Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
9.042 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 19     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Oval
J4119907543I 0,28 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good None GIA 14.100.000
589
Xem
J4119907543I mho Oval 0,28 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.65 x 3.52 x 2.25 63,9 60 Very Thick - Extr. Thick Very Good Good None 368 GIA close  Xóa
Oval
S5102154934J 0,25 Orange Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Good Good None GIA 14.400.000
600
Xem
S5102154934J mut Oval 0,25 Orange Yellow VVS2 Fancy Intense - 4.12 x 3.04 x 2.34 77 60 Very Thick - Extr. Thick None Good Good None 375 GIA close  Xóa
Oval
R7102155536F 0,26 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good None GIA 15.000.000
624
Xem
R7102155536F mcb Oval 0,26 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.20 x 3.43 x 2.44 71 60 Slightly Thick - Extr. Thick None Good Good None 390 GIA close  Xóa
Oval
F6120097366F 0,58 Yellow
Fancy Deep
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 22.100.000
922
Xem
F6120097366F tuh Oval 0,58 Yellow VS1 Fancy Deep - 6.03 x 4.47 x 2.76 61,7 58 None Excellent Very Good Faint 576 GIA close  Xóa
Oval
L665963768Z 0,34 Yellow
Fancy Deep
VS1 - Very Good Good None GIA 23.500.000
979
Xem
L665963768Z han Oval 0,34 Yellow VS1 Fancy Deep - 5.16 x 3.46 x 2.35 67,9 55 Very Thick - Extr. Thick Very Good Good None 612 GIA close  Xóa
Oval
P1123677926M 0,41 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Good None GIA 23.600.000
984
Xem
P1123677926M hat Oval 0,41 Yellow VVS2 Fancy Intense - 5.54 x 4.04 x 2.56 63,3 51 Very Good Good None 615 GIA close  Xóa
Oval
G0116694183N 0,50 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 25.000.000
1040
Xem
G0116694183N htb Oval 0,50 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.65 x 3.97 x 2.79 70,3 58 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good Faint 650 GIA close  Xóa
Oval
W3119907593D 0,43 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 25.300.000
1056
Xem
W3119907593D hhb Oval 0,43 Yellow VS1 Fancy - 5.45 x 3.91 x 2.59 66,3 59 Slightly Thick - Extr. Thick Very Good Good Faint 660 GIA close  Xóa
Oval
E5119907564T 0,38 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good None GIA 25.600.000
1067
Xem
E5119907564T hhu Oval 0,38 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.43 x 3.74 x 2.40 64 61 Very Thick - Extr. Thick Very Good Good None 667 GIA close  Xóa
Oval
M2116694181U 0,50 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Excellent Very Good Faint GIA 25.900.000
1080
Xem
M2116694181U hut Oval 0,50 Yellow VVS1 Fancy Light - 5.90 x 4.03 x 2.66 65,9 61 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good Faint 675 GIA close  Xóa
Oval
R6116694182N 0,50 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Excellent Good Faint GIA 25.900.000
1080
Xem
R6116694182N hut Oval 0,50 Yellow VVS1 Fancy Light - 6.40 x 3.87 x 2.57 66,3 59 Very Thick - Extr. Thick Excellent Good Faint 675 GIA close  Xóa
Oval
K3122497582I 0,43 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Good None GIA 26.400.000
1101
Xem
K3122497582I hoo Oval 0,43 Yellow VVS1 Fancy Intense - 5.94 x 3.87 x 2.44 63 63 Slightly Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 688 GIA close  Xóa
Oval
H081459270O 0,56 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 27.300.000
1138
Xem
H081459270O uaa Oval 0,56 Yellow VS1 Fancy Light - 5.69 x 4.34 x 2.83 65,2 56 Slightly Thick - Extr. Thick Excellent Very Good Faint 711 GIA close  Xóa
Oval
Q7119907748R 0,82 Yellow
Fancy Deep
VS1 - Excellent Good None GIA 27.600.000
1150
Xem
Q7119907748R uac Oval 0,82 Yellow VS1 Fancy Deep - 6.40 x 4.80 x 3.33 69,3 56 Very Thick - Extr. Thick Excellent Good None 719 GIA close  Xóa
Oval
H0111077095X 0,62 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good None GIA 28.500.000
1189
Xem
H0111077095X uem Oval 0,62 Yellow VS1 Fancy - 6.36 x 4.45 x 2.71 61 62 Thick - Very Thick None Good Good None 743 GIA close  Xóa
Oval
S5123025847O 0,52 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good None GIA 28.600.000
1192
Xem
S5123025847O uet Oval 0,52 Yellow VS1 Fancy - 5.66 x 4.27 x 2.78 65 58 Slightly Thick - Very Thick None Good Good None 745 GIA close  Xóa
Oval
O7119907677J 0,60 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 30.300.000
1264
Xem
O7119907677J ucb Oval 0,60 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.77 x 4.27 x 3.04 71,2 55 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 790 GIA close  Xóa
Oval
B5106924151Y 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 32.600.000
1360
Xem
B5106924151Y otb Oval 0,50 Yellow VS1 Fancy - 5.75 x 3.91 x 2.78 71 55 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good Faint 850 GIA close  Xóa
Oval
K6116694184N 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 32.600.000
1360
Xem
K6116694184N otb Oval 0,50 Yellow VS1 Fancy - 5.83 x 3.97 x 2.70 67,9 58 Very Thick - Extr. Thick Very Good Good Faint 850 GIA close  Xóa
Oval
Z385229464D 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good Faint GIA 32.600.000
1360
Xem
Z385229464D otb Oval 0,50 Yellow VS1 Fancy - 5.61 x 4.06 x 2.74 67,6 57 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Good Faint 850 GIA close  Xóa
Oval
H292522642O 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Fair Faint GIA 32.600.000
1360
Xem
H292522642O otb Oval 0,50 Yellow VS1 Fancy - 5.91 x 3.93 x 2.64 67,1 53 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Fair Faint 850 GIA close  Xóa
Oval
I4121744624Y 0,72 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Good None GIA 33.200.000
1382
Xem
I4121744624Y ohe Oval 0,72 Yellow VS1 Fancy Light - 6.50 x 4.35 x 3.15 72,3 54 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 864 GIA close  Xóa
Oval
Y6118195916E 0,56 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Good Fair Faint GIA 33.300.000
1389
Xem
Y6118195916E oho Oval 0,56 Yellow VVS2 Fancy Intense - 5.61 x 3.96 x 3.01 76 55 Good Fair Faint 868 GIA close  Xóa
Oval
G691387010D 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good None GIA 33.600.000
1400
Xem
G691387010D out Oval 0,50 Yellow VS1 Fancy - 6.34 x 3.74 x 2.61 69,9 58 Very Thick - Extr. Thick Excellent Good None 875 GIA close  Xóa
Oval
H4117352333L 0,80 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Very Good None GIA 33.800.000
1408
Xem
H4117352333L oob Oval 0,80 Yellow VVS1 Fancy Light - 6.44 x 4.90 x 3.21 65,6 55 Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 880 GIA close  Xóa
Oval
Z6113727429O 0,51 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 34.300.000
1429
Xem
Z6113727429O ocm Oval 0,51 Yellow VS1 Fancy - 5.74 x 4.09 x 2.78 67,9 55 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 893 GIA close  Xóa
Oval
H699095142Z 0,50 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 34.600.000
1440
Xem
H699095142Z cbb Oval 0,50 Yellow VVS2 Fancy - 5.84 x 3.82 x 2.77 72,7 55 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good Faint 900 GIA close  Xóa
Oval
L6117747996J 0,50 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 34.600.000
1440
Xem
L6117747996J cbb Oval 0,50 Yellow VVS2 Fancy - 5.80 x 3.94 x 2.72 69 60 Very Thick - Extr. Thick Excellent Very Good Faint 900 GIA close  Xóa
Oval
I7104698461H 0,50 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Good Faint GIA 34.600.000
1440
Xem
I7104698461H cbb Oval 0,50 Yellow VVS2 Fancy - 6.00 x 3.90 x 2.65 67,9 58 Very Thick - Extr. Thick Excellent Good Faint 900 GIA close  Xóa
Oval
Q6114481899Q 0,50 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Good None GIA 34.600.000
1440
Xem
Q6114481899Q cbb Oval 0,50 Yellow VVS1 Fancy - 5.46 x 4.25 x 2.74 64,5 55 Slightly Thick - Slightly Thick None Very Good Good None 900 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 19     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG