Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
9.042 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Marquise
O5106316014N 0,15 Pink
Light
VVS2 - Very Good Fair None GIA 23.000.000
960
Xem
O5106316014N hbb Marquise 0,15 Pink VVS2 Light - 4.51 x 2.77 x 1.85 66,7 59 Very Good Fair None 600 GIA close  Xóa
Marquise
C5108443918P 0,44 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 27.800.000
1160
Xem
C5108443918P unt Marquise 0,44 Yellow VS1 Fancy - 6.67 x 3.63 x 2.73 75,2 55 Thick - Extr. Thick Good Good Faint 725 GIA close  Xóa
Marquise
N7106316022C 0,28 Pink
Faint
VS1 - Good Good None GIA 32.300.000
1344
Xem
N7106316022C oeb Marquise 0,28 Pink VS1 Faint - 6.85 x 3.45 x 2.15 62,5 56 Good Good None 840 GIA close  Xóa
Marquise
U8108286075Y 0,23 Pink
Very Light
VS1 - Good Good None GIA 35.300.000
1472
Xem
U8108286075Y cnb Marquise 0,23 Pink VS1 Very Light - 6.43 x 3.05 x 1.97 64,6 58 Good Good None 920 GIA close  Xóa
Marquise
W5109282388H 0,20 Pink
Very Light
VVS2 - Good Good None GIA 42.200.000
1760
Xem
W5109282388H aabb Marquise 0,20 Pink VVS2 Very Light - 6.06 x 3.04 x 1.80 59,2 63 Good Good None 1100 GIA close  Xóa
Marquise
W0106316023M 0,32 Pink
Very Light
VS1 - Good Good Faint GIA 43.000.000
1792
Xem
W0106316023M aanb Marquise 0,32 Pink VS1 Very Light - 6.30 x 3.40 x 2.44 71,7 51 Good Good Faint 1120 GIA close  Xóa
Marquise
G0121820244C 0,25 Pink
Very Light
VVS2 - Good Good None GIA 43.200.000
1800
Xem
G0121820244C aant Marquise 0,25 Pink VVS2 Very Light - 6.08 x 3.12 x 1.90 61,1 50 Good Good None 1125 GIA close  Xóa
Marquise
Y6109282394S 0,28 Pink
Very Light
VS1 - Good Good None GIA 53.800.000
2240
Xem
Y6109282394S aebb Marquise 0,28 Pink VS1 Very Light - 6.34 x 3.32 x 2.18 65,5 58 Good Good None 1400 GIA close  Xóa
Marquise
X8115138502S 0,71 Yellow
Very Light
VS1 - Good Good None GIA 54.500.000
2272
Xem
X8115138502S aenb Marquise 0,71 Yellow VS1 Very Light - 8.90 x 4.86 x 2.84 58,4 58 Medium - Very Thick Good Good None 1420 GIA close  Xóa
Marquise
Y499011260S 0,30 Pink
Very Light
VS1 - Good Good None GIA 54.700.000
2280
Xem
Y499011260S aent Marquise 0,30 Pink VS1 Very Light - 7.18 x 3.56 x 2.03 56,9 55 Good Good None 1425 GIA close  Xóa
Marquise
U2115138500U 0,55 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Very Good None GIA 84.500.000
3520
Xem
U2115138500U nnbb Marquise 0,55 Yellow VS1 Fancy Intense - 7.66 x 4.38 x 2.75 62,9 55 Very Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 2200 GIA close  Xóa
Marquise
K397232830N 0,41 Pink
Faint
VVS2 - Very Good Good None GIA 86.600.000
3608
Xem
K397232830N nntt Marquise 0,41 Pink VVS2 Faint - 8.16 x 3.34 x 2.06 61,8 57 Very Good Good None 2255 GIA close  Xóa
Marquise
O6122279488I 1,41 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good Faint GIA 97.500.000
4061
Xem
O6122279488I ntmo Marquise 1,41 Yellow VS1 Fancy Light - 13.24 x 5.82 x 3.19 54,9 56 Very Thin - Very Thick Small Very Good Good Faint 2538 GIA close  Xóa
Marquise
Q257651750E 0,86 Yellow
Fancy
VS1 - Good Very Good None GIA 99.100.000
4128
Xem
Q257651750E ntob Marquise 0,86 Yellow VS1 Fancy - 8.80 x 4.65 x 3.40 73,1 51 Very Thick - Extr. Thick None Good Very Good None 2580 GIA close  Xóa
Marquise
Q7106316025N 0,57 Pink
Faint
VS1 - Very Good Good Faint GIA 109.400.000
4560
Xem
Q7106316025N notb Marquise 0,57 Pink VS1 Faint - 7.91 x 4.53 x 2.74 60,5 56 Very Good Good Faint 2850 GIA close  Xóa
Marquise
B0122952003D 1,06 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 122.100.000
5088
Xem
B0122952003D maob Marquise 1,06 Yellow VS1 Fancy - 11.51 x 5.06 x 2.85 56,3 62 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 3180 GIA close  Xóa
Marquise
F596461910C 1,25 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 184.300.000
7680
Xem
F596461910C eobb Marquise 1,25 Yellow VS1 Fancy - 10.71 x 5.71 x 3.47 60,7 55 Very Good Very Good Faint 4800 GIA close  Xóa
Marquise
H2121180922D 2,02 Yellow
Fancy Light
IF - Excellent Good None GIA 334.500.000
13938
Xem
H2121180922D cncn Marquise 2,02 Yellow IF Fancy Light - 12.89 x 5.51 x 4.29 77,9 61 Slightly Thick - Very Thick None Excellent Good None 9292 GIA close  Xóa
Marquise
G753255269R 0,45 Pink
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

16875
Xem
G753255269R aantb Marquise 0,45 Pink VS1 Fancy - 6.99 x 3.52 x 2.64 75 57 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 11250 GIA close  Xóa
Marquise
F0120027239F 1,02 Pink
Faint
VS1 - Very Good Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

18054
Xem
F0120027239F anbmh Marquise 1,02 Pink VS1 Faint - 8.76 x 4.88 x 3.20 65,6 61 Very Thick - Very Thick None Very Good Good None 12036 GIA close  Xóa
Marquise
O0123560016D 5,72 Brown Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

38284
Xem
O0123560016D nuuen Marquise 5,72 Brown Yellow VVS2 Fancy - 20.05 x 8.58 x 5.94 69,2 67 Very Good Good None 27742 GIA close  Xóa
Marquise
U072715270C 0,51 Pink Orange
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

38709
Xem
U072715270C nobtb Marquise 0,51 Pink Orange VS1 Fancy - 8.34 x 4.27 x 2.49 58,3 64 Medium - Thick None Very Good Good None 28050 GIA close  Xóa
Marquise
A170224063M 0,82 Pink
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

45264
Xem
A170224063M mnobb Marquise 0,82 Pink VS1 Fancy Light - 9.48 x 4.79 x 2.69 56,2 55 Extremely Large Very Good Good None 32800 GIA close  Xóa
Marquise
M7107648446C 0,79 Purple Pink
Fancy
VVS1 - Very Good Fair None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

49059
Xem
M7107648446C mtttb Marquise 0,79 Purple Pink VVS1 Fancy - 10.38 x 4.71 x 2.58 54,8 72 Very Good Fair None 35550 GIA close  Xóa
Marquise
K3116155003E 9,33 Yellow
Fancy Light
VS1 - Good Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

164581
Xem
K3116155003E ambhnb Marquise 9,33 Yellow VS1 Fancy Light - 23.48 x 10.39 x 5.95 57,3 61 Medium - Thick Slightly Large Good Good None 130620 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG