Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
9.042 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 19     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Radiant
N7112905844Z 0,25 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 12.700.000
528
Xem
N7112905844Z mmb Radiant 0,25 Yellow VS1 Fancy - 4.20 x 3.16 x 2.11 66,9 70 Thick - Very Thick None Excellent Very Good Faint 330 GIA close  Xóa
Radiant
C182189858H 0,25 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 20.200.000
840
Xem
C182189858H tnt Radiant 0,25 Yellow VVS2 Fancy Intense - 3.67 x 3.50 x 2.27 64,9 61 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 525 GIA close  Xóa
Radiant
X4120386218D 0,61 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 24.600.000
1026
Xem
X4120386218D hea Radiant 0,61 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.90 x 4.09 x 3.11 76,2 62 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 641 GIA close  Xóa
Radiant
K286069027Y 0,46 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 26.500.000
1104
Xem
K286069027Y hcb Radiant 0,46 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.93 x 4.07 x 2.88 70,8 74 Very Good Very Good None 690 GIA close  Xóa
Radiant
C7118722557Y 0,51 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 27.400.000
1142
Xem
C7118722557Y uae Radiant 0,51 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.72 x 3.93 x 2.77 70,4 62 Extr. Thick - Slightly Thick None Excellent Very Good Faint 714 GIA close  Xóa
Radiant
A098854374X 0,64 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 34.400.000
1434
Xem
A098854374X och Radiant 0,64 Yellow VVS2 Fancy - 5.52 x 4.29 x 3.00 69,8 71 Thick - Thick None Excellent Very Good None 896 GIA close  Xóa
Radiant
X4114735073Y 0,31 Yellow Green
Light
VVS2 - Very Good Good None GIA 35.100.000
1464
Xem
X4114735073Y cat Radiant 0,31 Yellow Green VVS2 Light - 4.00 x 3.95 x 2.25 56,9 75 Very Thick - Thick None Very Good Good None 915 GIA close  Xóa
Radiant
G1123560236T 0,51 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good None GIA 35.300.000
1469
Xem
G1123560236T cao Radiant 0,51 Yellow VS1 Fancy - 5.16 x 4.26 x 2.49 58,4 73 Good Good None 918 GIA close  Xóa
Radiant
T5123560229P 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 35.500.000
1480
Xem
T5123560229P cnt Radiant 0,50 Yellow VS1 Fancy - 4.72 x 3.90 x 2.74 70,4 62 Excellent Very Good Faint 925 GIA close  Xóa
Radiant
B5106882108K 0,54 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 37.300.000
1555
Xem
B5106882108K cun Radiant 0,54 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.16 x 4.37 x 2.67 61 73 Thick - Thick None Very Good Good Faint 972 GIA close  Xóa
Radiant
G0119751814Q 0,91 Yellow
Fancy Deep
VS1 - Very Good Good None GIA 38.400.000
1602
Xem
G0119751814Q abba Radiant 0,91 Yellow VS1 Fancy Deep - 6.20 x 4.81 x 3.18 66 63 Very Good Good None 1001 GIA close  Xóa
Radiant
Q199228540P 0,50 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good None GIA 39.400.000
1640
Xem
Q199228540P abnt Radiant 0,50 Yellow VVS2 Fancy - 5.83 x 3.67 x 2.57 70 65 Very Thick - Extr. Thick Very Good Good None 1025 GIA close  Xóa
Radiant
Z3123276389L 0,53 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good Faint GIA 40.700.000
1696
Xem
Z3123276389L abhb Radiant 0,53 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.10 x 3.70 x 2.93 79,3 68 Very Good Good Faint 1060 GIA close  Xóa
Radiant
P3123422994L 0,59 Yellow
Fancy Deep
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 40.800.000
1699
Xem
P3123422994L abhn Radiant 0,59 Yellow VVS2 Fancy Deep - 4.99 x 4.15 x 2.93 70,6 62 Excellent Very Good Faint 1062 GIA close  Xóa
Radiant
O4122933216A 0,58 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Very Good None GIA 41.200.000
1717
Xem
O4122933216A abum Radiant 0,58 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.88 x 3.92 x 3.12 79,5 58 Excellent Very Good None 1073 GIA close  Xóa
Radiant
S797594860X 0,45 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good Faint GIA 41.500.000
1728
Xem
S797594860X abob Radiant 0,45 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.83 x 3.67 x 2.65 72,2 58 Extr. Thick - Extr. Thick Very Good Good Faint 1080 GIA close  Xóa
Radiant
X082317435E 0,60 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 41.500.000
1728
Xem
X082317435E abob Radiant 0,60 Yellow VS1 Fancy - 5.12 x 4.49 x 3.05 67,9 64 Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 1080 GIA close  Xóa
Radiant
M8103638398C 0,70 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Excellent None GIA 43.000.000
1792
Xem
M8103638398C aanb Radiant 0,70 Yellow VVS1 Fancy - 5.10 x 4.80 x 3.22 67,1 59 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Excellent None 1120 GIA close  Xóa
Radiant
Y2122715675X 0,56 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Excellent Good Faint GIA 43.000.000
1792
Xem
Y2122715675X aanb Radiant 0,56 Yellow VVS2 Fancy Intense - 4.47 x 4.23 x 3.01 71,1 66 Excellent Good Faint 1120 GIA close  Xóa
Radiant
K397111024B 1,02 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 43.100.000
1795
Xem
K397111024B aann Radiant 1,02 Yellow VS1 Fancy - 5.95 x 4.85 x 3.80 78,4 64 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 1122 GIA close  Xóa
Radiant
R3107744293V 0,58 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Very Good None GIA 43.400.000
1810
Xem
R3107744293V aama Radiant 0,58 Yellow VVS1 Fancy Intense - 4.61 x 4.05 x 3.13 77,2 59 Extr. Thick - Extr. Thick Very Good Very Good None 1131 GIA close  Xóa
Radiant
Y6122494325O 0,52 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Good None GIA 43.900.000
1830
Xem
Y6122494325O aaee Radiant 0,52 Yellow VVS1 Fancy - 5.38 x 3.84 x 2.71 70,5 59 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 1144 GIA close  Xóa
Radiant
H1120703841V 0,26 Pink
Light
VVS2 - Excellent Good None GIA 45.900.000
1914
Xem
H1120703841V aach Radiant 0,26 Pink VVS2 Light - 3.80 x 3.43 x 2.29 66,8 57 Excellent Good None 1196 GIA close  Xóa
Radiant
J4118824531C 0,40 Yellow
Light
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 46.100.000
1920
Xem
J4118824531C anbb Radiant 0,40 Yellow VS1 Light - 4.84 x 3.88 x 2.34 60,4 68 Thick - Very Thick None Very Good Very Good Faint 1200 GIA close  Xóa
Radiant
I5116922237B 0,50 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Good Faint GIA 46.100.000
1920
Xem
I5116922237B anbb Radiant 0,50 Yellow VVS2 Fancy - 5.18 x 3.68 x 2.62 71,3 61 Excellent Good Faint 1200 GIA close  Xóa
Radiant
D0117342914Q 0,60 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Very Good None GIA 46.100.000
1920
Xem
D0117342914Q anbb Radiant 0,60 Yellow VS1 Fancy Light - 5.37 x 4.38 x 2.94 67,1 67 Extr. Thin - Very Thick None Very Good Very Good None 1200 GIA close  Xóa
Radiant
B2116922239L 0,51 Yellow
Fancy
IF - Excellent Very Good None GIA 47.000.000
1958
Xem
B2116922239L anne Radiant 0,51 Yellow IF Fancy - 4.88 x 3.91 x 2.91 74,4 60 Excellent Very Good None 1224 GIA close  Xóa
Radiant
I0116922240I 0,51 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 47.000.000
1958
Xem
I0116922240I anne Radiant 0,51 Yellow VVS2 Fancy - 5.04 x 3.75 x 2.75 73,3 62 Excellent Very Good None 1224 GIA close  Xóa
Radiant
L6105242961U 0,40 Yellow Green
Light
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 47.600.000
1984
Xem
L6105242961U aneb Radiant 0,40 Yellow Green VS1 Light - 4.84 x 3.88 x 2.34 60,4 68 Thick - Very Thick None Very Good Very Good Faint 1240 GIA close  Xóa
Radiant
Q2114551491I 0,77 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Excellent Very Good None GIA 48.800.000
2034
Xem
Q2114551491I anua Radiant 0,77 Yellow VVS1 Fancy Light - 5.53 x 5.25 x 3.13 59,6 64 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Very Good None 1271 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 19     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG