Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
9.042 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
R6116687296Z 0,31 Pink
Faint
VS1 Premium Very Good Excellent None GIA 21.400.000
893
Xem
R6116687296Z tto Round 0,31 Pink VS1 Faint Premium 4.34 x 4.36 x 2.66 61,3 59 None Very Good Excellent None 558 GIA close  Xóa
Round
W084207926N 0,40 Pink
Faint
VVS1 Very Good Excellent Excellent Faint GIA 21.500.000
896
Xem
W084207926N thb Round 0,40 Pink VVS1 Faint Very Good 4.77 x 4.80 x 2.93 61,2 60 None Excellent Excellent Faint 560 GIA close  Xóa
Round
G296303007D 0,34 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 28.700.000
1197
Xem
G296303007D ueo Round 0,34 Pink VVS1 Faint Premium 4.44 x 4.45 x 2.79 62,8 57 None Excellent Excellent None 748 GIA close  Xóa
Round
G365837929S 0,30 Pink
Faint
VS1 Fair Very Good Good None GIA 28.800.000
1200
Xem
G365837929S utb Round 0,30 Pink VS1 Faint Fair 4.10 x 4.16 x 2.74 66,2 59 None Very Good Good None 750 GIA close  Xóa
Round
B1118195894G 0,44 Pink
Faint
VVS2 Ideal Very Good Excellent None GIA 30.400.000
1267
Xem
B1118195894G ucn Round 0,44 Pink VVS2 Faint Ideal 4.91 x 4.94 x 3.01 61,1 55 Very Good Excellent None 792 GIA close  Xóa
Round
Y094043874F 0,25 Pink
Light
VVS2 Premium Good Very Good None GIA 34.600.000
1440
Xem
Y094043874F cbb Round 0,25 Pink VVS2 Light Premium 4.00 x 4.02 x 2.52 62,8 59 Good Very Good None 900 GIA close  Xóa
Round
G5106044162T 0,68 Pink
Fancy Deep
VS1 Ideal Very Good Excellent Faint GIA 36.700.000
1530
Xem
G5106044162T cth Round 0,68 Pink VS1 Fancy Deep Ideal 5.61 x 5.65 x 3.54 62,8 56 None Very Good Excellent Faint 956 GIA close  Xóa
Round
O271938809O 0,36 Pink
Faint
VS1 Ideal Very Good Excellent None GIA 41.500.000
1728
Xem
O271938809O abob Round 0,36 Pink VS1 Faint Ideal 4.56 x 4.58 x 2.86 62,5 55 None Very Good Excellent None 1080 GIA close  Xóa
Round
E192630851J 0,50 Pink
Faint
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA 47.000.000
1960
Xem
E192630851J annt Round 0,50 Pink VVS2 Faint Fair 4.89 x 4.92 x 3.22 65,7 56 None Excellent Very Good None 1225 GIA close  Xóa
Round
Y7122811411R 0,50 Pink
Faint
VVS2 Good Excellent Very Good None GIA 48.000.000
2000
Xem
Y7122811411R antb Round 0,50 Pink VVS2 Faint Good 4.99 x 5.03 x 3.17 63,3 57 Thin - Slightly Thick None Excellent Very Good None 1250 GIA close  Xóa
Round
R3110356245X 0,31 Pink
Very Light
VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 52.400.000
2182
Xem
R3110356245X amhe Round 0,31 Pink VVS1 Very Light Very Good 4.37 x 4.39 x 2.65 60,4 60 Excellent Excellent None 1364 GIA close  Xóa
Round
J8116369944Y 0,25 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 52.800.000
2200
Xem
J8116369944Y amut Round 0,25 Pink VS1 Faint Premium 4.00 x 4.02 x 2.49 62 59 Medium - Medium None Excellent Excellent None 1375 GIA close  Xóa
Round
U067395498D 0,53 Pink
Faint
VVS1 Good Excellent Excellent None GIA 55.000.000
2290
Xem
U067395498D aema Round 0,53 Pink VVS1 Faint Good 5.13 x 5.17 x 3.24 63 57 Excellent Excellent None 1431 GIA close  Xóa
Round
Q1108647129P 0,59 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 56.600.000
2360
Xem
Q1108647129P aeut Round 0,59 Pink VS1 Faint Premium 5.33 x 5.37 x 3.35 62,6 57 Medium - Medium Excellent Excellent None 1475 GIA close  Xóa
Round
Q4119751776S 0,53 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 61.100.000
2544
Xem
Q4119751776S atcb Round 0,53 Pink VS1 Faint Premium 5.16 x 5.18 x 3.24 62,7 57 Excellent Excellent None 1590 GIA close  Xóa
Princess
G1119581143U 0,40 Pink
VVS2 - Good Good None GIA 64.500.000
2688
Xem
G1119581143U ahob Princess 0,40 Pink VVS2 - 6.35 x 4.37 x 2.34 53,6 57 Thin - Thick Good Good None 1680 GIA close  Xóa
Round
D7121060228Q 0,43 Pink
Very Light
VVS2 Good Good Good None GIA 66.000.000
2752
Xem
D7121060228Q aunb Round 0,43 Pink VVS2 Very Light Good 4.98 x 5.01 x 2.93 58,6 63 None Good Good None 1720 GIA close  Xóa
Round
O6123683600I 0,45 Brown Pink
Fancy
VS1 Very Good Very Good Good None GIA 67.400.000
2808
Xem
O6123683600I autt Round 0,45 Brown Pink VS1 Fancy Very Good 4.91 x 4.96 x 2.91 58,9 62 Very Good Good None 1755 GIA close  Xóa
Round
K0114730812O 0,26 Pink
Light
VS1 Very Good Good Very Good None GIA 68.900.000
2870
Xem
K0114730812O auce Round 0,26 Pink VS1 Light Very Good 4.18 x 4.19 x 2.50 59,8 60 None Good Very Good None 1794 GIA close  Xóa
Round
U6121001352Z 0,79 Pink
Faint
VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 77.500.000
3230
Xem
U6121001352Z nbac Round 0,79 Pink VS1 Faint Very Good 5.91 x 5.94 x 3.61 60,9 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 2019 GIA close  Xóa
Round
N4116687314M 0,50 Pink
Faint
VVS1 Ideal Very Good Very Good None GIA 86.400.000
3600
Xem
N4116687314M nntb Round 0,50 Pink VVS1 Faint Ideal 5.12 x 5.15 x 3.14 61,2 56 None Very Good Very Good None 2250 GIA close  Xóa
Round
T4115938792U 0,50 Pink
Faint
VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 86.400.000
3600
Xem
T4115938792U nntb Round 0,50 Pink VVS1 Faint Ideal 5.07 x 5.12 x 3.15 61,9 56 Excellent Excellent None 2250 GIA close  Xóa
Round
L589976000A 0,53 Pink
Faint
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 87.500.000
3646
Xem
L589976000A nnuc Round 0,53 Pink VVS2 Faint Ideal 5.15 x 5.17 x 3.22 62,4 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 2279 GIA close  Xóa
Round
Z3114862112X 0,23 Pink
Fancy
VS1 Fair Good Good Faint GIA 88.300.000
3680
Xem
Z3114862112X nmbb Round 0,23 Pink VS1 Fancy Fair 3.71 x 3.75 x 2.55 68,3 67 Slightly Thick - Very Thick None Good Good Faint 2300 GIA close  Xóa
Round
T665837930M 0,46 Pink
Faint
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA 97.200.000
4048
Xem
T665837930M ntmb Round 0,46 Pink VVS2 Faint Fair 4.86 x 4.89 x 3.13 64,2 57 None Excellent Very Good None 2530 GIA close  Xóa
Round
X486233765M 0,99 Pink
Fancy Deep
VS1 Fair Very Good Very Good Faint GIA 102.600.000
4277
Xem
X486233765M nhum Round 0,99 Pink VS1 Fancy Deep Fair 6.18 x 6.23 x 4.01 64,7 58 Thick - Very Thick None Very Good Very Good Faint 2673 GIA close  Xóa
Round
A1117536150I 0,80 Pink
Faint
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 128.100.000
5339
Xem
A1117536150I mmmu Round 0,80 Pink VVS2 Faint Ideal 5.90 x 5.94 x 3.70 62,6 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 3337 GIA close  Xóa
Round
U657651567F 0,62 Pink
Fancy Deep
VS1 Very Good Very Good Very Good Faint GIA 130.900.000
5456
Xem
U657651567F meab Round 0,62 Pink VS1 Fancy Deep Very Good 5.50 x 5.57 x 3.28 59,2 60 Medium - Thick None Very Good Very Good Faint 3410 GIA close  Xóa
Round
Z5114656162H 0,84 Purple Pink
Fancy Vivid
VVS1 Premium Excellent Very Good Faint GIA 145.200.000
6048
Xem
Z5114656162H muob Round 0,84 Purple Pink VVS1 Fancy Vivid Premium 5.99 x 6.04 x 3.77 62,7 59 None Excellent Very Good Faint 3780 GIA close  Xóa
Round
R690620537M 0,72 Pink
Faint
VS1 Good Excellent Good Faint GIA 152.100.000
6336
Xem
R690620537M mchb Round 0,72 Pink VS1 Faint Good 5.95 x 6.01 x 3.43 57,4 64 None Excellent Good Faint 3960 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG