Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
9.216 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
P8115798894Y 0,31 Brown
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent Faint GIA 7.300.000
306
Xem
P8115798894Y aca Round 0,31 Brown VS1 Faint Ideal 4.33 x 4.35 x 2.71 62,3 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent Faint 191 GIA close  Xóa
Round
Q5122933081N 0,19 Brown
Faint
VVS2 Premium Excellent Very Good None GIA 8.000.000
334
Xem
Q5122933081N nbc Round 0,19 Brown VVS2 Faint Premium 3.79 x 3.81 x 2.25 59,2 58 Medium - Medium None Excellent Very Good None 209 GIA close  Xóa
Round
O7115798904C 0,32 Brown
Faint
VVS1 Ideal Excellent Excellent Faint GIA 8.100.000
338
Xem
O7115798904C naa Round 0,32 Brown VVS1 Faint Ideal 4.39 x 4.41 x 2.73 62,1 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent Faint 211 GIA close  Xóa
Round
J0115934998Q 0,31 Brown
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 10.900.000
454
Xem
J0115934998Q noe Round 0,31 Brown VVS2 Premium 4.33 x 4.36 x 2.70 62,1 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 284 GIA close  Xóa
Round
W1122077122G 0,30 Brown
Faint
VS1 Premium Very Good Excellent None GIA 13.800.000
576
Xem
W1122077122G mhb Round 0,30 Brown VS1 Faint Premium 4.32 x 4.34 x 2.62 60,6 58 Very Good Excellent None 360 GIA close  Xóa
Round
B4115317153I 0,40 Brown
Fancy Dark
VS1 Very Good Very Good Very Good None GIA 15.400.000
640
Xem
B4115317153I ebb Round 0,40 Brown VS1 Fancy Dark Very Good 4.81 x 4.84 x 2.88 59,8 61 Very Good Very Good None 400 GIA close  Xóa
Round
A2122822980T 0,30 Brown
Faint
VVS1 Fair Excellent Excellent None GIA 17.300.000
720
Xem
A2122822980T etb Round 0,30 Brown VVS1 Faint Fair 4.20 x 4.21 x 2.72 64,7 55 Thick - Thick None Excellent Excellent None 450 GIA close  Xóa
Round
F0119703215W 0,30 Brown Brown
Very Light
VVS2 Good Excellent Excellent None GIA 17.300.000
720
Xem
F0119703215W etb Round 0,30 Brown Brown VVS2 Very Light Good 4.27 x 4.27 x 2.69 63 57 Medium - Slightly Thick Excellent Excellent None 450 GIA close  Xóa
Round
W0122077127A 0,40 Brown
Faint
VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 20.000.000
832
Xem
W0122077127A tnb Round 0,40 Brown VS1 Faint Premium 4.67 x 4.71 x 2.92 62,4 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 520 GIA close  Xóa
Round
G0119898662W 0,40 Brown
Very Light
VS1 Good Very Good Excellent None GIA 20.200.000
842
Xem
G0119898662W tnh Round 0,40 Brown VS1 Very Light Good 4.61 x 4.65 x 2.94 63,5 58 Slightly Thick - Thick Very Good Excellent None 526 GIA close  Xóa
Round
F277140352W 0,30 Brown
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 23.000.000
960
Xem
F277140352W hbb Round 0,30 Brown VS1 Faint Premium 4.36 x 4.37 x 2.66 60,8 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 600 GIA close  Xóa
Round
K6113329414M 0,32 Orange Brown
Fancy
VS1 Very Good Very Good Very Good Faint GIA 24.600.000
1024
Xem
K6113329414M heb Round 0,32 Orange Brown VS1 Fancy Very Good 4.40 x 4.41 x 2.67 60,3 60 None Very Good Very Good Faint 640 GIA close  Xóa
Round
X0109346885S 0,60 Brown
Faint
VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 34.500.000
1438
Xem
X0109346885S occ Round 0,60 Brown VS1 Faint Premium 5.37 x 5.40 x 3.39 62,9 57 None Excellent Very Good None 899 GIA close  Xóa
Round
S0119899976W 0,50 Brown
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 35.800.000
1491
Xem
S0119899976W cmn Round 0,50 Brown VS1 Faint Premium 5.06 x 5.10 x 3.16 62,1 58 Medium - Slightly Thick Excellent Excellent None 932 GIA close  Xóa
Round
G463049648W 0,68 Yellow Brown
Fancy
VS1 Fair Very Good Good None GIA 36.600.000
1523
Xem
G463049648W ctn Round 0,68 Yellow Brown VS1 Fancy Fair 5.32 x 5.40 x 3.58 66,8 58 Medium - Extr. Thick Small Very Good Good None 952 GIA close  Xóa
Round
A7121855564P 0,39 Brown
Faint
VVS1 Very Good Excellent Very Good None GIA 39.400.000
1640
Xem
A7121855564P abnt Round 0,39 Brown VVS1 Faint Very Good 4.76 x 4.79 x 2.83 59,3 62 None Excellent Very Good None 1025 GIA close  Xóa
Round
J5101648814J 0,83 Brown Yellow
Fancy
VS1 Fair Good Fair Faint GIA 41.400.000
1726
Xem
J5101648814J abuc Round 0,83 Brown Yellow VS1 Fancy Fair 5.71 x 5.83 x 3.82 66,2 61 Thick - Extr. Thick Very Small Good Fair Faint 1079 GIA close  Xóa
Round
T489012580Y 0,83 Brown
Very Light
VVS2 Good Good Good Faint GIA 44.600.000
1859
Xem
T489012580Y aahn Round 0,83 Brown VVS2 Very Light Good 6.19 x 6.24 x 3.58 57,6 60 Medium - Slightly Thick None Good Good Faint 1162 GIA close  Xóa
Round
L574741055A 0,33 Brown
Faint
IF Ideal Excellent Excellent None GIA 57.000.000
2376
Xem
L574741055A aeot Round 0,33 Brown IF Faint Ideal 4.47 x 4.49 x 2.73 61 54 Medium - Slightly Thick Excellent Excellent None 1485 GIA close  Xóa
Round
B270584012V 0,79 Brown Orange
Fancy
VVS2 Very Good Good Good None GIA 63.700.000
2654
Xem
B270584012V ahtc Round 0,79 Brown Orange VVS2 Fancy Very Good 5.85 x 5.89 x 3.68 62,6 60 Medium - Slightly Thick None Good Good None 1659 GIA close  Xóa
Round
O6123683600I 0,45 Brown Pink
Fancy
VS1 Very Good Very Good Good None GIA 67.400.000
2808
Xem
O6123683600I autt Round 0,45 Brown Pink VS1 Fancy Very Good 4.91 x 4.96 x 2.91 58,9 62 Very Good Good None 1755 GIA close  Xóa
Round
Z5116195069C 0,91 Brown
VS1 Good Excellent Excellent None GIA 69.900.000
2912
Xem
Z5116195069C aonb Round 0,91 Brown VS1 Good 6.06 x 6.09 x 3.88 63,8 58 Slightly Thin - Thick None Excellent Excellent None 1820 GIA close  Xóa
Round
R2123251732L 1,19 Brown
Light
VS1 Good Very Good Very Good Faint GIA 71.700.000
2986
Xem
R2123251732L aohh Round 1,19 Brown VS1 Light Good 6.71 x 6.73 x 4.25 63,3 53 Medium - Slightly Thick None Very Good Very Good Faint 1866 GIA close  Xóa
Round
C0121040685V 1,00 Brown Yellow
Fancy
VVS2 Fair Very Good Good Faint GIA 76.000.000
3168
Xem
C0121040685V acob Round 1,00 Brown Yellow VVS2 Fancy Fair 6.15 x 6.30 x 3.97 63,9 65 Slightly Thick - Very Thick None Very Good Good Faint 1980 GIA close  Xóa
Round
T4103862595X 1,01 Brown
Fancy Dark
VS1 Premium Excellent Excellent Faint GIA 87.300.000
3637
Xem
T4103862595X nnum Round 1,01 Brown VS1 Fancy Dark Premium 6.43 x 6.45 x 3.95 61,4 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent Faint 2273 GIA close  Xóa
Round
O045172175W 1,17 Brown
Fancy Light
VVS2 Fair Good Good None GIA 89.900.000
3744
Xem
O045172175W nmeb Round 1,17 Brown VVS2 Fancy Light Fair 6.87 x 6.92 x 4.03 58,5 67 Good Good None 2340 GIA close  Xóa
Round
J180012828X 1,20 Brown
Fancy Dark
VVS2 Fair Very Good Very Good None GIA 101.400.000
4224
Xem
J180012828X nheb Round 1,20 Brown VVS2 Fancy Dark Fair 6.55 x 6.62 x 4.32 65,6 60 Thick - Thick None Very Good Very Good None 2640 GIA close  Xóa
Round
B2103862597M 1,19 Brown
Fancy Dark
VS1 Very Good Excellent Excellent Faint GIA 102.800.000
4285
Xem
B2103862597M nhuo Round 1,19 Brown VS1 Fancy Dark Very Good 6.85 x 6.86 x 4.14 60,3 60 Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent Faint 2678 GIA close  Xóa
Round
H1108819441E 1,06 Brown
Fancy Dark
VS1 Fair Very Good Very Good None GIA 105.800.000
4410
Xem
H1108819441E nuth Round 1,06 Brown VS1 Fancy Dark Fair 6.12 x 6.15 x 4.16 67,9 60 Medium - Extr. Thick None Very Good Very Good None 2756 GIA close  Xóa
Round
X685662121V 1,11 Brown
Fancy Dark
VS1 Good Very Good Excellent Faint GIA 106.600.000
4440
Xem
X685662121V nuut Round 1,11 Brown VS1 Fancy Dark Good 6.46 x 6.49 x 4.14 63,9 58 Medium - Thick None Very Good Excellent Faint 2775 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG