Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
9.042 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 13     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Pear
T698827528D 0,30 Yellow
Light
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 20.700.000
864
Xem
T698827528D teb Pear 0,30 Yellow VS1 Light - 5.99 x 3.74 x 2.22 59,4 59 Slightly Thick - Thick None Excellent Very Good Faint 540 GIA close  Xóa
Pear
G3109225717K 0,42 Yellow
Light
VS1 - Very Good Good Faint GIA 21.000.000
874
Xem
G3109225717K teh Pear 0,42 Yellow VS1 Light - 6.84 x 4.28 x 2.46 57,6 55 None Very Good Good Faint 546 GIA close  Xóa
Pear
A1121697075C 0,62 Yellow
Fancy Deep
VS1 - Excellent Very Good None GIA 21.400.000
893
Xem
A1121697075C tto Pear 0,62 Yellow VS1 Fancy Deep - 6.80 x 4.41 x 2.78 62,9 54 Excellent Very Good None 558 GIA close  Xóa
Pear
X2120531806Q 0,42 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Good Good Faint GIA 24.200.000
1008
Xem
X2120531806Q hmb Pear 0,42 Yellow VVS2 Fancy Intense - 5.48 x 3.74 x 2.54 67,8 60 Extr. Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 630 GIA close  Xóa
Pear
H1119905933M 0,50 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Good Faint GIA 27.400.000
1141
Xem
H1119905933M uam Pear 0,50 Yellow VVS2 Fancy Light - 6.90 x 4.15 x 2.60 62,6 53 Very Thick - Extr. Thick Excellent Good Faint 713 GIA close  Xóa
Pear
T890768165G 0,31 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Good None GIA 29.800.000
1240
Xem
T890768165G uut Pear 0,31 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.06 x 3.67 x 2.50 68,2 57 Medium - Very Thick None Excellent Good None 775 GIA close  Xóa
Pear
R4122828181L 0,51 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Good None GIA 31.300.000
1304
Xem
R4122828181L oat Pear 0,51 Yellow VVS2 Fancy - 5.95 x 3.95 x 2.70 68,3 57 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 815 GIA close  Xóa
Pear
T4114659248W 0,51 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Good None GIA 31.300.000
1306
Xem
T4114659248W oah Pear 0,51 Yellow VVS2 Fancy Light - 7.29 x 4.48 x 2.43 54,3 62 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 816 GIA close  Xóa
Pear
Z2107741214G 0,60 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Good None GIA 31.700.000
1320
Xem
Z2107741214G ont Pear 0,60 Yellow VVS1 Fancy Light - 5.93 x 4.37 x 3.10 70,9 50 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 825 GIA close  Xóa
Pear
R899196915E 0,47 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Good Fair Faint GIA 31.800.000
1323
Xem
R899196915E onu Pear 0,47 Yellow VVS2 Fancy Light - 6.69 x 4.21 x 2.50 59,4 60 Thick - Extr. Thick None Good Fair Faint 827 GIA close  Xóa
Pear
Q2102715805E 0,52 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 33.000.000
1373
Xem
Q2102715805E oto Pear 0,52 Yellow VS1 Fancy - 6.33 x 4.16 x 2.61 62,7 59 None Excellent Very Good Faint 858 GIA close  Xóa
Pear
V1113133883C 0,65 Yellow
IF - Very Good Very Good Faint GIA 33.600.000
1398
Xem
V1113133883C oue Pear 0,65 Yellow IF - 7.14 x 4.43 x 2.90 65,5 57 None Very Good Very Good Faint 874 GIA close  Xóa
Pear
N4107741217A 0,61 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good None GIA 34.000.000
1416
Xem
N4107741217A oot Pear 0,61 Yellow VS1 Fancy - 6.15 x 4.26 x 2.93 68,8 62 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 885 GIA close  Xóa
Pear
X4119435057G 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 34.600.000
1440
Xem
X4119435057G cbb Pear 0,50 Yellow VS1 Fancy - 6.21 x 4.06 x 2.74 67,4 52 Very Thick - Very Thick None Good Good Faint 900 GIA close  Xóa
Pear
L7117229035Y 0,63 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 35.100.000
1462
Xem
L7117229035Y cae Pear 0,63 Yellow VVS2 Fancy Light - 6.86 x 4.35 x 2.94 67,6 54 Very Thick - Extr. Thick Excellent Very Good Faint 914 GIA close  Xóa
Pear
K495053954V 0,56 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Excellent Very Good None GIA 35.200.000
1467
Xem
K495053954V cau Pear 0,56 Yellow VVS1 Fancy Light - 6.10 x 4.28 x 2.85 66,6 55 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 917 GIA close  Xóa
Pear
Q5113472427L 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 35.500.000
1480
Xem
Q5113472427L cnt Pear 0,50 Yellow VS1 Fancy - 6.82 x 4.02 x 2.60 64,5 54 Very Good Good None 925 GIA close  Xóa
Pear
L0123559707A 0,58 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good None GIA 35.600.000
1485
Xem
L0123559707A cno Pear 0,58 Yellow VS1 Fancy Light - 6.53 x 4.33 x 2.88 66,5 57 Excellent Very Good None 928 GIA close  Xóa
Pear
T6123730852Y 0,25 Pink
Very Light
VS1 - Excellent Good None GIA 36.500.000
1520
Xem
T6123730852Y ctb Pear 0,25 Pink VS1 Very Light - 6.05 x 3.23 x 1.80 55,8 58 Excellent Good None 950 GIA close  Xóa
Pear
B5116694157N 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 36.500.000
1520
Xem
B5116694157N ctb Pear 0,50 Yellow VS1 Fancy - 5.85 x 3.85 x 2.90 75,5 52 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good Faint 950 GIA close  Xóa
Pear
S299626688J 0,59 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Excellent None GIA 37.400.000
1558
Xem
S299626688J cue Pear 0,59 Yellow VVS1 Fancy Light - 6.63 x 4.50 x 3.02 67,2 57 None Very Good Excellent None 974 GIA close  Xóa
Pear
H8119905863P 0,32 Pink Brown
Fancy
VVS1 - Very Good Very Good None GIA 37.700.000
1571
Xem
H8119905863P con Pear 0,32 Pink Brown VVS1 Fancy - 5.94 x 3.65 x 2.15 59,1 58 Thick - Extr. Thick Very Good Very Good None 982 GIA close  Xóa
Pear
I2123559711Z 0,60 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Excellent Good Faint GIA 38.000.000
1584
Xem
I2123559711Z ccb Pear 0,60 Yellow VVS1 Fancy Light - 6.28 x 4.24 x 2.91 68,6 56 Excellent Good Faint 990 GIA close  Xóa
Pear
U1107997844N 0,43 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Good None GIA 38.100.000
1589
Xem
U1107997844N ccm Pear 0,43 Yellow VVS1 Fancy Intense - 5.72 x 4.01 x 2.67 66,5 70 Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 993 GIA close  Xóa
Pear
Z1123559695Q 0,54 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 38.400.000
1598
Xem
Z1123559695Q ccc Pear 0,54 Yellow VS1 Fancy - 6.49 x 4.16 x 2.77 66,7 58 Very Good Very Good Faint 999 GIA close  Xóa
Pear
K6123559655Y 0,50 Yellow
Fancy
IF - Excellent Very Good None GIA 38.400.000
1600
Xem
K6123559655Y abbb Pear 0,50 Yellow IF Fancy - 7.38 x 4.44 x 2.28 51,4 68 Excellent Very Good None 1000 GIA close  Xóa
Pear
P1122715406H 0,50 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good Faint GIA 38.400.000
1600
Xem
P1122715406H abbb Pear 0,50 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.55 x 3.98 x 2.81 70,6 59 Very Good Good Faint 1000 GIA close  Xóa
Pear
M2107741220X 0,69 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 38.400.000
1602
Xem
M2107741220X abba Pear 0,69 Yellow VS1 Fancy - 6.41 x 4.42 x 3.31 74,8 51 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 1001 GIA close  Xóa
Pear
G8119906025S 0,54 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Good Faint GIA 38.700.000
1611
Xem
G8119906025S abbu Pear 0,54 Yellow VVS1 Fancy - 6.88 x 4.40 x 2.57 58,4 61 Thick - Very Thick Very Good Good Faint 1007 GIA close  Xóa
Pear
W5120919622S 0,51 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Good Good Faint GIA 38.700.000
1614
Xem
W5120919622S abbc Pear 0,51 Yellow VVS1 Fancy Intense - 6.64 x 4.25 x 3.09 72,6 56 None Good Good Faint 1009 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 13     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG