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good None GIA 75.300.000
3136
Xem
S7123109774P achb Heart 0,70 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.13 x 6.01 x 3.19 53 68 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 1960 GIA close  Xóa
Heart
E6122970456J 1,00 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Very Good Faint GIA 76.800.000
3200
Xem
E6122970456J nbbb Heart 1,00 Yellow VVS1 Fancy - 5.27 x 6.43 x 3.75 58,4 59 Very Good Very Good Faint 2000 GIA close  Xóa
Heart
C2121021250J 1,00 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 78.700.000
3280
Xem
C2121021250J nbtb Heart 1,00 Yellow VS1 Fancy Light - 5.48 x 6.21 x 3.66 58,9 57 Very Good Very Good Faint 2050 GIA close  Xóa
Heart
F0122970457J 1,00 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 84.500.000
3520
Xem
F0122970457J nnbb Heart 1,00 Yellow VS1 Fancy - 5.58 x 6.21 x 3.60 58 54 Excellent Very Good Faint 2200 GIA close  Xóa
Heart
J8121186358Q 1,00 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA 84.500.000
3520
Xem
J8121186358Q nnbb Heart 1,00 Yellow VS1 Fancy Light - 5.69 x 6.28 x 3.71 59 60 Extr. Thick - Extr. Thick Very Good Good None 2200 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 5     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG